All Good Things...
SD : 47988.1
N : 747
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Troi a Worf právě vycházejí ze simulátoru po romantickém večeru. Worf se strachuje, aby nějak nezasáhl do Rikerových citů, ale Deanna ho přesvědčí, že mnohem důležitější je zabývat svými vlastními pocity. Worf se nakloní, aby ji políbil ...
... ale je vyrušen Picardem, který právě vyšel z turbovýtahu pouze v koupacím plášti. Rozrušeně k nim přistupuje a ptá se jaký je teď čas. Když mu Worf odpoví, že hvězdný čas je 47988, Picard se tím zdá být velmi zmatený. Když si toho Troi všimne odpoví jí: "Nevím jak nebo proč, ale já se pohybuji ... v čase."
Picard nemůže přesně určit kam se přenesl nebo odkud, jediné co ví určitě je, že byl několik let jak ve své minulosti tak budoucnosti. Troi poznamená, že důvod proč se mu to nevybavuje přesně může být ten, že to byl jen sen, ale Picard je neoblomný - pocity i obrazy byli příliš živé na to aby nebyly skutečné. Dodává, že pokaždé, když přeskočí nějaký časový úsek je chvíli dezorientovaný, ale poté ten pocit zmizí "jako bych do tohoto času patřil. Ale nemohu ..."
Náhle, stojí uprostřed vinice, jako starý muž s bílým plnovousem a sklízí nějaké víno. Z pravé strany zaslechne Geordiho hlas, který na něho volá. Geordi přichází blíž. Nosí knír a na nemá VISOR, ale své vlastní oči. "Kapitáne, máme problém s warpovým jádrem nebo fázovými induktory nebo nějakou jinou zatracenou věcí," zdraví Picarda se smíchem. Oba se v posledních devíti letech moc neviděli (vlastně posledních 25 let, od doby na Enterprise). Picard je rád, že ho vidí: "Co tě sem přivádí?"
Geordi odpoví, že přišel pouze na přátelskou návštěvu, ale Picard mu příliš nevěří - je to trochu z ruky. "Takže," dumá Picard, "jsi o tom slyšel." Geordi souhlasí: "Leah má pár přátel na lékařském oddělení Hvězdné flotily ... kolují nějaké řeči." Picard musel nedávno odejít "do důchodu" kvůli syndromu Irudomic, neurologické chorobě, kterou trpí, ale stále trvá na tom, že není invalida. Spolu s Geordim se vydá ke svému domku a hovoří o starých časech, o vaření, a Geordiho novele. Náhle Picard něco zahlédne koutkem oka a rychle se otočí, aby to viděl. Uvidí pár somráků, kteří vyskakují, pokřikují a při tom na něj ukazují. Zůstane zmateně stát, Geordi si všimne jeho podivného chování a zeptá se: "Kapitáne, jste v pořádku?"
"Kapitáne?" Ale není to Geordi kdo se ptá, ale Tasha Yar - Picard sedí v raketoplánu při své první cestě na Enterprise pře sedmi lety. Když si uvědomí kdy je, odpoví Tashe, že se jenom na chvíli zamyslel, a řekne jí, že může pokračovat v letu. Při letu si Tasha pochvaluje Enterprise, ale když Picard neodpovídá, zeptá se ho jestli udělala něco špatně. "Ne," ujišťuje ji kapitán, "jen vypadáte velmi zasvěceně." Raketoplán dorazí k Enterprise, a Picard ji "poprvé" uvidí ...
... a ocitá se zpět ve své kajutě v současnosti. Vedle něj sedí Troi a se znepokojením ho pozoruje. Informuje jí kde právě byl a poté si sedne do rohu pokoje, a obává se, že ztrácí soudnost.
