Pen Pals
SD : 42695.3
N : 141
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise zkoumá neobyčejnou geologickou aktivitu v několika planetárních systémech. Riker, který chce nechat Wese, aby si vyzkoušel velení mu dává za úkol analyzovat minerály z planety a řekne mu aby si sestavil svůj pracovní team. Wes je rychle zastrašen tím jak jsou jeho spolupracovníci staří a zkušení oproti němu. Zatím Data provádí experiment, který by mohl zvýšit výkon senzorů, a při tom zachytí slabý RF signál, který přeloží jako "Je tam někdo?"
O osm týdnů později, má Wes problémy s podporučíkem Daviesem, jedním z jeho týmu. Davies si myslí, že dělat icospektrogram na vzorky které právě obdrželi by byla marná snaha, ale zlobí Wese tím, že s ním souhlasí. Později mluví v simulátoru Data s Picardem. Říká Picardovi, že na volání odpověděl, volání bylo od malého dítěte, a její druh ještě nezná mimozemské kultury. Picard tiše řekne "a sakra". Data se obává, že Sarjence hrozí nebezpečí z rostoucí geologické nestability na její planetě. ale uvědomuje si, že pokud by ji zachránil je to přímé porušení Primární Direktivu. Picard se rozhodne svolat poradu, aby rozhodli co udělat, ale přikáže Datovi, aby do rozhodnutí přerušil jakoukoliv komunikaci s děvčetem.
Druhý den, po rozhovoru s Rikerem, Wes stráví nejistotu a jednoduše přikáže Daviesovi, aby udělal ten icogram. Později na poradě důstojníků, se pořád nemůžou shodnout, co udělají. Picard nakonec rozhodne, aby Data přerušil veškeré kontakty se Sarjenkou, ale když ji Data zavolá naposledy (zdánlivě aby izoloval signál) Picard změní své rozhodnutí, se slovy "hlas z temnoty" se stal nyní žádostí.
Když Enterprise dorazí k Selcundi Drema IV, světu Sarjenky, Wes hlásí Picardovi, že se svým týmem nalezl důvod nestability, ale že potřebují více času, aby nalezli řešení. Zatímco na tom pracují Data se ptá jestli může Sarjenku přemístit na bezpečnější místo. Je mu to povoleno, ale pak zjistí že se s ní nemůže spojit, kvůli atmosférickým poruchám. Poté žádá Picarda o dovolení přenést se na povrch, s tím že zpráva nebyla doručena. Picard sice něco vrčí kvůli Datově postoji, ale nakonec souhlasí.
Data se přenese dolů a nalezne Sarjenku, ale její rodina už je pryč na bezpečnějším místě, zůstala pozadu, aby počkala na Datovu zprávu. Data, který vidí, že tady Sarjenka sama dlouho nepřežije, přinutí O'Briena, aby je oba přenesl na palubu. Data přichází na můstek, aby pomohl Wesleymu vyřešit nestabilitu Dremy, spolu se Sarjenkou v patách, protože ta ho nechce opustit, a je příliš vystrašena, než aby ji mohli přinutit. Planeta se rychle zklidní, a Picard přikáže Datovi, aby odvedl Sarjenku na ošetřovnu, kde jí Pulaski vymaže vzpomínky na Enterprise a na Data. Data to nerad dovolí, ale když jí vrátí zpět na planetu, zanechá jí jeden malý suvenýr z Enterprise.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]