The Battle
SD : 41723.9
N : 110
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise se připravuje na setkání s Ferengijskou lodí, když náhle Picarda přepadne záhadné bolení hlavy pro které nemá vysvětlení. Když se dostaví Ferengové, povoluje vůdci Ferengů DaiMonu Bokovi (který jak se zdá Picarda odněkud zná), aby se přenesl se svým doprovodem na palubu Enterprise. To ale až po nabídce Boka, že mají něco, co budou určitě chtít (senzory Enterprise však na Ferengijské lodi nezaznamenají nic tak důležitého). Náhle senzory detekují loď třídy Constellation, která se právě objevuje, ale nenaváže kontakt s Enterprise. Bok vysvětluje, že ji našel opuštěnou a "zdarma" ji Picardovi přenechá. Jak se přibližuje vychází najevo, že je to Picardova stará loď Stargazer. Poté ji Bok oficiálně předá "hrdinovi z Maxie". Bitva u Maxie je zřejmě Ferengijský název pro poslední bitvu Stargazeru, ve které Picard odpověděl střelbou na útok neidentifikované lodi. Stargazer byl tězce poškozen, a Picard musel zbytekem posádky z lodi utéct. Bokova štědrost mate dokonce i jeho pobočníky.
Picard vypráví posádce něco víc o onom incidentu, včetně dnes již legendárního "Picardova manévru" (Picardův Manévr znamená přiblížení se k nepřátelské lodi warpem, zastavit přesně před lodi a vypálit, díky zakřivení prostoru jsou senzory nepřátelské lodi oklamány a tak zaměřují zbraně na místo, kde byla loď před zlomkem sekundy). Když je Stargazer prohlášen za bezpečný, Picard se na něj přenese. Vstupuje do své bývalé pracovny, aby si vyzvedl nějaké své věci. V kajutě kapitána je také pulzující stříbrná koule. Tak jak se zvyšuje záře zvětšuje se i Picardova bolest hlavy.
Později Data ukazuje Rikerovi znepokojující záznam z Picardova osobního deníku Stargazeru. Podle něj to vypadá jako by na Ferengijský člun vystřelil, bez jakékoli provokace od nich. Riker okamžitě musí kontaktovat Hvězdnou Flotilu, ačkoliv věří (a správně jak Data později objeví), že je to padělek. Picard mezitím dostává vizi bitvy u Maxie.
Po analýze jeho mozkových vln Bev určí (s malou pomocí Wesleyho), že anomálie přesně odpovídají nízkoenergetickým přenosům, které byly zaznamenány z Ferengijské lodi. Ohlásí to Rikerovi právě když se Picard začíná přenášet na Stargazer, kde ho očekává Bok s druhou koulí.
Bok vysvětlí, že to byl jeho syn, kdo vedl útok na Maxii a viní Picarda za jeho smrt. Hypnotizuje zařízením Picarda tak, aby věřil, že je zpět na Stargazeru před devíti lety a pak Bok nechává Picarda o samotě. Zatím Riker volá Kazaga Ferengijského prvního důstojníka a ukazuje mu kouli, kterou našli v Picardově kajutě. Kazago je ale viditelně otřesen: vždyť je to "ovladač myšlenek" , který je na Ferengijské planetě zakázán, a zbavuje Boka velení (z osobní pomsty neplyne žádný zisk) a loučí se s Rikerem.
Picard na Stargazeru se začne chystat k provedení Picardova Manévru. Data loď včas objeví a chytí ji do vlečného paprsku. Riker dokáže k Picardovi proniknout tak dalece, aby ho přinutil zničit sféru. To uvolnilo jeho vědomí a vrací se zpět na loď.
Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]