Demon
SD : neuvedeno
N : 192
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Voyager letí vesmírem s jasni zářícím trupem. Najedou však světla začnou hasnout. I uvnitř Voyageru na chodbách světla pohasínají. Vše se noří do tmy. Ve strojovně pohasne jádro. Na potemnělém můstku Harry oznamuje Janeway, že odstavili všechny nedůležité systémy - replikátory, simulátory.... Kapitán se pak zeptá Parise za kormidlem, jak dlouho ještě mohou letět. Paris odpovídá, že hladina deuteria je nízká a tak i při čtvrtinovém impulsu mohou letět maximálně týden (pozn.: a co setrvačnost, ale s tou se ve StarTreku nikdy nepočítá?) Kapitán tedy pověří Tuvoka a Chakotaye, aby našli jak dál ušetřit a s Harrym zamíří do geofyziky, se budou pokoušet syntetizovat palivo. Nadále ale loď zůstává v Šedém módu. Pak se zeptá na návrhy. První má Paris. Navrhne umístit bicykl do jídelny, napojit ho na generátor a začít šlapat. "A dobrovolníkem pro první šichtu bude Harry," nadšeni dodá. Harry se však jen nuceni zasměje.

Tuvok přemísťuje skupinku členu posádky na jinou palubu, protože jejich bude uvařená. Narazí do Neelixe, který nese děsnou kupu věcí. Tuvok si okamžitě všimne, že si Neelix nese i nijakou knihu (vybrané Jurexovy práce) a připomene mu, že si měli vzít s sebou pouze nezbytné věci. Neelix se brání, že Jurex nezbytný je, že bez něj neusne. Tuvok mu poradí, ať si zajde za Doctorem, aby mu teda dal něco na usnutí. Neelix rezignuje a myslí, že se zbytkem kupy muže pokračovat, ale Tuvok je jiného názoru a zeptá se Neelixe, proč má sebou přikrývku. Ten mu odpoví, že z Flotilní má výražku (pozn.: není první - výražku z ní má i Q, takže na tom něco pravda bude). Tuvok mu stroze odpoví, ať si zajde za Doctorem, který mu dá nějaký hojivý krém. Při těch slovech dostane Neelix nápad.

Mezitím. Chakotay vejde do Astrometriky, kde pracuje Seven. Začne ji hned poučovat, že musí šetřit energií a tak měla Astrometriku vypnout. Seven je jako obvykle jiného názoru a než se hádka rozjede do plného proudu, počítač něco zapípá. Seven přistoupí ke zdroji pípání a oznámí prvnímu důstojníku, že objevila veliký zdroj deuteria - zdroj, který by pomocí konvečních senzoru nenašli.
Chakotay se zeptá kde. Seven ukáže na obrazovce Astrometriky planetu, která je vzdálená 0.4 světelného roku. Chakotay však okamžitě namítne, že je to planeta třídy Démon, neboli formální označená jako třída Y = toxická atmosféra, thermionická radiace, povrchová teplota 500K, pouhé usazení na orbitě muže být sebevražda. Ovšem situace je špatná a tak není moc na výběr.

Kapitánův deník, dodatek: Nařídila jsem upravit štíty, aby odolávaly thermionickým výbojům. Doufám, že užitek převáží riziko, při transportu deuteria z povrchu planety.

Seven s jedním členem posádky provádějí poslední úpravy na frekvenci transportního paprsku. Janeway z můstku koordinuje situaci. Loď se otřese pod thermionickým výbojem. Tuvok ale s klidem oznamuje, že štíty drží. Janeway zasýčkuje, že dlouho nemusí a tak popožene Seven. Transport začne. Vše vypadá dobře, ale transportní buffer se začne plnit. Janeway nařizuje zastavit akci. Pozdě. Jedinou nadějí pro Seven a člena posádky je útěk. Dveře od transportní místnosti se ještě ani pořádně nezavřely, když deuterium v místnosti explodovalo. Seven okamžitě nařídí počítači zapnout silové pole o síle 10 na zablokování transportní místnosti. Jednou vitou: Transport se nezdařil.

