Frame of Mind
SD : 46778.1
N : 247
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Neupraveně vypadající Riker, je zabrán do rozhovoru s člověkem, kterému není vidět do tváře. Zdá se, že je v ústavu pro duševně choré, a to jako pacient. Riker si stále stěžuje na zacházení a poté pronese několik ostrých slov k doktorovi: "Řekl jste mi, co mám jíst, co si myslet, co říkat -- a pak, když jsem projevil záblesk nezávislé myšlenky, svázal jste mne, vstříkl drogu a nasadil svou léčbu."
"Začínáte být neklidný," říká doktor.
"To si jen myslíte že jsem neklidný. Mohu být obklopen šílenstvím, ale nejsem žádný blázen a také zde není žádné...žádné..."
Riker vypadává z role a teď se ukazuje i doktor-Data. Riker se obrací na režiséra/scénáristu Beverly Crusher a ptá se jestli si tento rozhovor může zkusit ještě jednou. Ale doktorka prohlásí, že dnes již bylo uděláno "mnoho pokroků" a navrhuje aby si Riker odpočinul, i když se ještě pořád nemůže sžít se svou postavou. Riker souhlasí a odchází. Zatímco kráčí chodbou opakuje si v duchu svůj text. Ale u turbovýtahu zarazí, když kolem něj projde člen posádky (nečlověk v modré uniformě), kterého nepoznává...
O něco později Picard seznamuje Rikera s jejich další misí na Tilonusu 4. Vláda na této planetě padla a navíc zmizel výzkumný team Federace, který ji tajně pozoroval. Znalosti pokročilé technologie, které mají členové týmu Federace, by byly neocenitelné pro jakoukoli z různých mocenských skupin na planetě pokoušejících se zvětšit svou moc. Riker je vybrán, aby se je odtamtud pokusil tajně dostat.
Worf ho seznamuje dalšími informacemi o planetě a o kultuře na ní a také o možnostech komunikace s Enterprise a bezpečnostních opatření. Riker to bere na vědomí,ale ne dost, k tomu, aby byl Worf spokojený, Ten navrhuje, aby tomu věnoval větší pozornost. Worf mu také ukazuje způsob boje místním nožem, ale při ukázce nechtěně Rikera poraní na spánku.
Riker odchází na ošetřovnu a ačkoliv se rána hojí bez problémů ke svému překvapení zjišťuje, že rána stále bolí, ale přesto rychle odchází. Zmiňuje se o tom Troi, která si myslí, že to nebude nic vážného. Myslí také, že neklid, který cítí, vždy když začíná hrát, je možné vysvětlit, že musí čelit pocitům postavy, kterou hraje a s kterými se normálně nesetkává. O něco později Riker zahlédne stejnou osobu, která ho tak šokovala u turbovýtahu a rozhodne se, že půjde do postele o něco dříve.
(Druhý den). Hra jde Rikerovi dobře, s perfektně zahranou scénou v závěru hry. Data, jako doktor, nezaujatě říká: "Vidím, že s vámi budeme mít ještě mnoho práce," a Riker křičí, že "není" blázen.
Jak hra končí, Data s Rikerem sklidí vřelý potlesk a ovace. Avšak, po své druhé pokloně, Riker zahlédne stejnou podivnou postavu stojící mezi Picardem a Worfem -- a po třetí...
...se ocitá v té samé místnosti která byla ve hře, ale teď je uzavřena. Potlesk zmizel, a doktor -- je na svém místě (teď už ne Data, ale někdo z rasy onoho cizince) směje se a říká: "Vidím, že s vámi budeme mít ještě mnoho práce..."
Doktor nevěří v existenci Enterprise a k Rikerovu protestu pouze poznamenává "Už zase loď?" Riker, téměř na pochybách, je velmi zmaten, a neschopen si vzpomenout, kdo vlastně je. Doktor, Doktor Syrus, zvyšuje bolest v Rikerově mozku za to, že se včera pokusil o útěk (na který si Riker samozřejmě nevzpomíná) a ranka, kterou mu způsobil Worf (z jeho představ) na spánku, se znovu objevuje. Riker ke svému zděšení zjišťuje, že se ocitl v ústavu pro duševně choré na Tilonu 4, a Syrus mu odmítá říct, proč se tam octl, místo toho odchází a slibuje, že mu později řekne víc. "Děláte velké pokroky."
