First Contact
SD : neuvedeno
N : 189
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Neznámá nemocnice. Zřízenci právě přivážejí jednoho pacienta v bezvědomí a pokládají ho na vyšetřovací stůl. Jediné, co je vidět je jeho bradka. Doktoři nejsou lidé, ale mají klasické výrůstky na čele a pouze tři prsty. Pacient má poranění hlavy, a jeden z lékařů si při vyšetření povšimne divných věcí. Například jeho srdce není tam, kde by mělo být, a místo toho tam má trávící ústrojí. A jako by to nestačilo má příliš mnoho prstů.
"Co jsi zač?" ptá se sestra a nakloní se k pacientovi.
Na stole neleží nikdo jiný, než William Riker, se stejnými výrůstky na čele jako okolostojící doktoři.

Později, když se Riker probudí, navštíví ho ředitel kliniky, Berel, a vyptává se ho na jeho anatomické zvláštnosti (ví, že jeho čelo je umělé). Riker řekne, že se jmenuje Rivas Jakara, a pochází z komunity Marta na jižním kontinentu. Tvrdí, že jeho anatomické abnormality jsou výsledkem kombinace vrozených vad a kosmetických operací, které mu pomohli odstranit některé tyto vady. Asistent ředitele, Nilrem, není Rikerovým příběhem přesvědčen, ale Riker navrhuje, aby kontaktovali jeho "osobního lékaře" Doktorku Crusher, která je obeznámena s jeho nemocemi.
"Bohužel," říká Riker, "je teď na zdravotní dovolené, a pravděpodobně ji nezastihnete."
Barel slibuje, že se o to alespoň pokusí, a otočí se k odchodu. Ale ještě než odejde se Rikera jakoby mimochodem zeptá, k čemu slouží ta věc co našli v jeho šatech - a vytáhne Rikerův phaser. Riker rychle odpoví, že to je hračka, kterou chce přivést synovi svého souseda. Riker se naopak zeptá, jestli u něj nenašli takový zvláštní "šperk" (myslí komunikátor), ale Berel mu řekne nic jiného u sebe neměl a odejde.

Oba doktoři nechávají Rikera o samotě. Na chodbě Nilrem přesvědčuje Berela, že jediné co Riker může být je nějaké stvoření z vesmíru, ale Berel to odmítá, protože jak říká, "Nechce vyvolat paniku." Odmítá povolat Bezpečnost, a rozhodne se nejprve ověřit Rikerovu historku a podívat se na všechny lékařské záznamy, které by měli jakoukoli spojitost s tímto případem. Přece jen ale zavolá stráž, která bude hlídat dveře Rikerova pokoje 29 hodin denně a co je nejdůležitější, vše držet v tajnosti.

Později, má vláda Malcorianů poradu. Kancléř Durken, poté co vyslechne hlášení poradkyně pro vesmír Mirasty o warp technologii (Mirasta říká, že běhen deseti měsíců dokončí warp motory), jí dá souhlas k provedení projektu, navzdory protestům Kroly, ministra Vnitra. Krola namítá, že lidé nejsou připraveni na tolik změn v tak krátkém čase a že budou z vesmírného cestování zmateni a vystrašeni. Durken naopak namítá, že on "nepřipustí, aby lidé zůstali v temném věku" a navrhuje, aby nejprve projekt dokončili, pak že mohou zpomalit a počkat až se všichni přizpůsobí a významně pohlédne na Krolu.

Mirasta se vrací do své laboratoře, ale není tam ani pár minut, když se v rohu místnosti objeví modrý transportní paprsek, a materializují se dva cizinci: je to Picard a Troi. Mirasta je nejprve zaskočená, ale Picard jí hned klidně sdělí, že přicházejí s informacemi "o prostoru, o vesmíru, kam se právě chystají vstoupit" - v krátkosti přišel zprostředkovat první kontakt. Mirasta, když se trochu vzpamatuje, se Picarda ptá proč si vybrali právě ji a Picard odpoví, že Mirastino jméno je velmi vážené ve vědeckých kruzích, a vědci všeobecně přijímají příchod "mimozemšťanů" lépe než ostatní. Mirasta je pořád nedůvěřivá a proto jí Picard nabídne, že jí podá důkaz o tom, že mluví pravdu a Mirasta váhavě souhlasí.
"Picard volá Enterprise," dotkne se komunikátoru kapitán, "tři k přenosu."