Na ošetřovně, vše nasvědčuje tomu, že Picard neměl žádné halucinace, a také že několik okamžiků (podle senzorů) vůbec nebyl na lodi přítomen. Beverly cynicky poznamená, že Picard je rád když ji může pro nic za nic vyburcovat uprostřed noci, a pošle Deannu pryč. Když se ocitnou o samotě, Beverly sdělí Picardovi, že ačkoliv nenalezla žádné známky Irumodického syndromu, přece jen objevila menší poškození v mozkovém laloku, které by se snad později mohlo vyvinout v onu nemoc. Ujišťuje ho, že je to pouze jedna z možností, nic víc nic míň, ale její obavy prozradí její pravé pocity. Picard ji ujišťuje, že "mě budete muset snášet ještě hodně dlouho, protože já nehodlám tak brzy umřít." Náhle se ozve zvuk komunikátoru a Worf informuje Picarda, že pro něj přišla zvláštní podprostorová zpráva od admirála Nakamury.
Picard ji převezme v Beverlyně kanceláři. Dostane nové příkazy, aby s Enterprise zamířil k hranici Neutrální Zóny, ke které už míří větší počet Romulanských lodí. V systému Devron byla objevena nějaká zvláštní prostorová anomálie. Obě strany se pokoušejí k anomálii co nejvíce přiblížit, aby ji mohli pozorovat. Enterprise má za úkol přiblížit se až k hranici a tam vyčkávat - ale v žádném případě nesmí vniknout na Romulanské území. Nakamura ukončí spojení a Picard vstane, aby vše zařídil...
... a opět se ocitá uprostřed vinice, s Geordim, který na něj zaraženě hledí. "Tohle není můj čas," mumlá si pro sebe Picard, "nepatřím sem." Geordimu se teď v obličeji objeví ustaraný výraz, ale Picard rezolutně odmítne Geordiho narážku, že je nemocný: "Nejsem senilní, sakra! Stalo se to!" Když ale Geordi, stále naléhá, musí uznat, že vzpomínky na detaily svého skoku časem jsou příliš mlhavé, a čím déle v této době pobývá tím se vzpomínky stávají nejasnější. Je ale stále přesvědčen, že se to skutečně stalo, ale také nakonec rozhode, že spolu zajdou za Datem, aby zjistili, co se ve skutečnosti děje. Geordi zdráhavě souhlasí, a oba zamíří na Cambridgeskou univerzitu (před odchodem z vinice ale Picard znovu uvidí několik pokřikujících somráků, které Geordi samozřejmě vůbec nevidí).
Na univerzitě, Picard vysvětlí svou situaci Datovi. Data je univerzitním profesorem matematiky, plynule používá stažené tvary (v angličtině např. I'm, I've atd.) a dokonce si obarvil jeden pramen vlasů na šedo, aby nebyl od ostatních tak odlišný - je více člověkem než kdy byl. Data pečlivě naslouchá Picardovu vyprávění, ale poté se zeptá na nedávnou návštěvu doktora, a naznačí, že celé to mohl být jen výplod Picardovi mysli napadené chorobou. Ale protože Data nemůže dokázat, že to nebylo skutečné, navrhne, že by mohl udělat několik testů ve fakultní biometrické laboratoři. Picard vstane, aby Datovi poděkoval...
... ale okamžitě se ocitá v doku raketoplánů na Enterprise, aby formálně převzal velení. Právě předčítá posádce své rozkazy, když je jeho řeč přerušena výkřiky a pískotem stejných somráků, které viděl v budoucnosti. Když už to pokřikování nemůže vydržet, iniciuje červený poplach. Všichni chvíli překvapeně stojí, ale pak si Tasha uvědomí, že je to ona kdo by měl něco udělat:"Slyšeli jste! Tak se pohněte!"
Picard se rozhodne neinformovat posádku o svých skocích v čase, protože by nerad změnil svou minulost nějakými vědomostmi z budoucnosti. Na poradě důstojníků, zjistí, že senzory nezachytily žádné známky nějaké cizí přítomnosti (dokonce ani poté, co požádá Troi, aby svými smysly pátrala po "úrovni inteligence, která může být na vyšším stupni, než jakákoli dosud známá.") Nenastaly ani žádné bezpečnostní problémy a tak Picard přikáže Worfovi, aby spustil bezpečnostní poplach. Worf na něj chvíli nechápavě kouká, protože ještě není šéfem bezpečnosti na této lodi. Tím je Tasha, která také po chvíli Picarda opraví.