Později v zasedačce. Chakotay oznamuje dobrou zprávu: Nozawa a Seven byli propuštěni z ošetřovny, protože jim už nic není. Špatná zpráva je, že transportéry jsou mimo provoz, a několik dní bude trvat, než budou opraveny.
Ticho.
Harry se ozve:"Kapitáne, myslím, že mohu pomoc."
"Harry, s tím kolem to byl jenom žert," smečuje Paris. Harry se však nedá zastavit a řekne, že s pomocí Tuvokovy modifikace štítu a skafandru se jim podaří deuterium vytěžit. Tuvok připomíná praporčíkovi, že ta planeta je to třída Y. "Skutečně, Tuvoku, ne, nemusíte mi to připomínat," odpoví Harry drsně. Harry pak vyjmenuje další alternativy, které mají, ale žádná z nich nevydá smysluplně.
Chakotay souhlasí s Harrym, ale Janeway ho nechce pustit samotného. "Samozřejmě, že ne, proto dobrovolně přihlašuji kamaráda Toma, aby šel se mnou." Všichni v místnosti s tím souhlasí, tedy až na Parise, ale toho se nikdo na jeho názor neptal.

Po poradě, míří Paris a Harry ke skafandrum (pozn.: v originále environmental suit) . Tom je překvapen tím, jak se Harry choval.
"Měl jsem nápad a tak jsem ho řekl," brání se Harry.
"Ne, ne. To je víc než to. Před všemi jsi usadil Tuvoka."
"Opět mluvil zřejmé věci, okřikoval mě, jako bych vůbec nic nevěděl o planetě třídy Démon."
"Já ti nekritizuji. Víš nikdo radši neviděl umlčeného Vulkánského Mistra víc než já. Byl jsem pouze překvapen, to je vše."
"Proč?"
"To se nehodilo na tebe."
"Dobře," řekne Harry, vstoupí do turbovýtahu a zamíří do nákladového prostoru 2. Po cestě Harry vysvětlí Tomovi, že když vstoupil na palubu před piti lety byl úplný zelenáč, ale za ty čtyři roky se toho hodně stalo: bojoval s Borgy, proměnili ho na cizince, pomohl porazit Hirogeny, dokonce vstal z mrtvých.
"Byla to divoká jízda," poznamená Paris. Harry pak řekne, že jednoho dne vstal a uvědomil si, že má dost zkušeností, tak proč by se mil bát říct svoje nápady.
Tom ho pochválí, ale upozorní ho, aby ho příští z jeho nápadu vynechal a navíc nesnáší vedra.
"Neboj, uděláme si díry ve skafandrech, aby to trochu větralo..."
"Harry, zatímco jsi byl zaneprázdněn prací na sobi, mil jsi raději pracovat na svém smyslu pro humor."
"Můj smysl pro humor? A co ten stupidní geg s tím kolem?"
"Ten byl skvělý,"
"Ne, nebyl. Ty si myslíš, že to je humor?"
Oba se pak hádají dál.....
 
Raketoplán míří k povrchu. Není to zrovna pohodlná jízda (pozn.: sázka: 2:1, že ho zase rozmlátí). Paris si stále stěžuje, že ho Harry "ukecal" na tuto misi. Mezi řečí, oznámí, že jim vysadil výškoměr. Harry se jen pousměje: "Je čas ukázat, jaký si pilot." Tom je ale klidný, přepne na manuál a řekne Harrymu: "Posaď se, relaxuj, a vychutnej si jízdu..."
Když už se přibližují k povrchu. "V pořádku, usadím nás, až řeknu teď....," oznámí letuška Paris.
Pilot Paris se pak vyrovná ještě s pár atmosférickými poruchami a přistane. Paris namačká pár čudlíků a při styku posledního řekne: "Teď."
"To si udělal schválně," stěžuje si Harry. Tom se jen zasměje (pozn.: raketoplán přistál, zázrak, ale neradujme se předčasně, ještě není zpit v hangáru).

Kim a Paris ve skafandrech pochodují po povrchu. Červená oblohou připomíná Mars, ale ten je daleko klidnější.
"Je tu skoro 500K," oznamuje Paris.
"Neboj, skafandr to zvládne."
"Když ne, budeme lidi opečení na rožni."
Harry pak zaznamená zdroj deuteria, asi 50 metru od nich.
 
