Sarek
SD : 43917.4
N : 171
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise se má stát místem jednání s Legarany. Přilétá proto na Vulkan, aby přibrala velvyslance Sareka, který s Legarany již jednal.
Riker a Picard, oblečeni do slavnostní uniformy, jdou přivítat velvyslance Sareka. Jako první se ale přenesou jeho pomocníci Sakkath a Ki Mendrossen. Informují Picarda, že Sarek je již více jak 200 let starý a proto by ho neměli přetěžovat. Picard souhlasí a Sarek se přenese na palubu i se svou druhou manželkou Perrin, která je stejně jako jeho první, člověk. Picard ho vítá a představuje Rikera. Sarek vyjádří přání, že by rád viděl místnost ve které se bude jednat. To se, ale ozve Sakkath a naléhá, aby se nejprve ubytoval a odpočinul si. Sarek ho ale, i přes přesvědčování Perrin, nehodlá poslechnout.
Geordi s Wesleym zatím připravují poradní místnost. Upravují vlastnosti jakéhosi slizu, který je v obrovské kádi uprostřed místnosti, ve které budou Legarané jednat. Vejde Sarek s ostatními a všude vidí jen chyby. Trochu se rozčílí, ale když ho Perrin se Sakkathem uklidní, zamíří konečně do své kajuty.
Enterprise odlétá a Picard, Riker a Troi se na můstku baví o podivném Sarekově jednání. Picard nakonec souhlasí s Troi, že na koncert pozvou pouze Perrin a Sarek může přijít jen když on bude chtít. Picard sám zajde za Perrin a pozve ji na koncert. Říká, že pokud se Sarek nedostaví nebude to bráno jako nezdvořilost. Když Picard odejde Perrin zajde do vedlejší místnosti, kde Sarek medituje. Je ale z nějakého důvodu rozrušen a nemůže dosáhnout duševní rovnováhy. Sám Perrin jen řekne, že to není důležité.
Krátce poté se Wesley a Geordi začnou pro nic za nic hádat při přípravě konferenčního sálu, a Riker je musí o sebe odtrhnout. Později, těsně před začátkem Mozartva recitálu se otevřou dveře a vejde Sarek se svou manželkou. Picard je přivítá a Perrin si vybere, v jaké stylu má Data, který má první housle, hrát. Po několika minutách koncertu se Sakkathovi něco nezdá a starostlivě pohlédne směrem k Sarekovi. Troi, která sedí za ním si toho také všimne: Sarek pláče, věc pro Vulkance naprosto nepředstavitelná. Perrin si toho také všimne a setře mu slzu z tváře. Sarek se na ní podívá a pak oba opustí sál.
Později Bev bezdůvodně uhodí Wesleyho, a v Přední desítce se strhne barová rvačka. Riker s Worfem se pokoušejí dav uklidnit, ale sami jsou strženi a Riker je omráčen. Po chvíli už Beverly ošetřuje raněné a říká, že neobjevila žádný virus.
Bev s Troi nakonec přijdou s teorií, že příčinou může být sám Sarek, díky velmi vzácné chorobě, která napadá staré Vulkance a je známá jako Bendiův syndrom. Nemoc má za následek postupnou ztrátu kontroly nad emocemi a je nevyléčitelná. Picard si promluví s Mendrossenem , ale ten tvrdí, že Sarek je 100% zdráv. Nakonec si Data promluví se Sarekovým pomocníkem Sakkathem, o vyslancově podivném chování, a zjistí, že Sarek opravdu trpí tou chorobou a že Sakkath se pokoušel pomoci Sarekovi se sebekontrolou, ale téměř bezvýsledně. To velmi ohrožuje podepsání smlouvy s Legarany, protože Sarek je jediný s kým jsou ochotni vůbec mluvit. Picard se nakonec rozhodne, že o tom musí promluvit se Sarekem. Sdělí Perrin, že si myslí, že za podivné hádky na palubě může její manžel, ale Perrin nechce akceptovat, že by to mohla být pravda a nechce Picarda pustit k Sarekovi. Sarek náhle vyjde se Sakkathem i Mendrossenem z vedlejší místnosti a ptá se co mu chce kapitán sdělit. Kapitán mu sdělí, že by měl odložit jednání, aby mohli zjistit jestli opravdu trpí Bendiovým syndromem. "To by byla chyba," řekne Sarek, "dávám vám své slovo, že jsem plně zdráv."