Picard zamíří na můstek, a zrovna v tu chvíli obdrží nové rozkazy. Musí přerušit svou misi na Farpointu a zamířit do systému Devron, aby prozkoumal nějakou prostorovou anomálii. Picard je ale přesvědčen, že řešení nalezne na Farpointu, (a také nechce změnit svou minulost), a proto rozkazy neposlechne. Loď drží kurz na Farpoint, ke všeobecnému překvapení posádky. Poté si zavolá O'Briena, který má červenou uniformu a odvolá ho do strojovny, aby pracoval na závadě plasmových induktorů. Tam O'Briena ujišťuje, že se nespletl když si ho vybral, a že je na tuto práci více než způsobilý. O'Brien velí ostatním ve strojovně i když má menší hodnost a poznamená, že všichni budou muset "máknout". "To by nebylo vhodné," poznamená nadporučík Data, který právě dorazil, a vzal O'Brienvu větu doslova. Picard s nadšením Data pozdraví a okamžitě mu přidělí další práci.
"Jean-Lucu, co se děje?", ptá se Beverly, a Picard se ocitá zpět v přítomnosti. Informuje jí, že znovu skočil v čase, a lékařský scaner odhalí, že jeho paměť, se rozrostla o vzpomínky na plné dva dny v několika minutách. Všichni teď věří, že to nejsou přeludy, ale nikdo netuší proč se to děje - a ani si nikdo z nich nepamatuje minulost, která se díky Picardovi změnila. Vše co se stalo, když byl v minulosti, nemá žádný efekt na tuto přítomnost. Zatímco se loď přibližuje k Neutrální Zóně, Riker se zeptá Deanny, jestli by s ním nešla na večeři, ale je překvapen, když Deanna pohlédne na Worfa a řekne "Už něco máme."
Picard se vrací na můstek a instruuje roztržitého Rikera, aby převzal velení, pokud by se mu zdál být nějak dezorientovaný. Poté se vzdálí do své pracovny, aby si trochu odpočinul. Po chvíli za ním přijde Beverly. Objedná u replikátoru teplé mléko (jako recept pro Picarda) a přikáže kapitánovi, aby si odešel odpočinout. Je velmi deprimována Picardovou předpovědí své smrti: koneckonců byl v budoucnosti a ví, že skutečně bude nuset odejít do důchodu kvůli syndromu Irumodic. Picard říká, že nikdy neměl za to, že budoucnost je pevně daná a ujišťuje jí: "Během příštích pětadvaceti let se toho může ještě hodně stát." Bev o tom přemýšlí, nakloní se na Picarda a jemně ho políbí. "Ano mnoho věcí se ještě může stát..." řekne a odejde. Picard uvažuje...
...a je probuzen Geordim - opět v budoucnosti. Laboratoř je připravena a Data může začít, ale Picard už o testy nemá zájem. Teď trvá na tom, že se nějak musejí dostat k Neutrální Zóně a pátrat po anomálii v systému Devron. Protože se anomálie objevila už ve dvou časových liniích, v této jistě bude také. Geordi se rozhodne jít do toho s Picardem ale připomíná, že Neutrální Zóna už neexistuje. Klingoni převzali Romulanské impérium do své moci, a tak zrušili zónu. Díky této moci se stále víc odklánějí od Federace. Picard to vezme na vědomí, ale stále tam chce letět. Rozhodne se zavolat admirála Rikera, aby ho požádal o nějakou loď.
Riker, tím ale není příliš nadšen: hranice jsou uzavřeny, a scanery nezachytily ani stopy po nějaké anomálii. Bez obalu mu sdělí, že mu nemůže pomoct a ukončí spojení. Picard tiše nadává na Rikerovo současné úřednické myšlení a je sám zvědav, jak se dostanou z této patové situace. Když Data navrhne stopnout si nějakou lékařskou loď (protože tyto lodě mají, kvůli epidemii na Romulu, povolení přeletět přes "hranice") Picard si na něco vzpomene a usměje se. Pak požádá Data, aby zjistil polohu U.S.S. Pasteuru. "Mám nějaký vliv na jeho kapitána ... tedy při nejmenším, kdysi jsem měl."
