Who Watches The Watchers
SD : 43173.5
N : 152
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise míří na Mintaku III, aby pomohla opravit reaktor na základně antropologů. Vědci na planetě pozorují vývoj před-Vulkanské rasy, která je zhruba v době bronzové. Nikdo z Vulkanů-Mintakanů, ale nemá ani tušení, že je někdo pozoruje. Naneštěstí, reaktor exploduje, ještě před tím než stačí Enterprise dorazit. Všichni tři vědci na základně jsou zraněni. Jeden z nich dokonce vypadne z jejich maskovací jeskyně, a zruší tak hologram skály před vstupem.
Zatímco se tým z Enterprise přenese na planetu, dole pod skalou právě procházejí dva Mintakané, Liko a jeho dcera Oji. Oba si okamžitě všimnou jeskyně, která tam nikdy před tím nebývala. Liko začne šplhat, aby se na ní podíval z blízka. Ale když dosáhne okraje a uvidí nějaké cizí osoby, které se nepodobají ničemu co dosud viděl, zpanikaří, pustí se římsy a při pádu si zlomí vaz. Beverly, která zahlédla jeho hlavu a pak i jeho pád ho nechce nechat zemřít, jen proto že ji uviděl a sleze z jeskyně dolů za ním. Přejede ho trikordérem a zavolá Enterprise, aby je oba přenesli na loď. Přenos ale sledovala Lokiho dcera Oji.
Picard je s jednáním doktorky velice nespokojen a přikáže Bev, aby vymazala Mintakanovi jeho krátkodobou paměť. Liko, ale právě procitl a zaslechl Picarda jak velí, aby pokračovali při hledání doktora Palmera. Naneštěstí se Likovi paměť, technologií, jakou použila Bev, vymazat nedá. A tak když se probudí opět na své planetě, vypravuje Oji o své pozoruhodné cestě a věří, že Picard, je tím ze staré legendy: "Pozorovatelem", bohem.
Protože senzory stále nemohou detekovat tělo doktora Palmera, Riker a Troi jsou chirurgicky upraveni, aby vypadali jako Mintakané a přenesou se dolů. Narazí na vesnici, ve které právě Liko vypráví svůj příběh ostatním. Okamžitě oznamují Picardovi, že je zde pokládán za boha a kapitán je tím pochopitelně otřesen. Náhle do místnosti vejdou další Mintakané a vlečou bezvědomého Palmera. Rozhodnou, že si ho schovají "pro Picarda". Na lodi, zatím jeden z vědců, doktor Barron, naléhá, aby byl Palmer okamžitě přenesen na loď, ale Picard odmítá. Troi s Rikerem vymyslí plán. Troi zavolá na celou vesnici, aby se šli honem podívat ven a Riker zatím popadne Palmera a žene se s ním do bezpečí, kde by se neviděni mohli přenést. To se jim po krátké honičce s několika domorodci, kteří si všimli jeho útěku, podaří. Rozezlení Mintakané, ale vezmou Troi jako rukojmí, aby ujistiti "Picarda", že za Palmerův útěk nenesou žádnou odpovědnost. Barron doporučuje, aby se Picard přenesl na planetu, vydával se opravdu za jejich boha, a řekl jim několik "přikázání", ale i to Picard odmítá, protože kdyby to udělal, porušil by "hlavní myšlenku Primární Direktívy". Po poradě s Rikerem a Troi se Picard rozhodne, že nejprve přesvědčí vůdkyni kmene, Nuriu, a ta že by pak mohla přesvědčit ostatní. Picard ji tedy přenese na palubu, aby jí ukázal, jak "jejich kouzla vlastně fungují".
Zanedlouho se přece jen kapitánovi podaří přesvědčit Nuriu, aby překonala svou bázeň, a vysvětlí jí (použitím logického myšlení), že on nemůže být bůh - že lidé jsou jen více vyvinutou rasou. Ona přikyvuje, ale pořád mu není schopna uvěřit. Pak ale spolu přijdou na ošetřovnu, kde právě umírá třetí z vědců, doktorka Warren. Když Picardovi řekne, aby ho oživil tak jak to udělal s Likem, odvětí jí, že právě proto že není bůh toto nedokáže. To konečně Nuriu přesvědčí a oba se přenesou zpět na povrch. Když dorazí do vesnice, zjistí, že Liko, naplněn náboženskou horlivostí, se právě chystá zabít Deannu. Když vstupuje Picard, Liko se mu pokloní a prosí ho, aby mu vrátil jeho mrtvou ženu. Picard mu odvětí, že to on neumí, ale Liko trvá na tom že ano, a hrozí, že mu dokáže, že je skutečný Bůh, tím že na něj vystřelí z luku. Nezabere ani vysvětlování Nurii a Liko trvá na svém. Picard se klidně postaví, a opravdu je připraven zemřít. Jestli je toto jediný způsob jak přesvědčit Mintakany, že je smrtelný, on to udělá. Naštěstí Oji srazí luk právě, když Liko vypálil a tak zasáhne Picarda pouze do ramene. Picard padne na podlahu a všichni se kolem něho seběhnou. Konečně uvěří, že to co řekla Nuria je pravda. Při loučení, Picard Mintakanům sdělí, že byli pozorováni a že odhalení pozorovacího týmu byla pouhá náhoda. Všichni se s ním vřele rozloučí a kapitán se přenese na Enterprise.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]