Final Mission
SD : 44307.3
N : 183
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Wesley Crusher vběhl na můstek a postavil se před kapitánem do pozoru.
"Máte deset minut zpoždění, pane Crushere," řekne tvrdě Picard. Wesley se překotně omlouvá, ale Picard ho přeruší: "To na Akademii nebudete moct dělat."
"Na Akademii?" ptá se udiveně Wesley.
"Ano, dostal jsem zprávu od admirála, že se uvolnilo jedno místo."
Wesley neví jak by vyjádřil své díky. Picard ho napomíná, aby mu tam neudělal ostudu. Wesley slibuje, že neudělá a Picard mu nabídne, aby s ním odletěl na Poslední misi. Picard má z moci kapitána, rozsoudit spor horníků na Pantarusu V.
V tu chvíli Enterprise zachytí nouzový signál z Gamilon V. Vůdce Songi (žena) je informuje, že na orbitu Gamilonu vstoupila cizí loď, která neodpovídá na pozdravy a zamořuje radiací celou planetu. Picard předá velení Rikerovi, a rychle se odebere s Wesleym k raketoplánu kapitána Dirga, který přiletěl naproti z důlní kolonie. Geordi ještě přezkouší všechny systémy malé lodi a Dirgo, kapitán a Wesley odlétají. Enterprise ihned zamíří na Gamilon.

Raketoplán se přibližuje k planetě, ale pak náhle vysadí jedna z raket a člun se stává neovladatelným. Jsou přitahováni k měsícům Pantarusu. Wesley stačí zjistit, že na jednom z nich je dýchatelná atmosféra i když vysoká teplota a proto k němu zamíří, použitím zbývajících raket. Jen tak tak se jim podaří přistát, ale to je to poslední, co motory malé lodi zvládnou - jsou neopravitelně poškozeny. Picard otevře horní poklop a jeho obličej zasáhne žhavé slunce pouště. Rozhlédne se kolem sebe, ale jediné co uvidí je písek až k obzoru. Pouze na jedné straně je náznak jakýchsi hor. Za Picardem vyleze Wesley i Dirgo. Dirgo oznámí, že komunikační systém lodi nefunguje, a stejně tak replikátor.
"Ale přece musíte mít zásoby vody a jídla pro případ nouze," říká Picard.
"Ne, tato loď byla konstruována pouze pro krátké lety, nemám žádné nouzové zásoby," odpoví Dirgo. Picard na něj nevěřícně hledí, ví, že bez vody jsou ztraceni....

Enterprise, zatím přilétá na Gamilon a začne z průzkumem bachraté lodi, na její orbitě. Data zjistí, že je to nákladní loď bez posádky, která přepravuje radioaktivní odpad a jejíž motory už víc jak 300 let nefungují. Riker okamžitě rozhodne, že loď odtáhnou do slunce. Geordi namítá, že v cestě jim stojí pole asteroidů a pokud by Enterprise zachytila loď vlečným paprskem, tak by byla vystavena vysoké radiaci. Geordi hned navrhuje, že by na loď mohli umístit pomocné rakety, které by ovládali směr jejího letu. V tu chvíli dostane Worf zprávu z hornické kolonie, že Picard s Dirgem nedorazili. Riker rozhodne, že nejprve co nejrychleji odtáhnou tu loď a pak, že teprve poletí hledat kapitána a Wesleyho.

Mezitím na měsíci Pantarus III, Picard rozděluje úkoly. Wesley bude pátrat trikordérem po nějaké vodě a Dirgo připraví zbraně, které pak ostatním rozdá. Picard ještě sebere několik klacků (těžko říct, kde vzal v poušti dřevo) a sestaví z nich šipku k horám, aby pokud po nich bude někdo pátrat věděl, kterým směrem odešli. Dirgo namítá, že hory jsou příliš daleko, ale když se ho Picard zeptá na jiný návrh, Dirgo mlčí. Všichni si z hadrů udělají pokrývky hlavy a když Picard pokyne vydají se pomalu k horám. Slunce žhne, písek propaluje podrážky, teplota vzduchu se pohybuje nad 50 stupni Celsia. Picard stále jako první kráčí nezlomně pouští. Hory jsou už o pěkný kus blíž, ale zdá se, že Dirgo už je velmi vyčerpaný a notně zaostává i za Wesleym. Nakonec zakopne a upadne. Wesley se k němu kousek vrátí a nabídne mu pomocnou ruku. Dirgo ji nelibě přijme a vyškrábe se na nohy. Wesley kývne a opět vykročí za Picardem. Dirgo ještě chvíli stojí a pozoruje vzdalujícího se Wesleyho. Pak když si je jistý, že ho nemohou vidět vytáhne láhev s tekutinou a rychle se napije....

