Ensign Ro
SD : 45076.3
N : 203
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Na začátku sedí Picard u holiče a diskutuje s ním o Romulanské strategii. Vyruší ho Rikerovo volání z můstku: "Kapitáne zachytili jsme voláni o pomoc z kolonie Solarion IV". Holič (pan Mott)jemně poznamená: "Hned vedle Cardassianské hranice, ne ?" Picard nařídí změnu kurzu na Solarion IV. Hned jak přijde na můstek, volání je přerušeno. Vtom zachytí zprávu z Bajoranské lodi, v které se přiznává k zničení kolonie.
Na stanici Laya Alfa, kam dopravili zachráněné kolonisty se setkávají s admirálem Kennellym. Ten vypráví, jak se setkal s Cardassianským vyslancem (od kterého chytil rýmu). Vyslanec mu řekl, že pro Cardassii není Bajoranský teroristický útok ničím nezvyklým a teroristy je třeba zlikvidovat. Admirál se shodne s Picardem, že to byl první Bajoranský útok na Federaci a určuje úkol pro Enterprise: najít a dopravit vůdce teroristu Ortu do tábora v Demilitarizované Zóně.
Na to volá Riker z Enterprise, jestli Picard ví o nástupu nového důstojníka na palubu. Kapitán samozřejmě nic neví, ale admirál mu sděluje, že mu na tuto misi přidělil praporčík Ro Laren. Picard nesouhlasí, protože ví, že Ro je zodpovědná za smrt osmi lidí ve výsadku, ale admirál mu to nakonec dá rozkazem. Když se Ro hlásí na palubu, Riker ji hned nakáže dát dolu náušnici, pak jdou ke kapitánovi.
Picard ji osloví Laren, ale ta mu vysvětlí, že Bajorané se podle tradic oslovují jménem : Ro. Pak si ještě Riker postěžuje, že to s ní budou mít těžké, ale když mu Ro řekne, že na Enterprise šla proto, že to je lepší než vězení, tak rezignuje.
Enterprise vstupuje do soustavy Valo. Na poradě Data navrhuje kontaktovat Bajorana Holzu, ale Ro nesouhlasí, protože jak tvrdí Holza je jen figurka vhodná na recepce. Ro navrhne Keeve Falora - vůdce kolonie na Valo II. Když se tam dostanou Picard si získá Keeve Falora jednak tím, že ho osloví správně Bajoranským jménem, ale spíš tím, že rozdají kolonistům deky. Keeve Falor, najde Ortu a řekne Picardovi, kam má letět.
Enterprise letí k třetímu měsíci Valo I hledat Ortu. Mezitím v lodním baru Ro od svého stolu odežene Bev a Deannu. Všichni tam mluví jen o ni, a ne zrovna kladně. Pak si k ní drze přisedne Guinan a spřátelí se. Ro odejde z baru do kajuty, kde jí kontaktuje admirál a vydává jí další pokyny. Když je Enterprise na místě a chystají výsadek, najednou zjistí, že Ro není na palubě a že je už asi šest hodin dole.
Po transportu na povrch Picarda, Data, Worfa a Troi zajmou Bajorani. Předvedou je před Ortu, kde je i Ro. Orta jim vysvětlí, že se stali obětí nějakého spiknutí, protože oni kolonii nezničili. Po návratu na palubu zakáže Picard Ro vycházet z kajuty. Tam ji taky navštíví Guinan. I když se Ro nejdřív nechce, postupně se Guinaně svěří. Guinan ji přesvědčí, aby všechno řekla Picardovi, protože když ona měla problém také ji pomohl. Ro řekne Picardovi svůj pravý úkol: vyměnit lodě a zbraně pro Bajorany za slib, že nebudou útočit proti Federaci. Řekne mu taky, že s admirálem byla ve spojení a že on ji poslal na povrch napřed. To Picarda vyvede z míry, ale Ro uvěří. Ro pak vypráví svoje zážitky z dětství, jak jejího otce umučili Cardassiani, a proto tedy nechtěla vynechat příležitost, jak pomoci Bajoranskému hnutí. Ortovi admirálovu nabídku zbraní neřekla, protože se od něho dozvěděla, že Bajorani nejsou zodpovědní za útok na Solarion 4.
Picard se rozhoduje přijít tomu všemu na kloub, dá Ro úlohu přesvědčit Ortu ke spolupráci a sám ohlásí admirálovi splnění mise: doprovod Orty do tábora na Valo III. Během cesty jejich trasu (jak i předpokládali), zkříží dva Cardassianské bojové křižníky. Požadují, aby se Enterprise stáhla a samy pak chtějí zničit Ortovu loď i s Bajorani na palubě. Během hodiny, kterou dostali na rozmyšlení, Picard zavolá admirála a řekne mu, že už mu došlo do čeho ho zatáhl: že měli za úkol najít Ortu a předhodit ho Cardassianům, protože oni samy ho nebyli schopni najít. Admirál se mu vysměje a vydá rozkaz k stažení Enterprise. Picard rozkaz splní a Bajoranská loď je zničena. Admirál hned zavolá a ptá se na výsledek, když se ale od Picarda dozví, že na palubě nikdo nebyl a všechno pěkně nahráli, vynadá mu za podporování teroristu.
Takže Picard mu ochotně vysvětluje: "Bajorani to nebyli, zeptejte se svého Cardassianského přítele vyslance, to je práce Cardassianů, oni totiž doufali, že ve Hvězdné flotile najdou někoho jako jste Vy, dost naivního na to, aby za ně vyřešil Bajoranský problém". Admirál to radši vypne.
V Bajoranském táboře pak Picard přemlouvá Ro, aby zůstala ve flotile. Ze začátku se ji moc nechce, ale Picard je obratný diplomat, takže už Ro skoro souhlasí, ale má jednu podmínku - s úsměvem si nasadí svou náušnici. Picard: "Enterprise, transport pro dva."

Copyright © 1998 Jiří Stehlík

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]