Pasteur brzy přilétá. Jeho kapitánem je Beverly Picard, Jean-Lucova ex-manželka. Řekne mu, že jeho cesta nemá smysl, "ale na druhou stranu, nikdy bych ti nemohla říct ne," a souhlasí s tím, že ho dopraví do systému Devron. Geordi navrhuje, aby kontaktovali Worfa, který je nyní členem Klingonské Nejvyšší rady, aby od něj dostali povolení pro překročení hranice. Picard nadšeně s touto myšlenkou souhlasí a odchází do své kajuty, aby si odpočinul. Když odejde, Beverly se ostatních ptá, jaký je stav jeho mysli. Už si není tak jistá jestli mu věří, tak jako zbytek jeho staré posádky, "ale on je Jean-Luc Picard, a pokud se chce vydat na svou poslední misi, uděláme přesně to co po nás bude chtít."
Picard na Pasteuru vystoupí z turbovýtahu ... přímo na Enterprise v minulosti, která se právě blíží ke stanici Farpoint. Při cestě ale nenarazí na jakékoliv známky přítomnosti bytosti Q, tak jak tomu bylo v pravé Picardově minulosti. Neobjeví se ani jeho vesmírná síť. Picard je zmaten, toto není minulost tak jak ji zná. Přikáže posádce zastavit loď a vyčkávat a on sám zamíří do pracovny...
... a vkročí přímo na soudní dvůr bytosti Q, kde Q samolibě Picardovi sdělí, že si myslel, že už snad nikdy nepřijde. Q odmítá Picardovi cokoliv vysvětlit přímo, ale přece jen mu dovolí, aby to co se děje pochopil sám: Picard se ho může zeptat na deset otázek, ale Q bude odpovídat jen tak dlouho, dokud možné odpovědi budou ano-ne. Picard souhlasí.
Picrad:"Podrobujete lidstvo ještě jedné zkoušce?"
Q:"Ne."
Picard:"Je nějaké spojení mezi vaší zkouškou před sedmi lety tím co se děje teď?"
Q:"Řekl bych, že ano."
Picard:"Ta prostorová anomálie v Neutrální Zóně ... je nějak spojená s tím co se teď děje?"
Q:"Co nejrozhodněji ANO."
Picard:"Je částí nějakého Romulanského plánu - činnosti, která by mohla začít válku?"
Q:"Ne a ne."
Po této odpovědi Picard protestuje, že to byla jediná otázka, ale Q je neoblomný a už odpočítal dvě.
Picard:"Je anomálie vaším výtvorem?"
Q se téměř hystericky zasměje. "Ne, ne, ne! Budete velmi překvapen, až zjistíte jak vznikla - pokud to vůbec někdy pochopíte."
Picard:"Jste zodpovědný za mé přesuny v čase?"
Q při této otázce viditelně zvážní. "Odpovím vám na tuto otázku, pokud mi slíbíte, že to nikomu jinému neřeknete." Nakloní se až k Picardovi a zašeptá: "ANO."
"Proč?" nechá se unést Picard. "Bohužel, ale to není otázka na ano-ne. Pozbyl jste zbytek svých otázek!"
Q informuje Picarda, že zkouška vlastně nikdy neskončila ... až teď - a Kontinuum shledalo lidstvo vinným z toho, že je "podřadnou rasou". Sdělí mu, že měli sedm let na to, aby ukázali, že jsou schopni dalšího vývoje, a místo toho tyto roky promarnili starostmi o Rikerovu kariéru, Datovo hledání človečenství a pedantský psychoblábol poradkyně Troi.