Když se přenesou na Enterprise Picard s Deannou provádějí Mirastu po lodi. Když vejdou do Přední desítky, Mirasta s otevřenou pusou sleduje Booleana, který právě pije u baru. Pak uvidí okna a je omráčena pohledem na hvězdy a na svou rodnou planetu. Jako malá, vždy snila o těchto věcech a teď, jak říká kapitánovi, když se jí to splnilo, čeká, že se probere v planetáriu - "světla zhasnou a program skončí".
Rozhovor se potom stočí na to jak se o Mirastě dozvěděli. Vysvětlí jí, že je normální pro zprostředkování prvního kontaktu, když se nejprve začíná s monitorováním vysílání - hudby, novin, humoru a tak dále. Ale protože takové metody dávají neúplný obraz, vysílají se na povrch průzkumné teamy: specialisté, vycvičení na takové věci a samozřejmě chirurgicky upraveni, aby zapadli mezi obyvatele. Mirasta nakonec říká, že to chápe, ale namítá, že většina lidí z jejího světa, už zřejmě tak tolerantní nebude. Poté jí Picard sdělí jakou potíž, jim kontakt způsobil, protože vše neproběhlo tak jak by si přáli: Je pohřešován Riker, Picardův první důstojník. Mirasta se ptá jaká byla Rikerova poslední pozice a krytí a slibuje, že se po něm pozeptá. Pak ale vysloví obavy, že kvůli Malcorianské ideologii (že jejich rasa je nejvyvinutější a nadřazená celému vesmíru), způsobí jejich příchod značný šok pro Malcorianský systém i jejich způsob života. Souhlasí, že sebou vezme Picarda ke kancléři Durkenovi, ale varuje ho, aby před ním nehovořil o Rikerovi ani o pozemních teamech, protože Durken by vše řekl Krolovi, který má své vlastní záměry.

Zatím na poliklinice se kolem Rikera šíří fámy, a to k velkému vzteku Berela, který chtěl vše utajit. Berel si jde opět promluvit s "panem Jakarou" a řekne mu, že neexistuje, žádná doktorka Crusher.
"Na této planetě, samozřejmě," dodá a podívá se zkoumavě na Rikera.
Ale Riker se nedá tak lehce zmanipulovat a hraje svou roli dál. Berel pokračuje, že adresa, kterou jim dal, je adresa restaurace, kde žádného Jakaru nikdo nezná, ani o něm neslyšel. Riker mlčí, co taky na to říct. Berel se pak Rikera rovnou zeptá jestli pochází z jiné planety, ale Riker to odmítne jako absurdní. Berel pak přiznává, že Rikerovy "mutace" by jimi skutečně mohli být, ale že Riker určitě něco skrývá, a pokud jim brzy nesdělí co to je, fámy by se pro něj mohli stát velmi nebezpečnými.

Durken, sedí ve své pracovně a věnuje se papírování, když dovnitř vtrhne Mirasta - samozřejmě neohlášena. Durken se snaží být shovívavý, ale říká, že je zaneprázdněný.
"Kancléři," odvětí Mirasta, "myslím, že by jste pro tohle asi měl zrušit svůj odpolední rozvrh ..." a otevře dveře, ve kterých stojí Picard.

Později Picard ukazuje Mirastě a Durkenovi můstek. Oba jsou úplně uneseni technologií, kterou Federace běžně používá (zejména Datem), ale po chvíli Durken požádá Picarda, jestli by si nemohli pohovořit o samotě. Mirasta mezitím od Data zjistila, že Riker stále nebyl nalezen.

Durken vstoupí s kapitánem do jeho pracovny, a Picard mu okamžitě nalije sklenku vína, z bratrova vinohradu a nabídne něco k jídlu. Durken, ale pouze Picardovi pogratuluje k jeho "smyslu pro diplomacii", ale vyjádří své pochyby, že si stále není jistý jestli mu má věřit. Picard ujišťuje Durkena, že sem nepřiletěli jejich planetu dobít, a jediné co si přejí je "začít" komunikovat. Jestli dojde k opravdovému prvnímu kontaktu je jen a jen na Durkenovi a jeho vládě. Zdá se, že Durkenovi spadl balvan ze srdce, a ptá se, co by se stalo, kdyby kontakt odmítli, a požádali Enterprise a celou Hvězdnou Flotilu, aby se už nikdy nevrátila. Picard ho opět ujistí, že se nebudou vměšovat do přirozeného vývoje planety, ale dodá, že direktiva zakazuje se v takovém případě podělit o novou technologii. Durken, je trochu nerozhodný, nicméně věří, že dnes je na to "skvělý den" a souhlasí s prvním kontaktem.

