A Matter of Perspective
SD : 43610.4
N : 162
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Picard ještě s několika členy posádky maluje nahý model. Vejde Data a oznámí, že výsadek je připraven přenést se ze stanice na loď. Picard kývne a zeptá se Data jestli by nemohl zhodnotit jejich výtvory. Data přijde k prvnímu obrazu a řekne: "Toto bych nazval geometrický konstruktivismus."
Přijde k druhému a opět zhodnotí: "Velmi surealistické ... s prvky dadaismu."
Pak přijde k Picardovu obrazu a nemůže zakrýt své rozpaky. "Velmi zajímavé," pronese nakonec opatrně. "Děkuji," řekne kapitán, "v jakém ohledu."
"Dají se tam vystopovat vaše vzory, například zde to je typický Picasso," a ukáže na dolní část obrazu, "řekl bych ale že je to jakási směs všech stylů, z této strany jsou velmi patrné protovulkanské znaky..."
"Stačí," umlčí ho nespokojeně Picard.
"Jestli chcete mohu pokračovat," řekne bezelstně Data.
"Dost, děkuji vám, pane Date," řekne nakonec a pokyne, že to bude vše. Malíř z něj asi nebude.

Kapitánův deník, hvězdné datum 43610.4, jsme právě u vědecké stanice Botanica IV nad planetou Tanuga IV, kde doktor Apgar experimentuje s Kreegerovými vlnami, které by se dali využít jako úplně nový zdroj energie. Komandér Riker a nadporučík LaForge se přenesli na stanici, aby zjistili detaily.

Picard vejde na můstek a ptá se Geordiho, který stojí u vědecké stanice: "Kde jste nechal Rikera?"
"Je ještě stále na stanici."
"Nějaké potíže?" ptá se kapitán.
"Ne to ne, ale doktor Apgar s ním chtěl ještě mluvit."
V tu chvíli se z interkomu ozve Rikerův hlas: "Riker volá Enterprise, jsem připraven k přenosu."
Picard kývne a jde ke svému křeslu.
Pak ale O'Brien ohlásí, že má nějaké potíže s přenosem.
"Je tu nějaké kolísání energie."
V tu chvíli celá stanice exploduje. Picard v ohromení zírá na obrazovku, kde teď poletuje plno trosek ze stanice.
"Co je s Rikerem," zeptá se po chvíli ticha.
"Nevím," řekne O'Brien, "... už ho mám."
Nakonec se mu ho přece jen podaří přenést.
"Je na lodi, kapitáne," oddechne si nakonec O'Brien.
Riker sestoupí z plošiny a jde k O'Brienovi, když si všimne jeho divného pohledu.
"Co se na mě tak díváte?" ptá se zmateně.
"Bylo to jen tak tak," odpoví O'Brien.
"Nechápu."
"Stanice totiž právě explodovala."
Riker se rychle ohlédne k přenosové plošině, jako by očekával, že ho bude exploze následovat.

Kapitánův deník, dodatek. Explozi stanice zaplatil svým životem pouze doktor Apgar, všichni ostatní obyvatelé stanice, byli v tu dobu na povrchu planety. Enterprise zůstává na orbitě dokud se celá záležitost nevysvětlí.

O'Brien rozebere celé přenosové zařízení, ale nezjistí žádnou závadu. Pouze Data konstatuje, že v ten okamžik byl reaktor stanice přetížen a vybuchl. Picard se pak ptá Rikera co stalo na stanici, ale Riker jen řekne, že to s tím nemá nic společného.
"Vyšetřovatel Krag žádá o povolení vstupu na Enterprise," ozve se Worf.
"Dobře," kývne Picard, "přiveďte ho na můstek, pane Worfe."

Když Worf vejde s vyšetřovatelem Kragem na můstek, jsou Picard i Riker přímo u dveří.
"Vítejte na Enterprise, pane Kragu," řekne Picard, "toto je můj první důstojník, komandér Riker."
Krag se zamračí a přistoupí k Rikerovi. "Jste zatčen komandére."
"Ale proč?" ptá se Riker.
"Za vraždu a zničení stanice," řekne ostře Krag.
"Protestuji, nic z toho jsem neudělal."
"Lituji, ale musím vás přivést na planetu."
"Promluvme si mezi čtyřmi očima," vloží se do toho diplomaticky Picard, "Jedničko máte velení," a zamíří i s Kragem do své pracovny.

