Silicon Avatar
SD : 45122.3
N : 204
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Navazuje na TNG:"Datalore"...
Kolonie Melona IV. Doktorka Carmen ukazuje Willovi kolonii a ten se ji snaží balit. Zrovna si domlouvají večeři se šampaňským a "zákusek", na který se Will nejvíc těší, když se ozve zlověstné burácení. Přicházejí Beverly a Data, kterému stačí jediný pohled vzhůru. Krystalická bytost(entita) přichází. Data určuje možný úkryt - jeskyně na východě. Všichni kolonisté se tam utíkají schovat. Naneštěstí, na útěku Carmen zahyne, když se vrátila, aby pomohla jednomu staršímu muži.
Na Enterprise: Worf hlásí elektromagnetické poruchy poblíž stanoviště na Meloně IV, ale pro velkou vzdálenost nemůže určit nic přesnějšího. Selhává i pokus o komunikaci. I Geordi ze strojovny hlásí něco velice divného a tak Picard velí:"warp osm".
Zpět Melona IV: Koloniste se ukryjí v jeskyni a uzavřou vchod. Will jen tak nadhodí Datovi jestli si myslí, že je ty kovy ochrání.
Data: "Já si nejsem vůbec jistý."
Will: "Bál jsem se, že řekneš něco takového."

Zpět Enterprise: Worf hlásí stále silnější poruchy na Meloně a jeho volání výsadku je stále bez odezvy. Picard se rozhoduje pro warp 9 - za 6 hodin budou na orbitě.
Na Melona IV: Situace je vážná, nedostává se vzduchu. Je to už hodina, co naposledy slyšeli Krystalickou bytost a rozhodují se jestli mají opustit úkryt. Vtom se ozve rachot. Will a Data skočí s phasery ke vchodu, ale když Will uvidí Worfa a řekne: "poručíku Worfe, nikdy jsem neviděl nikoho krásnějšího". Když se dostanou ven uvidí jen totální pustinu - nezůstalo vůbec nic.
Kapitánův palubní deník: SD 45122.3 Picard:"Uvědomili jsme o úmyslu velitelství Hvězdné Flotily o úmysle pronásledovat Krystalickou bytost, za tímto účelem se k nám přepravila doktorka Marr."
Okamžitě po transportu se pouští do práce, nikdy nebyla na místě tak brzy po útoku a nikdy po jedenácti útocích nezůstali svědci. Data to vysvětluje složením hornin jeskyně, ale doktorka s ním nesouhlasí a nechce ho sebou ani na průzkum planety, protože si myslí, že Krystalickou bytost přivedl stejně jako jeho bratr Lore na Omikron Theta, kde zahubila všechno živé.
Při průzkumu jeskyně to Marr řekne přímo, že je nezachránily těžké kovy, ale Datova přítomnost. Pak mu vysvětlí jak Krystalická bytost na Omikronu Theta zahubila i jejího syna Rennieho a proto zasvětila celý svůj život pátraní po ní. Po návratu na Enterprise vyhodnocují výsledky, ale nezjistí nic nového. Geordi navrhuje sledovat gama záření. Pomocí takové stopy by mohli pronásledovat Krystalickou bytost. Když jim to vyjde a mohou začít pronásledování, začíná doktorka měnit postoj k Datovi. Cílem je hvězdokupa Brechtian.
Na můstku požádá Marr Worfa o úpravu fotonových torpéd. Picard jen poznamená, že toho snad nebude třeba. Doktorka je zděšena, že ji nechtějí zničit a přesvědčuje všechny, že si nemohou dovolit zbytečnými pokusy o komunikaci ztratit stopu. Picard si ji vezme do své kajuty a přesvědčuje ji, že se musí pokusit o komunikaci protože i Krystalická bytost má právo na existenci, ale to nemůže doktorka pochopit. Data hraje na kytaru, když za ním přijde Dr. Marr, se záminkou prodiskutování komunikace. Potom ho ale přímo požádá, aby jí přečetl něco z deníku a vzpomínek jejího mrtvého syna, které přepsal do jeho paměti Dr. Soong. Chce vědět jestli ji syn neodsuzoval za to, že ho nechala u známých na Omikronu a sama se věnovala vědecké práci. Jsou vyrušeni zprávou z můstku, kde zachytili volání o pomoc z dopravní lodi Calisco.
Krystalická bytost zaútočí na Calisco a spojení je přerušeno. Na místě útoku výsadek zjistí zničení všeho živého a tak hned pokračují v pronásledování. Doktorka odchází s Datem pracovat. Ve své kajutě Picard žádá Willa, aby napsal dopis rodičům Carmen. Will na odchodu řekne Picardovi, že si myslí, že má Marr pravdu, aby Krystalickou bytost zničili, ale Picard nesouhlasí a pěkně Willa naštve, když mu řekne, že si to bere moc osobně.
Při přípravě komunikace doktorka zase mluví o synovi a tahá z Data rozumy. Pak ještě Data přesvědčí, aby četl hlasem jejího syna jeho deník. Data má při tom jeho perfektní křivý úsměv, ale doktorce to nevadí a je z toho naměkko.
Jsou už jen kousek od hvězdokupy Brechtia, když se pokusí sérií gravitonových pulsů Krystalickou bytost přilákat. Ze začátku se to daří a Krystalická bytost přichází a odpovídá, ale signály nejsou schopni rozluštit. Když ale doktorka přepne na souvislý signál komunikace se přeruší. 
Picard dá pokyn, aby zase obnovila série pulsů, ale doktorka nereaguje a jenom potichu řekne:"To je pro Tebe Rennie". Krystalická bytost začne rezonovat. Geordi se to snaží zastavit, ale bytost se za několik sekund se rozpadne na miliony kusů.
Naštvaný kapitán požádá Worfa, aby doktorku Marr odvedl do kajuty, ale Data se nabídne, že to radši udělá sám. V kajutě je doktorka už úplně mimo a mluví s Datem jako by to byl Rennie. Stále říká, že to udělala pro něho. Data pomalu řekne: "Věřím, že Váš syn by byl smutný z toho co jste udělala. Je mi líto doktorko Marr, ale nemohu Vám pomoci!"

Copyright © 1998 Jiří Stehlík

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]