Zatím na planetě v nemocnici se Riker pokouší uniknout. Právě se snaží otevřít malé okénko, když vejde zdravotní sestra, a překvapivě klidně řekne, že tam tudy se ven nedostane. Sestra je přesvědčena, že Riker je mimozemšťan, ale vůbec se ho proto neobává. Spíše naopak, nabídne mu pomoc při útěku, když se s ní nejprve vyspí. Riker se celým svým šarmem snaží vykroutit, ale bez úspěchu - sestra pohrozí, že ho prozradí. Rikerovi nezbývá než doufat, že se nenakazí nějakou neznámou pohlavní chorobou, zatímco ho roztoužená sestra začne svlékat...
O několik hodin (pozn.:nebo tak nějak;-)) později vykoukne ze dveří sestra se spokojeným úsměvem na tváři. Přistoupí ke stráži přede dveřmi a odvede pozornost. Riker mezitím vyjde ze dveří a vběhne do opačné chodby než se strážný dívá. Proběhne několika dalšími chodbami, ale pak je procházejícími doktory poznán (přece jen člověk s pohledem štvance a s pěti prsty vypadá trochu podezřele). Rychle uskočí do další chodby, ale při tom málem vrazí do Berela, který šel právě kolem. Chce zmizet v další chodbě, ale už je obklíčen. Berel okamžitě volá Bezpečnost. Riker zatím omráčí prvního protivníka, ale ostatní ho strhnou na zem. Je opět zajat.

Durken zatím svolává poradu svého Kabinetu, aby jim sdělil informace o nabídce Hvězdné Flotily. Krola je samozřejmě velmi pobouřen tím, jak se Durken lehce "vzdal" těm strašným mimozemšťanům, a ostře odmítá Mirastina ujištění o jejich opravdovém zájmu o dobro planety jako naivní. Říká, že spousta lidí, včetně jeho, je připravena zemřít za zachování svých tradic a způsobu života.
Pak přihodí poslední trumf: "Chytli jsme dokonce jednoho jejich špióna!" vykřikne vítězně a ostře pohlédne na Mirastu.
Mirasta se snaží vše příznivě vysvětlit, a proto Durkenovi, řekne vše co ví o Rikerovi a průzkumných teamech. Krola je pochopitelně šokován - skoro zapomněl zavřít ústa, ale pak sklapne, a to jen proto, aby se pořádně nadechl na další ostrou řeč.
"Aby ovlivňovali naši mládež, a zasévali nepokoj mezi lid!?"
Mirasta se snaží oponovat tím, že pouze sbírali informace a zásadně se nevměšovali.
Krola zakončí tím, že Riker je nyní umístěn na poliklinice a jistě se brzy probere, aby jim podal vysvětlení.

Krátce poté, Krola s Mirastou zajdou do Rikerova pokoje. Krola přikáže doktoru Berelovi, aby Rikera probudil použitím drog, které by ale mohli být pro Rikera smrtelné.
Berel samozřejmě odmítá: "...je to živý inteligentní tvor. Je mi jedno jestli to přikázal sám Kancléř. Složil jsem přísahu, že nikomu vědomě neublížím, a to také dodržím."
Krola pohrozí, že Berela propustí, což také hned udělá, když doktor podruhé odepře poslušnost.

Picard se zatím přenese dolů, přesně podle úmluvy s Durkenem, ale rychle zjistí, že Durken, je velmi zneklidněn Picardovými tajnými průzkumnými teamy. Picard přebírá všechnu vinu na sebe za toto rozhodnutí, a odmítá, aby byla obviněna i Mirasta. Vysvětluje Durkenovi, že před staletími, po nepovedeném prvním kontaktu s Klingonským impériem, které vedlo k dlouhotrvající a krvavé válce, se Federace rozhodla před prvním kontaktem vysílat průzkumníky. Říká, že to původně chtěl Durkenovi sdělit, ale pozorování naznačovala, že taková zpráva, by vyvolala velmi negativní reakce od obyvatel. Přiznává, že to byla chyba.
"Ano," říká už mírněji Durken, "chyba, kterou bych asi na vašem místě udělal také. Ve skutečnosti se mi ta myšlenka líbí," přiznává.
Picard vidí, že našel porozumění a proto požádá o vydání Rikera. Durken se ale odmítá o této věci nyní bavit a Picard se přenáší zpět na Enterprise.