O chvíli později Wesley detekuje něco podivného.
"Je to umělé?" ptá se Picard.
"Zřejmě," odpoví Wesley.
"Forma života?"
"Bylo by to možné."
Picard kývne. "Musíme dál k horám, ať už nás tam čeká cokoliv."

Když dorazí k úpatí skalnatých hor, rychle naleznou vchod do jeskyně.
"Frekvence se změnila," odečítá údaje z trikordéru Wesley. Dirgo se k němu nakloní, aby se podíval a při tom mu vypadne z kapsy láhev, a skutálí se přímo Picardovi k nohám. Picard ji sebere, vytáhne špunt a přičichne.
"To je alkohol," řekne překvapeně.
"To je medicína," prohlašuje Dirgo a sápe se po lahvi.
"Ne, můžeme to použít jako desinfekci," řekne Picard a schová láhev do své kapsy. Dirgo vypadá jako by chtěl ještě něco říct, ale pak se smíří s osudem a všichni tři vchází hlouběji do skály.

Beverly na ošetřovně udílí rady svému personálu, jak mají postupovat, pokud bude Enterprise vystavena silné radiaci. Když se rozejdou vejde Deanna, a snaží se Beverly říct, že není jisté, že by Wesley byl v nebezpečí.
"To je v pořádku," řekne upjatě Beverly, ale je vidět, že není. Deanna za ní starostlivě hledí.

Riker zatím dává pokyn k aktivování pomocných raket, které umístili na nákladní loď. Všechny motory se zažehnou a začnou tlačit loď pře sebou. Pak se ale jeden z motorů utrhne a ještě víc poškodí trup lodi, takže radiace teď uniká mnohem rychleji. "Vlečný paprsek, roztáhněte naše štíty kolem celé té lodi," přikáže Riker, "čtvrtinovou impulsní rychlost."

Mezitím Picard, Wesley a Dirgo postupují kamennými tunely až dorazí do velké jeskyně, v jejímž středu bublá voda. Dirgo se k ní rozběhne, aby svlažil suché hrdlo, ale těsně než se vody dotkne, narazí na silové pole, které ho odhodí několik metrů zpět. Dirgo i když otřesen, se postaví na nohy a nastavuje phaser na maximální výkon. Picard namítá, že by to měli nejprve prozkoumat, ale to už Dirgo vypálí. Paprsek je ale pohlcován silovým polem. Wesley náhle zaznamená nestabilitu v okolní skále. Celá jeskyně se začne třást, a nějaká vlna energie zamíří přímo k Dirgovi. Narazí do něj a vezme sebou phaser. Dirgo je sražen na kolena. Jeskyně se začne třást ještě víc a začnou padat i větší kameny. V tu chvíli si Picard všimne skály, která se řítí na Wesleyho.
"Wesley!!" vykřikne zoufale a rozběhne se k němu. Celou svou vahou do něj narazí a tak ho dostane pryč z nebezpečného místa. Sám ale teď stojí na jeho místě, které je i s ním zasypáno kameny a sutí.

Dirgo s Wesleym přenesou těžce zraněného Picarda mimo suť a Wesley ho hned prohlédne trikordérem. Picard se po chvíli probudí a tiše se ptá jak na tom je. Wesley mu řekne, že má zlomenou ruku i nohu, a navíc vnitřně krvácí. Dirgo se pokouší zastavit proud krve z Picardovy holé lebky a když Wesley skončí, řekne: "Nepřežije to. Ztrácíme s ním čas."
Wesley se ale nedá odradit a Dirgo odejde.
"Může mít pravdu," ozve se tiše Picard a pokouší se zaostřit na Wesleyho.
"Ne!"
"Poslouchej mě ... musíš se domluvit s Dirgem, musíte spolupracovat, ale nespoléhej na něho. Budeš na něj sám ..."