Když jsou o samotě, Picard spustí.
"Jaké máte důkazy?" ptá se.
"Poslední rozhovor doktora Apgara a Rikera nebyl soukromý a navíc Tanuganská spravedlnost předpokládá vinu obžalovaného dokud není dokázána jeho nevina."
Picard si uvědomí, že tudy neprorazí, a proto začne odjinud.
"Já jako kapitán této lodi mám právo soudit a to na své lodi."
"To nepřipadá v úvahu, musí být souzen u nás," odporuje Krag.
"Máte moje slovo, že do vyřešení celého případu neodletíme."
"S tím nesouhlasím, vydejte mi ho," naléhá Krag.
"Proč to musí být u vás a ne tady?" ptá se Picard.
"Musíme vše zrekonstruovat do nejmenších detailů, to by asi tady nebylo možné."
"Možná, přece," řekne Picard dotkne se komunikátoru, "pane Date mohl by jste sem přijít."
Data vejde, Picard ho představí Kragovi a pak se ho zeptá jestli by bylo možno zrekonstruovat celou událost v simulátoru. Data říká, že ano, ale musí mít na to dost informací.
"Ty vám dodám já," řekne Krag, který konečně souhlasí.
Pak Kraga vyprovodí a oznámí posádce, že se přelíčení bude konat v simulátoru. Geordi a Wesley dají dohromady všechny možná data, Data sestaví simulátorový program a Troi bude Picardovou asistentkou při přelíčení. Riker ještě požádá Picarda jestli by s ním nemohl mluvit v soukromí, ale Picard odmítá s tím, že by to teď nebylo vhodné.

Deník druhého důstojníka, hvězdné datum 43611.7. Celkem 18 hodin a 11 minut trvalo naprogramovaní simulátoru a vložení všech informací. Použili jsme záznamy senzorů stanice, které byli předány na povrch před výbuchem a svědecké výpovědi všech osob. Celková odchylka od skutečnosti by neměla být větší než 8,7%.

Picard, Riker, Troi a Krag vcházejí do simulátoru a posadí se ke stolu. Picard se ještě zeptá jestli chce Riker ješt něco říct.
Riker kývne.
"Nejsem vrah, jsem důstojník Hvězdné Flotily a podle toho jsem také jednal, vše co teď uvidíte je přesně tak jak se stalo," řekne a aktivuje program.
Na scéně se objeví jádro konvertoru s počítači okolo. Doktor Apgar stojí se svou asistentkou Tyanou uprostřed, když se ozve zvuk přenosového paprsku a objeví se Riker s LaForgem. Po krátkém uvítání se zdá, že Apgar je velmi nevrlý, pak ale přijde jeho žena Manua a pozve Rikera, aby si s nimi připil, zatímco o Geordiho se postará Tayna, která mu také vše vysvětlí.
V návštěvní místnosti si přihnou, a Riker jim popřeje úspěch. Manua se vyptává, proč Enterprise přiletěla a Riker říká, že náhodou letěla kolem, když chtěla prozkoumat jednu protohvězdu, a že hned zítra odlétají. Manua naléhá, aby tu s LaForgem přespali, i když Apgar z toho není moc šťastný. Nakonec Riker souhlasí, Apgar se omlouvá, že se musí připravit na zítřejší experiment a odchází. Manua ještě omlouvá svého manžela, že není zvyklý jednat s lidmi a odvede Rikera do jeho pokoje.
V tu chvíli Krag zastaví simulaci a ptá se: "To ona vás přemlouvala, aby jste zůstal?"
"Ano to je pravda," řekne rozhodně Riker.
Krag pokyne, aby se pokračovalo.
Když vejdou, ukáže mu, kde je ovládání světel a dveří, i když nemusela. Říká, že je velmi osamocena, protože její manžel žije jen pro výzkum. Nakonec přistoupí k Rikerovi a přitiskne se k němu. Riker ji chce jemně odmítnout a říká že je unaven, ale v tu chvíli vejde Apgar a když uvidí svou ženu v Rikerově náručí, hned myslí na nejhorší. "To jsem si mohl myslet," vykřikne a vrazí Manue facku.
Riker ho okamžitě srazí na zem. "To je nedorozumění, mezi námi nic nebylo."
Vzteky rudý Apgar ho ale neposlouchá. "Tohle budu hlásit na vyšších místech."

Simulace je zastavena a Riker říká, že pak šel spát, ráno poslal Geordiho na Enterprise a sám si šel ještě promluvit s Apgarem, aby mu vše vysvětlil.