V nemocnici zatím Berelovo místo zaujme jeho asistent Nilrem. Krola mu opět přikáže, aby Rikera probudil nebo ho také vyhodí. Nilrem ho zdráhavě poslechne. Krola probouzejícímu se Rikerovi sdělí, že přesně ví kdo a co je. Souhlasí, že Rikera propustí, když mu odpoví na několik otázek...

Durken sedí ve své pracovně a pozve si Mirastu na kobereček. Vytýká jí, že mu zatajovala důležité informace a už jí proto nemůže věřit. Pak mu Mirasta řekne o Krolově jednání, ale Durken překvapivě souhlasí, že by Riker měl být vyslýchán. Když Mirasta dodá, že bez lékařské podpory ze své lodi Riker nepřežije ani den, Durken rychle změní názor.

Krola zatím chce od Rikera vědět, proč takzvaní míroví "dobyvatelé" při sobě nosí zbraně takové účinnosti jako phasery (Krola samozřejmě neví, že je to phaser, ale demonstruje jeho funkci na koši v rohu místnosti, který se po výstřelu vypaří). Krola nevěří Rikerovu tvrzení, že slouží pouze pro obranu. Pak zesláblému Rikerovi vloží phaser do ruky. Krola ví, že i kdyby cíle Federace byly opravdu poctivé, tak jako tak by to úplně změnilo jeho způsob života se kterým je velmi spokojen. Proto se rozhodne k zoufalému činu, který ale Rikerovi předem prozradí. Chce aby na něho Riker vystřelil, a zabil ho. Jeho mučednická smrt ukáže, jaká ve skutečnosti Federace je. Riker samozřejmě odmítá a tak chce Krola zmáčknout spoušť sám. Riker mu v tom chce zabránit, ale drogy v jeho těle pracují a tělo má jakoby ochrnuté. Ještě se stačí dotknout phaseru, když zbraň v jeho rukou vystřelí. Krola se skácí do rohu místnosti a nejeví známky života - je mrtev, a (kouřící) zbraň zůstává v rukou Rikera, který přestálou námahou omdlévá...

Nilrem a jeho asistent po chvíli vstupují do pokoje, kde naleznou oba v bezvědomí. Ale dřív než mohou cokoliv udělat, objeví se v místnosti několik modrých přenosových paprsků. Materializuje se Beverly, Worf a ještě jedna zdravotní sestra z Enterprise (zaměřili se pomocí výstřelu z phaseru). Beverly se dotkne svého komunikátoru a informuje Picarda (který je právě v Durkenově pracovně), že přenáší Rikera i Krolu na Enterprise. Worf mezitím phaserem jistí Nilrema i jeho asistenta. Picard dává Beverly svolení k přenosu, když si nejprve vyžádá souhlas od Durkena.

Později na ošetřovně, Bev informuje Picarda, Mirastu i Durkena, že jak Riker tak Krola budou v pořádku - Riker v poslední chvíli změnil nastavení phaseru pouze na omráčení. Krola se probouzí a je velmi udiven, že není mrtev a okamžitě žádá Durkena, aby nepokračoval se vztahy s Federací. Posmutnělý Durken je nucen přiznat, že obyvatelé ještě nejsou připraveni na první kontakt. Navzdory silným Mirastiným námitkám, přikáže zastavit warpový program a přesunout jeho fondy na vzdělání, které má lidem pomoci se připravit. Pak požádá Picarda, aby se svou lodí opustil jejich sluneční soustavu.
Picard je zklamán, ale souhlasí.
Když Durken ujistí Picarda, že na vyprávění a mimozemšťanech se zapomene, Mirasta požádá Picarda o poslední laskavost - aby ji kapitán vzal sebou ke hvězdám.
Mirasta trvá na tom, že je připravena a s upřímným souhlasem Durkena nakonec Picard také souhlasí (Kapitánův deník, dodatek. Dnes je divný den. Souhlasil jsem téměř se vším, tak nevím co bych dodal.) a dává Durkenovi sbohem. Doufá ale, že se snad jednou opět setkají.

Copyright © 1999 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]