Krátce potom, se Rikera počítačový hlas ptá, jestli nechce odejít do "společenského pokoje." Riker souhlasí, a je hned odveden dvěma zřízenci. Od jednoho z nich dostává jídlo. Zatímco si Riker sedá a chystá se jíst, žena která s ním sedí řekne: "Slyšela jsem, že jste důstojník Hvězdné Flotily." Tvrdí, že je také z Flotily, a byla unesena na pokusy a mučení, poví mu že záchranná výprava už je na cestě -- na důkaz toho se spojí se svou lodí lžičkou (kterou používá jako komunikátor - nyní je Rikerovi jasné, že žena není při smyslech).
Mavek, jeden ze strážců, jí lžičku vezme a mluví k Rikerovi. Neuznává Rikerovi "pokroky" a posmívá se mu kvůli minulosti. Jak Mavek pokračuje, Riker je stále víc rozčilený a když Mavek konečně odhalí, že je zde za zabití a rozřezání člověka, Riker po něm chňapne a zaútočí na něj. Je ale zneškodněn zřízenci a Mavek mu vpíchne injekci --
-- a Riker se, polit studeným potem, probouzí ve své kajutě na Enterprise.
Později, když se líčí na hru, o tom vypráví Bev. Je znepokojena, ale myslí si, že všechno bude zase v pořádku.
Hra jde dobře, až do závěrečné scény. Riker nejprve zahlédne nehybného Dr. Syruse v zákulisí. Zaslechne podivný hluk a ztrácí kontakt s textem a konečně uvidí tu cizí postavu se kterou se už dvakrát setkal (stojí mezi ostatními v hledišti). Uhodí na ní a chce vědět kdo je, ale je šokován zjištěním, že je to poručík Suna. Beverly vezme Rikera na ošetřovnu.
Nenalézá však žádné známky neurologické poškození a přičítá Rikerovy potíže únavě a vyčerpání. Riker je stále víc paranoidní a žádá po doktorce vyšetření na drogy, ale když se test ukáže negativní, řídí se její radou a jde si odpočinout.
Po cestě do své kajuty, hovoří s Troi, která ho ujišťuje, že to všichni chápou. Navrhuje nějaké relaxační techniky, ale když poznamená, že to u něj asi nezabere, zaslechne Riker hlas který říká:"Možná budeš potřebovat jinou léčbu." Zamrazí mu, ale rychle se vzpamatuje a rozloučí s Deannou.
Vejde do turbovýtahu, ale když výtah zastaví, dveře se otevřou do chodby ústavu. Zpanikaří, zakryje si oči a spoléhá se na to, že to není skutečné. Dveře se zavřou a znovu otevřou a tentokrát se otevřou do chodby na Enterprise a tak je mu mnohem lépe. Když ale zahne za roh, uvidí onu ženu z ústavu, která říká: "Nedovol jim říkat, že jsi blázen." V panice běží ke kajutě Troi, vchází --
--a jen slyší jak se za ním zabouchly dveře jeho cely v blázinci. "Pomozte mi! Pomozte...mi..."
Ve společenském pokoji, prosí Riker Syruse o pomoc, s tím že jeho vzpomínky na loď se mu zdají pokřivené a zmatené, a že pouze nemocnice se mu zdá skutečná. Syrus je potěšen, když slyší že Riker odvrhl svou falešnou představu, a dodává že by mohl léčbu urychlit pokud s tím bude Riker dobrovolně souhlasit. Dává mu na výběr mezi "reflexivní léčbou" (která znamená, že Riker bude otevřeně konfrontovat různé stránky své osobnosti.) a operací, kterou chce změnit "stránky" jeho osobnosti, které zapříčinily nemoc. Riker si vybírá to první, i když si je vědom s tím spojených nepříjemností.
Na terapeutickém sezení, díky projekci myšlenek hologramem, Riker hovoří se svými emocemi, reprezentované Troi ("existuje ještě mnoho takových jako ty, kteří věří, že jsou na hvězdné lodi"), se svým vůdcovstvím, reprezentovaného Worfem a se svým logickým myšlením (které soudí příbuznost mezi nimi), reprezentováno Picardem. "Picard" mu vysvětluje, že byl sledován až do aleje, kde byl násilně zadržen. "Kolik?"
"Tři. Humanoidi. Ale zahlédl jsem obličej pouze jednoho z nich."
"Jak vypadal?"
Projektor náhle vytvoří "poručíka Sunu", ve kterém Syrus poznává správce ústavu. "Kterou část mého já reprezentuje On?"
"To nevím."