Znovu se objeví místnost s konvertorem a Riker vchází. Apgar mu říká, že jeho žena a Tayna se přenesli na povrch, kvůli experimentu a že má dobré vysvětlení proč potřeboval tolik dycolisia. Riker se mu snaží vysvětlit, že ten včerejší incident byl jen nedorozumění, ale Apgar je zatvrzelý a hádku zakončí slovy: "My dva si už nemáme co říct," a vrátí se ke své práci.
Riker se dotkne komunikátoru.
"Riker volá Enterprise, jsem připraven k přenosu."
Jeho postava pomalu mizí a simulace končí.
"Takto to tedy bylo?" ptá se nedůvěřivě Krag, "a nevystřelil jste náhodou s phaseru?"
"Ne, to v žádném případě," ohradí se Riker.
"Těsně před přenosem jste jistě i vy," obrátí se na Picarda, "zaznamenali kolísání energie."
"Ano, to ano," souhlasí kapitán.
"A my víme co to bylo, podle našich analýz, to byl nějaký druh výboje, který přišel ze směru komandéra Rikera. Teď vám ukáži svou verzi, podotýkám, že je to jen spekulace."
Simulace jde znovu.

"Riker volá Enterprise, jsem připraven k přenosu." Pak ale vytáhne phaser a vystřelí přímo doprostřed jádra konvertoru. V tu chvíli Krag scénu zastaví a řekne: "A o tři sekundy později stanice explodovala."

Geordi projde záznamy a musí uznat, že Krag má pravdu. Probírá to s Datem a Wesleym, co by to mohlo být, ale na nic nepřijdou. Worf náhle detekuje na lodi nějaký druh záření, který nemůže specifikovat. Data se ptá počítače, ale ani ten ho nemůže určit, pouze určí přesnou polohu. Když dorazí na místo uvidí propálenou stěnu na jedné chodbě. Geordi podotkne, že stěna je ze slitiny durania a kdyby to neviděl, tak by tomu nevěřil.

Slyšení pokračuje. Je předvedena Apgarova žena Manua. Sedne si ke stolu, aniž se na Rikera podívá.
"Víte, proč jste tady?" ptá se jí Picard.
"Je to pro vás jistě těžké," navazuje Troi, "jestli budete chtít přestávku, klidně si řekněte."
"Vím, že to byl on, kdo zabil mého manžela," řekne pevně Manua.

Simulace se rozběhne, tentokrát je to ještě před příchodem Rikera. Manua a její manžel jsou v pokoji a Manua říká jak je s ním šťastná. Pak se stejně jako před tím přenese Riker s Geordim.
Jenže tentokrát Riker hází žhavé pohledy směrem k Manue.
"Pomáháte svému manželovi?" zeptá se jí a pohlédne přímo do očí.
"Ne já tomu moc nerozumím," odpoví cudně Manua, "ale je to pro mě velice zajímavé."
Tayna se opět postará o Geordiho a vysvětluje mu, že při experimentu bude generováno pole s dosahem několika kilometrů.
Opět odejdou do pokoje, kde si všichni tři připijí, jenže tentokrát je to Riker kdo požádá, jestli by tu nemohli přenocovat.
Apgar i Manua nejsou příliš nadšeni, ale vědí co se sluší a tak neodmítnou.
Manua ho odvede do pokoje, ale tentokrát zavře dveře Riker, snaží se Manuu svést a začne ji svlékat.

V tu chvíli opravdový Riker zastaví simulaci a rozhořčeně vykřikne:
"Lže, tohle se vůbec nestalo. Kapitáne, přece víte, že já bych něco takového nikdy neudělal. Tohle nejsem já," a s pohrdáním obchází svého zastaveného dvojníka. "Proč lžete," křikne na Manuu.
"Tak se to opravdu stalo," odpoví klidně Manua.
"Wille, sedni si prosím," požádá ho Troi a Will poslechne.

Simulace se znovu rozběhne.
"Prosím ne," zdráhá se Manua zatímco ji Riker líbá. V tu chvíli vejde Apgar a křikne: "To jsem si mohl myslet."
Vrhne se na Rikera, ale Riker jeho ruku zachytí a vrazí mu svou pěst do břicha, Apgar se zalomí a spadne na podlahu. Hned se sebere a vyhrožuje, že to bude hlásit a že Rikerova kariéra právě skončila.
"To byste udělal největší chybu ve svém životě," řekne pochmurně Riker.
Simulace končí.

Riker protestuje, že se to tak nestalo.
Manua se rozpláče a omluví se.
"Uděláme si malou přestávku," přeruší trapné ticho Picard.
Všichni odejdou a zůstane jen Troi a Riker.
"Proč tak lže?" ptá se nevěřícně a pohlédne na nejistý obličej Deanny, "lhala přece, ne?"
"Ne, to sem u ní nepocítila."
"Takže ani ty mi nevěříš?"
"Věřím," uklidňuje ho Deanna, "ale ona tomu, co říkala také věří."