Enterprise táhne loď ke slunci.
"Zbývá 38 minut, než bude radiace neúnosná," konstatuje Data.
"Jak daleko to máme k poli asteroidů," ptá se Riker.
"Několik hodin."
Riker přikáže zvýšit rychlost nejprve na polovinu impulsu a pak na tři čtvrtiny. Pak se ale začne Enterprise třást a spojení mezi loděmi začne slábnout. Riker přikáže zpomalit na polovinu impulsu.
"Varování, zbývá 35 minut, než radiace překročí smrtelné hodnoty," ohlásí počítač...

Dirgo si prohlíží odhozený phaser, který je jakoby obalen sklovitou hmotou a tloušťce několika centimetrů. Wesley obchází kolem pramene, ale jediné co zjistí je, že je to zřejmě nějaký obranný mechanismus, který musel reagovat na výstřel z phaseru. Dirgo pak přijde s návrhem, aby vystřelili současně. Chce nastavit Wesleyho phaser, aby střílel automaticky, a sám bude pálit z druhého.
"Ale jak víte, že se obranný systém zaměří nejprve na můj phaser," ptá se Wesley.
"Můj bude nastaven na nižší výkon," odpoví okamžitě Dirgo, už o tom zřejmě chvíli přemýšlel.
"Ale to vůbec nemusí být pravda," odporuje Wesley.
"Je to naše jediná šance, jak získat vodu ... a také jediná možnost jak zachránit tvého kapitána!"
Wesley si uvědomí, že jeho rozhodnutí už nezmění, a proto souhlasí. Položí svůj phaser do výklenku ve skále a nastaví automatiku. Silové pole kolem pramenu se okamžitě aktivuje a energetická vlna zamíří k phaseru, který obalí. Dirgo zatím střílí z druhé strany a snaží se neustále měnit svoji pozici. Wesley pozoruje údaje na trikordéru, a vůbec se mu to nelíbí. Energetická vlna nakonec Wesleyho phaser deaktivuje, a teď letí na Dirga. Ten teď pálí jako smyslů zbavený a tak neslyší jak na něj Wesley křičí, aby phaser okamžitě pustil. Energetická vlna obalí Dirga a zataví ho do skelnaté hmoty...

Na Enterprise zatím utěšeně stoupá hladina radiace. Geordi konečně přijde na způsob jak stabilizovat vlečný paprsek i při vyšší rychlosti. Enterprise zrychlí na plný impuls, ale zbývá jen jedna minuta do smrtelné hladiny radiace. Před Enterprise se konečně objevuje pole asteroidů.
"Zbývá 10 sekund do smrtelné úrovně radiace," konstatuje počítač. Enterprise vylétává z pole asteroidů a v poslední sekundě uvolní spojení. Radioaktivní loď si to teď v poklidu zamíří ke hvězdě. Enterprise okamžitě nabírá kurs na Pantarus.

Wesley jde zkontrolovat Picarda. Přinese několik kamenů a phaserem je rozpálí do ruda.
"Díky," zašeptá Picard, kterého teplo vyvedlo z letargie.
Wesley kapitánovi sdělí, že jejich pokus byl neúspěšný, a že Dirgo už nežije. Picard, ale nereaguje.
"Kapitáne!" vykřikne zoufale Wesley, "nesmíte zemřít."
Picard se konečně pohne.
"Pokusím se," odvětí slabě.
Wesley,aby udržel Picarda při vědomí, začne Picardovi vyprávět o tom jak poprvé spolu letěli raketoplánem. Svěřuje se mu, že byl při tom letu velmi nervózní, a nevěděl co si s ním bude těch šest hodin letu povídat. Pak ho ale lépe poznal...
"Je to moje vina," přeruší náhle Wesleyho zpověď Picard. "Kdyby nebylo mne nebyl by jsi tu ani ty. Omlouvám se."
"Ne, to není vaše vina. Za ty tři roky na Enterprise jsem zažil mnohem víc než spousta lidí za celý život. Jsem na lodi ... šťastný. Mám obrovské štěstí, že mohu sloužit pod kapitánem Jean-Lucem Picardem. Nikdo to neví, protože jsem to ještě nikomu neřekl, ale vše co jsem dělal, studium, své projekty, vstup do Akademie, jsem dělal proto, aby jste na mne mohl být hrdý. Ale nejdůležitější co jsem se od vás naučil, je nikdy se nevzdávat. Nesmíte zemřít ... nenechám vás zemřít," řekne rozhodně Wesley a stiskne Picardovi ruce. "Přinesu vodu, a vy se uzdravíte ... to slibuji."