Q se posmívá Picardovi, že tady jeho "cesta mezi hvězdami" končí. Picard, ale nechápe, co má přesně Q na mysli, a proto ho Q šokuje, když mu sdělí, že lidstvu byla zakázána jeho existence. Picard obžaluje Q, že mu na to nikdo nadal právo. Q ale odpoví, že tentokrát se zkázou lidstva nemá nic společného, a jak podotkne, ten kdo je za to odpovědný není nikdo jiný než Picard sám. "Může se jakýkoli bůh, ve kterého věříte, smilovat nad vaší duší," ptá se trpce Q ... a Picard se ocitá zpět v současnosti ve své pracovně.
Kapitán vychází na můstek, iniciuje červený poplach a svolá poradu starších důstojníků. Všichni kromě Picarda samotného si myslí, že ani tentokrát k nim Q nebyl příliš upřímný. Picard ale tuší, že se Q dostal až příliš nebezpečně blízko pravdě. Rozhodnou se, že se nebudou pokoušet odhadnout, co Picard udělá nebo udělal tak špatného, že to zničí lidstvo a raději uvažují o dalších možnostech. Myslí si, že Picardovy skoky v čase, by vlastně mohli být laskavostí Q, který mu dává šanci, aby mohl Picard opravit svou osudovou chybu. Loď dosáhne Neutrální Zóny, a Picard se vrací na můstek. Na druhé straně hranice se jim podaří detekovat několik Romulanských válečných lodí, a Picard vyšle k jejich vlajkové lodi pozdrav. Odpovědí na volání...
...ale na obrazovce uvidí pouze Worfa o 25 let staršího než jakého zná - opět skočil do budoucnosti. Worf chápe jejich potřebu dostat se přes hranici, ale nepovolí jim vstup, kvůli jejich vlastnímu bezpečí. Mumlá, že by to nebyl problém pokud by jim admirál Riker dal maskovanou loď. Picard se snaží zmanipulovat Worfa, tak aby byla pošpiněna jeho čest kdyby je nepustil. Worf nakonec velmi nerad souhlasí - s jednou podmínkou, poletí s nimi.
Beverly si s Picardem vyjasní, že pokud na ně narazí "velká opozice", a odmítne jejich přítomnost v Zóně, pak bez debat odletí s Pasteurem pryč. Zamíří do Devronského systému, a Beverly dá Picardovi šanci, aby si start vzal na povel, s čím souhlasí: "Odlet."
"Odlet kam, pane?" ptá se Tasha na Enterprise v minulosti. Picard rychle dodá, že do systému Devron, aby prozkoumali anomálii, navzdory skutečnosti, že se nachází v Neutrální Zóně. Troi požádá Picarda, jestli si s ním nemůže promluvit o samotě, a oba zamíří do kapitánovy pracovny. Tam vyjádří své obavy, že posádka si není jistá jak reagovat na Picardovy dosti bizarní příkazy. Picard uznává, že se chová podivně, ale říká, že v této chvíli nemůže vysvětlit důvody svého chování. Po krátkém subprostorové komunikaci s komandérem Rikerem (který je na Farpointu) a poté co Troi kapitána informuje o jejím dřívějším vztahu s Rikerem, si Picard poručí Earl Grey (čaj). Počítač ale tento nápoj dosud nemá v paměti, a Picard se usměje...
...usměje se do tváře Tomalaka, Romulana, který na něj civí z obrazovky na můstku. Picard navrhne, že by obě strany vyslali po jedné lodi, která bude anomálii zkoumat. Tomalak souhlasí. Enterprise tedy zamíří k udaným souřadnicím a poprvé spatří anomálii, která je mnohem větší než si mysleli. Enterprise začne scanovat...
...zatímco v minulosti, Enterprise také právě dorazila do toho systému a začala také scanovat - ale v tomto časovém období je anomálie o mnoho větší, než v přítomnosti.
..."Na obrazovku, na obrazovku! Podívejme se na to!" vykřikne Picard v budoucnosti, když Pasteur také dosáhne Devronského systému. Bohužel na obrazovce je jen prázdný prostor: "Jak vidíte, kapitáne," říká Data ,"nic tam není."
