One Little Ship
SD : 51474.2
N : 537
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Defiant je na misi prozkoumat vzácný podprostorový úkaz, který zmenšuje objekty. Dax, O'Brien a Bashir jsou na palubě runaboutu Rubicon a Defiant jich drží vlečným paprskem. Podle výzkumu by se měl runabout zmenšit asi na pouhých 15cm a po upuštění anomálie by se měli zvětšit na původní velikost.

Náhle je Defiant napaden Jem'Hadary. Při útoku Defiantu vypadne napájení vlečného paprsku a pustí runabout do anomálie. Defiant je hodně poškozen a Jem'Hadaři bez větších problémů obsadí loď. Miniaturní runabout i jeho posádka přežijí, ale opustili anomálií poněkud nepředpokládaným způsobem - bez návratu do normální velikosti!
Runabout nemůže vstoupit do anomálie bez pomocí Defiant a tak musí Dax, Bashir a O'Brien nějak kontaktovat Defiant. Jelikož jsou dostatečně malý rozhodnou se proletět jedním potrubím impulsního motoru. Průlet až do strojovny se jim zdařil jen tak tak, protože mezitím Jem'Hadaři opravili a aktivovali impulsní motory.
Mezitím však Jem'Hadaři nejsou schopni opravit warp motor a tak přinutí Siska a jeho posádku, aby jim v opravách asistovali. První Jem'Hadar Kudak'Etan kontaktuje svoji mateřskou loď a řekne svému nadřízenému Vortovi (jménem Gelnon), že letí impulsní rychlostí k nejbližší základně Dominionu a ujistí ho, že warp-motor bude brzy funkční, a proto může odletět, což taky Vorta učiní.
(Pozn. Druhý Jem'Hadar Ixtana'Rax někdy zásadně nesouhlasí s názory a přístupem Kudak'Etana. Je to tím, že Ixtana'Rax je Gama, kdežto Kudak'Etana je Alfa. Jem'Hadaři "narozeni" v Alfa Kvadrantu jsou Zakladateli geneticky zdokonaleni na válku v Alfa Kvadrantu. Rozdíl je v tom, že Alfa jsou více iniciativnější, kdežto Gama jsou jednoduší a poněkud agresivnější)
To, že Vorta odletěl a dva nejvyšší Jem'Hadaři jsou v neustálém sporu se Siskovi líbí a vycítí naději, že se mu podaří znovu získat kontrolu nad Defiantem. Siskův plán je, co nevíc zdržovat a když se mu nepodaří získat Defiant aspoň spustit autodestrukční mechanizmus, aby se loď nedostala do rukou Dominionu.
Posádka runaboutu po příletu do strojovny zjistí, že loď byla obsazena Jem'Hadary. Sisko, Worf, Kira a Nog pracují za panely, předstírají, že opravují warp motor, ale přitom systematicky likvidují pokrok, který někdo jiný z nich čtyřech udělal. Dax si všimne, že Sisko se snaží získat kontrolu nad lodí na jedné z pracovních stanic, ale ten plán nebude fungovat do té doby, dokud by jim někdo nepomohl z můstku.
Proto se posádka mrňavého runaboutu tam rozhodne letět. Runabout si nedokáže otevřít dveře proto k cestě na můstek využijí jednoho s Jem'Hadarů, který tam směřuje. Podaří se jim dostat až ke dveřím na můstek, ale ty se jim nepodaří včas proletět (jsou nuceni se ukrýt za nějakou trubkou).
Dax to nechce vzdát a proto se pokusí otevřít dveře tak, že runaboutem zmačkne knoflík na otevírání dveří. Pak se prosmeknou kolem jednoho z Jem'Hadarů a ukryjí se pod jednu s konzol na můstku. Runabout je na můstku, ale jeho posádka není schopna zpřístupnit Siskovi lodní příkazové kódy. A tak se to rozhodnou udělat manuálně.
Problém je jen v tom, že zmenšené tělíčka potřebují i zmenšené molekuly kyslíku a tak musí s nimi transportovat i zmenšený vzduch. To se podaří a O'Brien a Bashir se transportují na desku nějakého subprocesoru, kde by měl O'Brien provést přepojení drátů. Jenže to není snadné. O'Brien si dost dobře nedokáže z této perspektivy představit, co má udělat. Nakonec si v paměti vybaví čísla součástek a správně přepojí kabely.
Mezitím Sisko a spol. nevědí nic o snahách posádky Rubiconu a protože mají pocit, že čas kvapí, Kira pokračuje v sabotážích (Bajorani jsou na to určitě experti), zatímco Sisko nakazil počítač warp motoru virem.
Již skoro udušení, protože jim došel "zmenšený" vzduch, se O'Brien a Bashir transportují zpět na runabout. Ve strojovně překvapený Nog objevuje, že nějak se "mu" podařilo převést řízení lodního počítače do strojovny. Jenže všímavý Kudak'Etana přistihne Siska a Noga při čině a připravuje se spustit warp-motor. Ixtana'Rax opět namítá, že nejdřív by se měla spustit kontrola.
Ovšem dřív než se cokoliv stane spatří jeden Jem'Hadar před svýma očima malý runabout. Poněkud překvapeny Jem'Hadar začne po něm pálit. Malý runabout se sice nezdá, ale je to nebezpečná zbraň. Je rychlý, dobře manévrovatelný a jeho zásah torpédem je smrtelný.
Posádka Defiantu v normální velikost využije zmatku ve strojovně a zlikviduje Jem'Hadary. Sisko pak odstraní virus a pomocný plynu, kterým zaplaví Defiant, zlikviduje zbylé Jem'Hadary.
Když je po všem, runabout se ukáže zbylé posádce. Jsou jim určitě vděční, ale nebrání se poznámkám.
Později runabout byl dopraven zpět do onoho úkazu a když vyletěl vrátil se do původní velikosti.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]