Enterprise zatím dorazila k Pantarusu, a objeví nějaké trosky z Dirgova raketoplánu.
"Takže jsou mrtví," řekne Beverly s náznakem hysterie v hlase.
"Ne nutně," snaží se ji uklidnit Geordi, mohli někde přistát.
Data pak objeví měsíc, na kterém by se mohli nacházet a Enterprise k němu okamžitě zamíří.

Wesley se zatím snaží překonfigurovat trikordér, aby deaktivoval tu energetickou vlnu. Picard ještě pořád žije a tiše si zpívá.
"Kde to jsme," zeptá se náhle.
"Ztroskotali jsme tu," odvětí Wesley.
"Chci vodu," sípe kapitán.
"Vodu přece nemáme, copak jste zapomněl? Snažili jsme se k ní dostat, ale Dirgo při tom zemřel."
Picardovi se konečně rozbřeskne. "Ano ... už si ... vzpomínám," říká nepřesvědčivě.
"...Já to nedokážu!!"
Wesley se ho snaží přesvědčit, že vše bude v pořádku.
"Poslouchej mě ... " zasýpá Picard, "tolik jsem ti toho ... chtěl říct. Akademie ... je tam někdo ... kdo pro mě hodně znamená ... musíš ho poznat ... jeho jméno je Boothby ... hodně mi pomohl ... poslouchej ho."
"A kdo je to?" ptá se Wesley.
"Zahradník ... a také nejmoudřejší muž jakého jsem poznal."
Odmlčí se, o něčem přemýšlí a pak jeho tvář zesmutní. "Jak vás budu tolik postrádat, Wesley Crushere. Stojíš teprve na začátku své cesty. Pokračuj ... dostaň se k vodě, vím že to dokážeš."
Wesley je dojat. "Hned jsem zpátky," řekne, když překonfiguruje trikordér.
"Samozřejmě," usměje se kapitán. Ale těsně před tím než Wesley zmizí za skalou se Picard ještě ozve: "Wesley, pamatuj, že jsem na tebe vždy byl hrdý."

Wesley přistoupí k prameni a krátce vypálí z phaseru. Pak aktivuje trikordér. Objeví se energetická vlna a zamíří k němu. Wesley zmáčkne několik tlačítek na trikordéru a vlna zpomalí. Přibližuje se čím dál tím pomaleji, a Wesley se ji snaží trikordérem ovládnout. Nakonec vlna projde jeho tělem jako by tam nebyl a deaktivuje silové pole kolem pramenu. Wesley zkontroluje, že pole je skutečně pryč. "Fungovalo to!" a rychle nabere bublající tekutinu.

"Kapitáne," říká Wesley a pouští mu kapky vody do úst. "Kapitáne Picarde, probuďte se." Picard konečně pootevře oči, všimne si vody ve svých ústech a začne pomalu polykat.

Enterprise majestátně přilétá k měsícům.

Wesley únavou usnul. Sedí vedle Picarda s hlavou opřenou o skálu.
"Wesley," ozve se měkce Beverlin hlas, "Wesley."
Wesley si uvědomí, že to není sen a pomalu a unaveně otevře oči.
"Mami," zašeptá radostně, "jsem tak rád, že tě vidím."
Beverly vyšetří syna trikordérem, a s uspokojením zjistí, že je jen vyčerpaný. Picard je mezitím naložen na nosítka a vynášen z jeskyně.
"Doktorko?" zašeptá Picard otázku na svůj stav.
"Budete v pořádku, váš stav je stabilizován a teď vás přeneseme na Enterprise."
"Moment," řekne ještě Picard, když už ho chtějí odnést. "Pane Crushere," a Wesley přistoupí k nosítkům, "proč máte tak špinavou uniformu."
"Vaše uniforma také není zrovna v pořádku," odpoví stejně vážně Wesley.
Picard se slabě usměje.
"Všichni tě budeme postrádat," řekne a Wesley mu stiskne ruku. Pak už všichni zamíří ven z jeskyně....

Copyright © 1999 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]