"Tak proč vám musí Sakkath pomáhat s kontrolou vašich emocí?" ptá se Picard. Sarek je zmaten protože o tom neměl tušení. Sakkath musí přiznat, že je to pravda. Sarek je pošle všechny pryč, protože chce mluvit s Picardem osamotě. Picard mu předkládá všechny důkazy: hádky na palubě, podporu Sakkatha, i pláč při Mozartovi. Sarek to ale kategoricky odmítne.
"Viděl jsem vaše slzy," odporuje Picard.
"To je nemožné," téměř křikne Sarek.
"Je logické, aby Vulkanec plakal?"ptá se dál kapitán.
"Jsem už starý, bylo pozdě, byl jsem unavený," omlouvá se Sarek.
"Sarek o kterém jsem tolik slyšel by se nebál pohlédnout pravdě do očí," pokračuje Picard.
Sarek už nemůže zadržet své emoce a vykřikne: "To je nelogické!To je nelogické!" a téměř se zhroutí.
Picard je zaplaven výčitkami, že to musel udělat tak velkému muži, ale Sarek si konečně uvědomí, že je nemocný.
Po dalších návrzích, Perrin Picardovi navrhne, že by Sarek mohl spojit svou mysl s jeho. To by dalo Sarekovi potřebný klid a kontrolu na emocemi a Picardova mysl by dočasně sloužila jako "studna" Sarekových emocí. Sarek Picarda varuje, že bude zaplaven intenzivními emocemi, které celý život skrýval, a že to může být velmi těžké. Sarek přenese za asistence Beverly své emoce na Picarda. Zatímco Sarek/Picard může v klidu vyjednávat s Legarany, Picard/Sarek trpí ve své kajutě Sarekovými emocemi.
V Picardových očích se objeví bolest. "Néééé," zařve a Beverly k němu přistoupí, aby ho uklidnila, " to je .... to je špatné," vyráží v bolestech Picard/Sarek. "Bez disciplíny... mrtvý přátelé... je to špatné..." pronese a poněkud se uklidní, "jsem tak unaven," řekne téměř neslyšně. Beverly se ho opět snaží uklidnit, ale bezvýsledně. "Ne," vykřikne zase Picard/Sarek, "nenávidím ho, kde je moje logika .... já ... chci to cítit.... vše...ale jsem jen Vulkanec, nemohu ... nesmím nic cítit," a rozpláče se.
"Jean-Lucu," osloví ho jemně Beverly.
Picard se zarazí a pohlédne k ní. "Perrin? .... Amando? ...Tolik jsem ti toho chtěl dát .... ale bylo to tak těžké .... Spocku! .... Amando ... Perrin ... Já ... já tě mil .... miluji," vyrazí z posledních sil Picard/Sarek a znovu se rozpláče.
Doktorka vstane. "Beverly," ozve se náhle Picard. Beverly ho obejme: "zůstanu tady."
"Je to velmi těžké," říká vyčerpaně Picard, "už nemohu, nemohu," a schoulí se Beverly do náručí.
Sarek zatím úspěšně dokončil jednání a Picard je opět v pořádku. Kapitán se v přenosové místnosti loučí s Perrin.
"Děkuji vám, za vše co jste pro mého manžela udělal, kapitáne."
Kapitán kývne a tiše dodá: "Miluje vás, ... celou svou duší."
"Já vím," usměje se Perrin, "vždy jsem to věděla."
Vejde Sarek, vyjadřuje Picardovi vděčnost, a říká, že v každém z nich bude od této chvíle ta nejlepší část toho druhého. Odchází, úkol je splněn, ale jeho kontrola nad emocemi se bude dál zmenšovat ... Bendaiův syndrom je nevyléčitelný.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]