Conundrum
SD : 45494.2
N : 214
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Data a Troi hrají šachy. Troi porazí Data a Data ji ze odměnu namíchá nějaký drink. Najednou jakýsi zelený paprsek projde Datem a on zopakuje předcházející větu.Na můstku Worf ohlásí blížící se neznámou loď, která začne Enterprise scanovat. Kapitán chce navázat komunikaci, ale loď neodpovídá. Najednou můstkem projde tentýž paprsek a všichni zapomenou, jak se jmenují a co dělají.
Na můstku je i jeden neznámý člověk v hodnosti Commander. Každý sice má svoje profesní znalosti, ale nepamatuje si, kdo je. Worf jelikož má pás přes hruď se prohlásí za kapitána. Geordi zjistí, že před lodí ve vzdálenosti 17 km se nacházejí trosky lodě, z toho všichni usoudí, že jsou po bitvě a paměť jim vymazalo bioelektrické pole. Nefunguje komunikaci na lodi ani z okolním světem. Navigace a pohon vyřazeny. Geordimu se podaří opravit palubní komunikaci a Worf řekne, ať posádka sdělí v jakém je stavu. Neznámý hlas řekne Worfovi, že posádka je v stejném stavu.


Geordi, Riker a Ro obnoví na naléhaní Worfa obranné mechanizmy a zbraně, protože se na základě množství výzbroje domnívá, že loď je válečná. Picard naléhá na Worfa, aby provedl diagnostiku a on nakonec souhlasí. Zatím Ro a Riker procházejí loď a míří do baru. V baru najdou Troi, která byla mluvčím za bar, při hlášení stavu na můstek. Troi řekne, že barman (Data) je umělá životní forma a dále prozradí Rikerovi, že má schopnost vnímat emoce a když uvidí Rikera řekne mu, že se ji zdá, že ho už trocha zná.
Vtom Worf ohlásí, že byly zprovozněny informace o posádce. Všechno sedí jenom pan Neznámý je první důstojník MacDuff a Riker je druhým důstojníkem! Na kapitánův příkaz Geordi začne zjišťovat jaké má tato loď poslání. Později v zasedčce Geordi a Data oznámí ostatním důstojníkům na jaké jsou lodi... a že jsou momentálně již několik let ve válečném stavu s Lysiany a tato loď má za úkol vniknout na území Lysianů a zničit jejich velitelství. Troi se nelíbí tento úkol a naléhá na kapitána, aby si ověřil informace od velitelství, ale Worf ji sdělí, že při navázání komunikace s velitelstvím budou odhaleni a Data dodá, že loď má příkaz k nenavazování komunikace. A tak Picard vydá rozkaz kurz k Lysijanskému hlavnímu velitelství. Později Riker ukáže Troi kajutu a Troi opět řekne Willovi, že on jediný se ji zdá povědomí.
Will odejde a zamíří do své kajuty, kde ho už čeká Ro, která ho začne svádět, Willovi se to celkem lidí.
Později na můstku. Loď překročí hranice Lysijanského systému. Zaznamenají Lysianský křižník. Zjistí, že má minimální výzbroj a posléze jich volá. Picard chce otevřít komunikaci, ale MacDuff naléhá že ne, že možná pomocí komunikace vymazávají paměť. Loď opět volá, ale jelikož neodpovídají Křižník nabíjí své disruptory a střílí. Žádné poškození, ale Picard vydá rozkaz k opětovaní palby a zničí loď a posléze obnoví kurz.
Později v zasedačce kapitán naléhá na doktorku, aby obnovila dlouhodobou paměť, ale ona mu sdělí, že bez zdravotních záznamů je to riziko, ale zdravotní záznamy jsou zatím nedostupné. Geordi s Datem se snaží ve strojovně dostat k zdravotním záznamům a Data předvede své schopnosti, velmi rychle pracovat s počítačem. Poté vedou rozhovor proč je Data jedinou umělou formou na lodi. Zatím Riker a Troi vedou rozhovor a jeho kajutě a Will ji chce políbit, ale Ro jich vyruší. Později na můstku se MacDuff nabídne, aby doktorka na něm provedla pokus o obnovení paměti. Pokus selže, ale ne proto že by se spletla, ale proto, že on simuloval. MacDuff má po rozhovoru s Picardem dojem, že vyjadřoval svoje pochyby, že by mise nebyla úspěšná, a proto si nechá zavolat Worfa a apeluje na jeho válečnickou povahu. Enterprise je již blízko svého cíle. Potkají se s hlídkovými sondami bez posádky. Enterprise jich několik zničí, při průletu kolem nich a až překvapivě hladce se dostane až k velitelství.

Velitelství má však minimální výzbroj a přes 15000 lidí na palubě. MacDuff naléhá na kapitána, aby vydal rozkaz k palbě, Troi je proti. Kapitán chce otevřít komunikační kanál, nato se MacDuff otočí k Worfovi říkajíc, že přebírání velení lodi a ať Worf odpálí všechno na stanici. Ten neuposlechne jeho rozkaz odhodí ho od taktického panelu a snaží se vystřelit, ale Riker po něm vystřelí, ale skoro nic mu to neudělá, poté se Worf zpamatuje a také vytřelí. MacDuff padne k zemi. Enterprise letí k nejbližší Federální základně a doktorka již obnovila paměť většiny posádky, a kapitán mluví k Willovi, že Lysijanci identifikovali MacDuffa jako Satar, cizí rasu která s Lysianci bojuje již mnoho let, a která se snažila využít zbrojního potenciálu Enterprise k zničení Lysijanců a ukončení války. Poté to Ro a Troi nandají Willovi v lodním baru.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]