 
Přijdou k jakémusi jezírku, uvnitř kterého je nijaká látka, která vypadá jako roztavená rtuť. Ani jeden z nich neví, co to je. Záhadou je, že zdrojem deuteria je právě to jezírko a nepochopitelně je jeho teplota jenom 12 stupou. (pozn.: nevím čeho, možná Kelvina). Harry potvrzuje podle trikordéru, že sice neví co to je, ale je to naplněno kapalným deuteriem a další jezírko je o 20 metru dál.
Paris to jde prozkoumat. Poodejde a zažertuje, že si tady udělají piknik a čeká, že Harry bude něco namítat. Harry je ale zticha. Paris znejistí a řekne, že to vůbec není směšné. Radši se kousek vrátí a podívá se k jezírku. Harry nikde!!! První, co Toma napadne, je, že spadl do jezírka a tak si k němu klekne a ponoří do něj ruku. Po chvilce ho nahmatá a s velkou námahou ho vytáhne.
"Já vím, že je venku horko, Harry, ale vybral jsi si blbý čas na koupání," řekne Tom hned, jak se vydýchá.
Harry odpoví, že neví, co se stalo. Nabíral vzorek, když ho to tam vtáhlo.
(Tak a vše je v pořádku.)
Není. Harryho skafandr náhle oznámí, že za 30 sekund mu dojde kyslík. Harrymu začne být těžko a tak ho Paris chytne za rameno a jde s ním ke skafandru. Přitom si různě vyměňují komplimenty o kondičce. Harryho kyslík opravdu za 30 sekund dojde.
Aby toho nebylo málo i Parisův počítač ve skafandru oznámí, že mu dojde kyslík za 30 sekund. I přes Parisovu maximální snahu, se jim nepodaří dojít k raketoplánu. Po dalších 30 sekundách oba leží bezvládně na povrchu planety Démon (pozn.: smích je přešel :)))))

Neelix a dalších čtyři členové posádky se nastěhovali k Doctorovi na ošetřovnu. Doctor z toho pochopitelně není nadšený. Přijde Chakotay a Doctor si mu postěžuje. Chakotay je však na straně Neelixe, ale Doctor se brání, že to není jenom ošetřovna, ale i jeho kajuta. Neelix okamžitě řekne, že budou výborní hosté. To Chakotayovi stačí, ale přesto řekne Doctorovi, že mohou případně najít i jiné řešení. Doctor mu s potišením poděkuje. Neelix ale podotkne, že tím jiným řešením, možná také myslel vypnutí EHM programu - kapitán potřebuje energii. Chakotaye pak zavolá Janeway na můstek a Doctor je tak přinucen Neelixe "radostni" uvítat.

Chakotay přijde na můstek, kde ho Tuvok a Janeway informují, že nemají kontakt s Harrym a Tomem. Chakotay navrhne vzít další raketoplán a letět pro ni. Janeway ale nesouhlasí a vydá svoje jednostranné rozhodnutí (pozn.: zase jí ruplo v bedni) - přistanou s Voyagerem. Tuvok namítá, že to muže být při tak nízkých hodnotách energie velmi riskantní, ale Janeway tvrdí, že nemají jinou alternativu a vyzve Chakotaye, aby převzal kormidlo.
"Tom bude litovat, že o tohle přišel," řekne Chakotay, když se posadí na židli. Tuvok vyhlásí modrý poplach a Chakotay pomalu sestupuje s Voyagerem.
I přes několik kodrcanců Voyager bezpečně přistane na povrchu, ale Tuvok si neodpustí poznámku, že sice jsou dole, ale nahoru se jen tak rychle nedostanou.
Janeway pak pochválí Chakotay za jeho pilotní výkon a vyzve ho, aby sestavil výsadek a našel Harryho a Toma.

Torres zastihne Chakotay na chodbě. Začne požadovat, aby ji vzal sebou, ale Chakotay to odmítá s tím, že potřebuje někoho s chladnou hlavou, a ona tou osobou určiti není. B'Elanna se mu snaží vysvětlit, že když osoba, kterou miluje, je nezvěstná, tak bude prvním, kdo se bude chtít zúčastnit záchranné akce. Chakotay je však neústupný a řekne jí, aby se vrátila do strojovny. Torres rezignuje, ale řekne : "Vezmi si sebou Seven of Nine."
"Ty mi ji doporučuješ?" nechápe první důstojník znajíc averzi šéfinženýra vůči bývalému Borgovi.
B'Elanna mu objasní, že pokud chce nikoho s chladnou hlavou, tak není nikdo, kdo by ji mil chladnější. Chakotay to akceptuje a pokračuje k místnosti se skafandry.