Krátce poté senzory opět detekují soustředěnou radiaci, tentokrát na ošetřovně. Wesley, Geordi a Data zjistí, že se shluky vyskytují každých 5 hodin 20 minut 3 sekundy. Navíc zjistí, že stanice byla zničena přesně před čtyřmi takovými cykly, ale s menším zpožděním, které si nedokážou vysvětlit. Picard říká, že pokud nenaleznou vysvětlení do pěti hodin, Enterprise opustí orbitu. To ale znamená nechat Rikera tady.

Je předvolána asistentka Tayna a Krag vysvětluje, že Apgar přišel po tom incidentu k ní o vše jí řekl.
"To jsou ale informace z druhé ruky," protestuje Picard.
"Dobře víte, že doktor Apgar je mrtvý, nic lepšího nemáme."
"Tak dobře," souhlasí nakonec Picard, "podíváme se."
Riker a Manua se zrovna líbají, když dovnitř vtrhne Apgar a řekne svou repliku: "Věděl jsem to!" a vrhne se na Rikera.
Tentokrát Riker okamžitě podlehne a rudý vzteky a sbírá ze země. "Jste mrtvý muž, Apgare, mrtvý muž," hrozí.
"Apgar pak přišel za vámi a vše vám pověděl?" ptá se Krag.
"Ano. Pak jsme se viděli až druhý den."
Simulace se opět rozběhne.
Apgar přemlouvá Taynu, že se musí kvůli bezpečnosti přenést na povrch, Tayna se zdráhá ale pak souhlasí. Odchází, zatímco Apgar se skloní k jedné konzole.
"Zastavit," řekne Krag.
"Pak jsem se přenesla a doktora Apgara jsem už nikdy neviděla, to on ho zabil."
"Tak kapitáne," ozve se Krag, "máme motiv i všechny důkazy, očekávám vaše rozhodnutí."
Picard znovu odročuje.

Picard je s Troi ve své pracovně a přechází jako lev v kleci.
"Nevidím žádnou jinou možnost."
"Ale Will je přece nevinný," namítá Troi, "to oba dobře víme."
"To ano, ale všechny důkazy mluví proti němu."
Z interkomu se ozve Data.
"Našli jsme příčinu těch radiací, kapitáne."
Picard okamžitě vejde na můstek s Deannou za ocasem.
"Objevil jsem ještě něco jiného, co má stejný interval jako radiace," vysvětluje Data, "je to generátor pole na planetě. Trvá přesně 5 hodin 20 minut 3 sekundy, než se generátor nabije. Takže teď víme proč stanice explodovala a víme také, kdo zabil doktora Apgara."

Picard připraví ještě jednu simulaci, pak když všichni zasednou, začne s představením. Říká, že dosud si nemohou být jisti jak se to přesně stalo a proto musí dál pátrat. Pustí opět začátek, kde Tayna vysvětluje, že bude generováno pole o dosahu několika kilometrů. Geordi pak vysvětluje, že tím polem byla zasažena i Enterprise a teď se Kreegrovy vlny objevují i na Enterprise. Tayna namítá, že to není možné, ale Geordi vysvětlí, že je to díky simulátoru, který vyrobil co nejvěrnější kopii konvertoru. Picard pak vysvětluje, co se skutečně přihodilo: doktor Apgar, už dokázal vyrobit Kreegerovy vlny (zdroj shluků radiace), ale nikomu o tom neřekl , protože chtěl změnit tento vynález ve zbraň, kterou by poskytl tomu kdo mu za ní dá víc. Když Riker přišel, Apgar měl strach, že Federace bude mít podezření, a pokoušel se je nějak udržet dál od své laboratoře. Když ale přichytil Rikera s Manuou, rozhodl se, že Rikera raději zabije. To dokazuje tím, že těsně před odchodem Tayny na povrch seděl Apgar u konzoly, kterou se aktivuje generátor na planetě.
"Ale co to malé zpoždění a to kolísání energie těsně před přenosem, které přišlo právě od Rikera," namítá Krag. Picard kývne a Geordi vysvětlí, že nastavil simulátor, aby se choval jako skutečný reaktor a správně reagoval na Kreegrovy vlny vysílané z planety.
Picard pokračuje. Apgar nastavil konvertor, aby vyslal energetický paprsek, který by Rikera těsně před přenosem usmažil. Paprsek se ale odrazil od paprsku, kterým byl Riker právě přenášen a odrazil se přímo na jádro konvertoru. Picard svou teorii demonstruje, spuštěním simulace. Paprsek se opravdu odrazí od Rikera přímo doprostřed jádra a celá simulace exploduje.
"To znamená," pokračuje Picard, "že se doktor Apgar zabil sám, když se pokoušel zabít komandéra Rikera."
"Za těchto okolností," říká Krag, "stahuji obžalobu, a omlouvám se vám."

Riker je opět váženým obyvatelem Enterprise, která i s ním zamíří do neznáma.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]