V tom, Troi udělá krok dopředu a varuje Rikera, aby mu nevěřil ani slovu. "Jsi stále s námi, na Enterprise." Riker ji odmítá věřit, i když ji svými hlasy podpoří Worf a Picard. Varují ho, že je v nebezpečí. Odmítne je s tím, že nejsou skuteční a trvá na ukončení sezení. Na Syruse to udělá dojem, "budeme pokračovat později..."
Později, když Riker sedí ve společenské místnosti u jídla, uvidí Beverly, která k němu přichází a opatrně se rozhlíží. Snaží se ho přesvědčit, že "to není skutečné". Sedne si naproti němu a říká mu, že byl zajat během mise na Tilonusu 4 a že vládní orgány sdělily Hvězdné Flotile, že byl někde zabit. Správce ústavu není dosud obeznámen s Rikerovou přítomností, takže to půjde pomalu -- ale, jak ho ujišťuje, brzy ho dostanou ven.
V noci se Riker probudí, když zaslechne hluk. Worf a Data vtrhnou do jeho pokoje a pokoušejí se ho zachránit. Ten ale odmítá jejich pomoc, vysmykne se Datovi z rukou, začne volat o pomoc a odejme Worfovi phaser. Ale přesto stráže nedokáží nikoho chytit, a všichni se přenesou na palubu Enterprise i s Rikerem.
Tam, na ošetřovně, Bev nalezne poškození "dlouhodobé" paměti, jejíž léčba zabere trochu času. Rikerovi se zdá jako kdyby běhal pořád v kruhu a jeho rána na spánku je zpátky. Bev ho ujišťuje,že je menší a znovu ji uzdravuje. Poté co se Picard zeptá na následky, Riker si v bolesti sáhne na spánek a zjišťuje, že rána je zase zpět. Šok z toho ho přivede k podezření, že Enterprise není skutečná a způsobí chaos dost dlouho na to, aby popadl phaser a odskočil od nich. Namíří na ně phaser. "Jestli mám pravdu tak vy tu ve skutečnosti nejste a toto není skutečný phaser --
--všechno je jen fantasie a já ji zničím všemi možnými prostředky."
"Co když to není fantasie?", ptá se tiše Picard, "Chceš nás zabít, aby jsi vyzkoušel tuto možnost?"
"Máte pravdu," směje se Riker, "nechci. Ale--" a pomalu zamíří phaser na sebe-- "Já poznám, kdo je skutečný a kdo není." Vystřelí a scéna kolem něho se roztříští (jako zrcadlo)...
...a shledá, že je zpět v ústavu, kde doktor Suna podává hlášení o činnosti. Suna končí s tím, že Riker bude potřebovat operaci. Ale Riker si uvědomí, že stále ještě svírá ve své ruce phaser. "To není phaser, to je nůž ... dej mi ho." Riker se upřeně dívá na Sunu a ucítí bolest na své hlavě a cítí, že rána se znovu vrátila. Rozhodne se, že tato scéna také není skutečná a "roztříští" Maveka phaserem jako prve sebe. "Nikdo z vás není skutečný!" . Nastaví phaser dost na to aby zničil polovinu budovy a střílí --
-- a shledá že je na jevišti se Sunou na Enterprise. "Vy jste jediný neměnný", uvědomuje si, jediná osoba, která je na obou místech! "Toto není také skutečné." Suna se ho snaží uklidnit, ale on cítí, že se rána znovu vrátila -- "Vy lžete!!"
"Nechte mne abych vám pomohl."
"Ne!"
Publikum propukne v potlesk. Riker pokračuje v boji se Sunou až ho nakonec hodí proto zdi. Běží ke dveřím "cely" a praští sebou do dveří. On i scéna se roztříští...
... a Riker se probouzí na laboratorním stole, kde z něj byly vymámeny neurální informace.
Úplně se osvobodí a popadne svůj nůž a přívěšek, který používal jako komunikátor a dokáže se úspěšně přenést od beznadějně hledícího Suny.
O nějaký čas později, když je Rikerova paměť dána do pořádku, se zjišťuje co se vlastně stalo. Byl unesen dva dny po svém příchodu a byl podroben zvláštní neurosomatické technice aby z něj dostali informace. Scénář kterým prošel, jak Troi soudí, byl jeho vlastní obranný mechanismus, který se pokoušel zablokovat přístup k jeho "předělání" aby ho udržel stejného jaký byl.
"Měl by jste si odpočinout," radí mu Picard: "Můžeme si o tom pohovořit zítra."
"Je ještě jedna věc kterou bych rád udělal první."

A po krátkém rozhovoru s Beverly, zůstane sám na prázdném jevišti. Poté se rozhlédne a s ulehčením zbourá všechny kulisy.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]