Mezitím na ošetřovně Neelix a jeho kolegové by chtěli spát, ale nemohou protože si Doctor zpívá - dost nesnesitelně. Neelix je už skoro na prášky, když dostane nápad. Řekl si, že muže naučit své spolunocležníky nijakou písničku - třeba Vulkánský pohřební zpiv, nebo část Klingonské opery.
Když začal Neelix zpívat, Doctor kapituluje, zhasne svitla a popřeje Neelixovi hezké sny.
 
Seven a Chakotay jdou ve skafandrech.
Seven se najednou zastaví : "Myslím, že jsem něco zaslechla."
"Nyní již víte, proč se tomu říká třída Démon?" odhaluje Chakotay.
"Démon implikuje přítomnost, ale tento planetoid je neobývaný," nesouhlasí Seven.
Pak objeví Tomův a Harryho raketoplán, ale nikdo není uvnitř. Seven prozradí, že je málo pravděpodobné, že by jejich skafandry vydrželi tak dlouho za těchto podmínek.
"Doufám, že se mýlíte," říká Chakotay.

Pokračují v hledání.
"Vypadá to, že šli tímto směrem," uvažuje Chakotay.
Seven však nechápe proč, její trikordér nic takového nenaznačuje.
"Stopy!," prozrazuje Chakotay a ukazuje na otisky botou v prachu na zemi. "Tuším, že jste nikdy neasimilovali Indiánského zvěda," dodá.
 
Za chvíli přijdou až místu, kde jsou ta jezírka. Seven se sehne s tím, že chce nabrat vzorek, ale Chakotay ji zastaví a řekne, že nejdřív najdou Harryho a Toma a pak budou sbírat vzorky. "Možná našli nijaký úkryt," řekne Chakotay a při tich slovek se mu smekne noha a nebýt toho, že se zachytí rukama, spadne do propasti, na jejímž dni je ona tekutá látka. Seven se mu snaží pomoct, ale není dostatečně silná, aby ho sama vytáhla.
V tom se objeví další ruka. Je to Paris - úplni na živu, ale bez skafandru!!! Chytí další Chakotayovu ruku a vytáhne ho se slovy : "Je hezké vás vidět, chlapi!"
Seven a Chakotay nevěří vlastním očím.
"Vítejte na planetě Démon," řekne s klasickým grifem Paris.

Paris se snaží vysvětlit, co se stalo. Říká, že když se dusil, probíral si celý svůj život a když byl tak v pubertě, tak ztratil vidomí. Pak se vzbudil a mohl normálně dýchat - stejně jako Harry.
Seven ho zkontroluje trikordérem: "Jeho životní znaky jsou normální. Vypadá to, že se přizpůsobil."
Zatímco se Paris cítí výtečně, Chakotay je skeptik. Tom pak prozradí, že s Harrym našli dál v jeskyni obrovskou zásobárnu deuteria. Chakotay souhlasí, že najdou Harryho, ale pak se vrátí zpit na povrch.
Mezitím ve strojovně Vorik oznámí B'Elanně, že již zprovoznil transportér. Ovšem B'Elanna je nyní daleko více zaměstnaná podporou života.
"Jisti. Podle mých propočtů, systém podpory života přestane fungovat za dvě hodiny," odpoví klidni Vorik.
"Říkáte, jako by jste mi dával předpověď počasí."
"Souhlasím, že situace je naléhavá, ale ztráta našeho klídku věci nepomůže."
"Ztráta klídku? Kde jste vzal ten výraz?" vyzvídá vytočená B'Elanna.
"Od pana Parise."
"Takže máte ještě naději. Nyní, co tak mi pomoct?" dá mu do ruky PADD a odejde.
Tom přivede Chakotaye a Seven za Harrym, který se také cítí báječně a prozrazuje, že je tu tolik deuteria, že jim to bude stačit, až na cestu do Alfa kvadrantu. Chakotay pak řekne, že od Toma ví, že již nasbírali asi 20kg, což stačí na zprovoznění základních systému a tak by se měli vrátit na loď. Harry by rád pracoval dál, protože se cítí dobře, ale Chakotay mu to dá rozkazem.

Na můstku. Ozve se Chakotay a poskytne informace, že mají Harryho a Toma a deuterium. A jelikož jsou transportéry již v pořádku, vydá Janeway rozkaz na jejich transport.
"Řekněte Doctorovi, aby se připravil," řekne ještě Chakotay, "myslím, že by se mil podívat na Harryho a Toma."
 

Tmavá ošetřovna se najednou rozsvítí a rozradostněný Doctor probudí Neelixe a jeho kolegy, což se Neelixovi nelíbí, ale zjevně nemá na výběr, když se doví, že novými obyvateli ošetřovny budou Tom a Harry. Na závěr se ale Neelix neodpustí poznámku : "Děkuji za vaše pohostinství. Když někdy budete potřebovat pomoc, moje dveře jsou vždy otevřeny."

Janeway dorazí do transportní místnosti a členové výsadku jsou transportováni. Ovšem najednou začnou mít Harry a Tom problémy s dýcháním a zkolabují na zem. Okamžitě jsou transportováni na ošetřovnu.

Tom a Harry se na ošetřovně stále dusí. Doctor proto kolem jejich lužek vztyčil silové pole a naplnil ho atmosférou z planety. Tom a Harry pak začnou dýchat normálně. Chakotay a Janeway se na to dívají s lehkým (nebo větším) údivem.
Později. Doctor vyšetřuje Toma a Harryho a jeho první závěry jsou, že se bioformovali - něco jako terraformace, ale tentokrát byl formovaným objektem živý tvor. Tom ani Harry tomu nemohou uvěřit. Doctor jim vysvětlí, že ta tekutina se nijak se dostala do jejich krevního oběhu a změnila jejich fyziologii. Ale neví jak, protože tu tekutinu ještě neměl možnost si pořádně prohlédnout. Janeway rozhovoru přihlíží a přihlásí se, že se toho ujme.
Tom se zeptá, jaká je tedy prognóza. Doctor odpoví, že pokud dýchají vzduch z této planety, tak jsou v pořádku. Problémem však je, že tuto atmosféru nemohou přesni replikovat, z čehož plyne, že jakmile Voyager odstartuje - umřou - pokud tedy nezůstanou na planetě.

Takže. Janeway se rozhodne, že Chakotaye a Seven pošle zpit na povrch, aby našli nijaké další informace a ona spolu s B'Elannou se podívají na tu látku. Harry se přihlásí, že muže pomoc - a nepotřebuje ani skafandr. Janeway souhlasí.
 
Seven, Chakotay ve skafandrech a Harry pochodují po povrchu. Seven si stěžuje, že povrch je pořád stejný a vůbec se jí to nelíbí. Harry je však zcela jiného názoru a začne vysvětlovat svým kolegům, jak obloha hraje barvami, jak se mu líbí a dokonce, že se cítí spojen s tímto místem.
"Spojen?" nechápe Chakotay. Ovšem nedostane odpověď, protože Seven zaznamená humanoidní známky života asi 100 metru od nich.
Mezitím Janeway a Torres zkoumají látku v laboratoři pod mikroskopem. Nemohou objevit nic neobvyklého. Avšak pod větším zvětšením objeví molekulu proteinu - prosti obsahuje organické komponenty. Torres se pak natáhne k misce s látkou. Látka se dá do pohybu a obalí ji palec. Janeway navrhne, že by okamžitě měla jít na ošetřovnu, ale Torres prosti látku nalije z palce zpátky do misky. Hned jak se dostane zpátky do misky, tekutina se vyformuje přesně podle jejího palce. (pozn.: JÚÚ)

Harry vede výsadek až k místu, kde jsou detekovány známky života. Na místi objeví dva skafandry ležící na zemi. Jeden otočí. Uvnitř je Harry. Harry se dívá nechápajíc do své vlastní tváře - do tváře druhého Harryho, který je v bezvědomí.
 
Mezitím se jedno deuteriové jezírko dostane až k Voyageru, který se začne potápět. Janeway volá na můstek a požaduje hlášení o stavu. Tuvok odpoví, že je obklopilo jezírko a začínají se potápět. Janeway vydá rozkaz, aby aktivoval pomocné rakety - Voyager odlétá.

Tom a Harry uvnitř skafandru jsou stále naživu.
Tuvok pak informuje Chakotaye že odlétají, tak ať naberou trocha deuteria. Chakotay rozumí a odpoví, ať připraví 5 lidí na transport : "Našli jsme dalšího Parise a Kima. Nemohu to vysvětlit."
"Myslím, že já mohu. Připravte transport," odpoví Janeway, která právě dorazí na můstek.
"Transportujte nás přímo na ošetřovnu," řekne Chakotay. Ovšem Harry (ten bez skafandru) se odmítá vrátit a uteče a Chakotay ho není schopen zastavit.

Z můstku Tuvok oznamuje, že mají 4 z výsadku, ale jeden Harry Kim je stále na povrchu a nemůže ho lokalizovat. Dále oznámí, že loď pokračuje v potápění. Voyager se pokusí odstartovat, ale bezúspěšně - ponořil se příliš.
 
O malou chvíli později. Paluby 13-15 jsou ponořeny. Torres s teamem se snaží opravit pomocné rakety. Na můstku ale Tuvok oznamuje Janeway, že i kdyby měli v pořádku pomocné rakety, stejně neodstartují - protože jsou příliš ponořeni.

Jeden Paris je za silovým polem a je dost netrpělivý. Druhý Paris a Kim leží na bioložkách a jsou stále v bezvědomí. Janeway dorazí na ošetřovnu: "Jak jim je ?" ptá se Doctora. Doctor odpoví, že záložní systém ve skafandrech je udržel při životě a uzdraví se.
"A on?" zeptá se Janeway na druhého Parise.
Doctor odpoví, že se má dobře - teda pokud zůstane v té atmosféře. Ten Paris patrně má i myšlenky svého dvojníka - dokonce i jeho půvabnou povahu, z čehož je Doctor uvytržení.
Janeway přistoupí k Parisovi a zeptá se ho, kdo je. Ovšem Paris tvrdí, že je Paris, nebo možná trochu změněný, ale jediné, co ví určitě, je, že se chce vrátit na povrch.
Tuvok se ohlásí z můstku: "Jsme připraveni zkusit radionový výbuch."
Janeway řekne, aby to provedli.
Něco se stalo. Tomovi (té kopii z Démona) začalo být špatni. Za malý moment se také ozývá Harry Kim z urgentním voláním z povrchu a snaží se přesvědčit Janeway, aby s tím přestala.
Janeway však zatlačí a požaduje vysvětlení jinak bude pokračovat v tich výbuších. Harry teda přijímá a Janeway ho nechá transportovat do transportní místnosti, kde mu mají připravit vhodné podmínky.

Za okamžik je již Harry transportován a Janeway požaduje, aby propustil její loi.
"Nemůžeme," odpoví Harry.
"My?" nechápe Janeway.
Harry ji to nedokáže vysvětlit jediné, co ví, je, že planeta a oni jsou nijak spojeni.
Janeway ovšem požaduje, aby je propustili.
Harry odmítne, protože je potřebují (pozn.: pomalu to z Harryho vylízá). Janeway vydá rozkaz k palbě.
To se Harrymu nelíbí. Padne na kolena a trochu jako kdyby zkapalní a pak zase se převede do normálu.
Harry prosí, aby to už nedělala a nakonec pod další hrozbou palby řekne, co jsou zač a proč je potřebují. Odhalí, že ta kapalina je živá, ale předtím, než do ní spadl Harry nebyla cítící a neměla vědomí. Prosti s Tomem a Harrym přišla myšlenka. Janeway pochopí, že se tyto bytosti chtějí rozvíjet a tak potřebují pohltit další lidi. Jenže přijde s myšlenou, že přece nepotřebují celého člověka, ale stačí jim vzorek DNA.
Harrymu se to zdá být akceptovatelné a tak zastaví potápění Voyageru. Janeway na oplátku nechá svolat posádku a Doctora do nákladové místnosti 1.

Voyager startuje. Na můstku jsou všichni na svých pozicích.
A jak Voyager startuje, skupinka lidí oblečených v uniformách Hvězdné Flotily stojí na povrchu a pozoruje start. Určitě jim mávají. Vždyť jim dali život!

Copyright © 1999 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]