Opakované scanování prostoru je bezvýsledné. Navíc se k nim přibližuje Klingonský válečný křižník, který přilétá vypudit "vetřelce", a tak budou muset brzy odletět. Data navrhuje, že inverzní tachyonový impuls by mohl pomoci při určení souřadnic časových poruch. Podotkne ale, že modifikace talíře deflektoru a prozkoumání celého systému zabere nejméně 16 hodin. Bev mu, k Picardovu zklamání, povolí 6 - ale když se pokouší protestovat, Bev ho požádá, aby s ní odešel do její pracovny a tam ho důrazně informuje, aby už nikdy nezpochybňoval její autoritu. Když se jí omluví, (protože si uvědomil svou pozici v této době), Bev bere na vědomí, že v sázce je velmi mnoho, ale také požádá Picarda, aby uvážil možnost, že vše je jen výplodem jeho mysli, zasažené syndromem Irudomic. Bev odejde na můstek, a Picard po chvíli chce taky, ale v tu chvíli se za ním ozve hlas.
Je to Q, očividně stejně starý jako tento Picard a hraje "starého a vetchého" tak dlouho, až se Picard pořádně naštve. Poté odhodí svou roli a sdělí Picardovi, že pro vše, co se děje a dělo existuje nějaké vysvětlení, ale Picard ho bude muset objevit sám. Také Picardovi řekne, že mu dá nápovědu: "to čím jste byl a čím jste bude vždy s vámi". Před svým odchodem si Q neodpustí ještě jednu narážku - připomene Picardovi, že je to on kdo zničí lidstvo.
V současnosti má anomálie 200 miliónů kilometrů v průměru a je hlavním zdrojem časové energie. Senzory jí neproniknou, a proto Picard přikáže, aby vyslali tachyonový impuls (který navrhl Data v budoucnosti), ale tady o něm Data nemá ani páru. Spolu s Geordim se ho pokoušejí nějakou chvíli inicializovat, ale Geordi náhle pocítí prudkou bolest od svého VISORu, omdlí a musí být přenesen na ošetřovnu. Tam Bev zjistí, že se mu zázračně začaly tvořit nové oči!
Ostatní hlásí, že jim mizí staré jizvy, a Data uvažuje, že by to mohlo mít něco společného s tou Anomálií. Domnívá se že je to jakási kapsa "antičasu", která když narazila na normální čas mohla způsobit poruchy, které teď pozorují. Picard se ptá: "Co by mohlo způsobit takový výbuch času a antičasu?"
"Antičasu, pane?" diví se velmi zmatený Data v minulosti. Picard instruuje Data jak vytvořit tachyonový impuls a také mu prozradí, co pak objeví, a poté se ho opět ptá co mohlo způsobit vznik takové kapsy. Objeví, že trhlina je dvakrát tak velká než v současnosti a Picard zamíří do své pracovny...
... a vstoupí na můstek Pasteuru, který je právě pod těžkou palbou dvou Klingonských křižníků. Pokoušejí se vzít do zaječích a poté se dokonce vzdát, ale bezvýsledně. Loď je těžce poškozena, a právě v tu chvíli se odmaskovává Enterprise a přilétá právě v poslední chvíli. Kapitánem Enterprise je sám admirál Riker, loď je upravená pro boj a má tři warpové konzoly. "Uvidíme, jestli přitáhneme pozornost Klingonů," říká Riker smírně Picardovi, zatímco Enterprise přilétá zespodu k jedné Klingonské lodi a udělá tucet děr v jejím trupu, a ta po pár sekundách exploduje.

Druhá loď prchá, a posádka Pasteuru je rychle přenesena na palubu Enterprise, protože warpové jádro brzy vybuchne. Všem se to podaří a Pasteur se promění v trosky.
Riker sice reptá, že stejně věděl, že ho Picard neposlechne, a tvrdě vyčte Worfovi, že jim vůbec povolil překročit hranice. To ale Worfa vůbec netrápí, a naopak vyčte Rikerovi, že to byl v prvé řadě on kdo jim měl poskytnout dobrou loď, a kdyby jednal čestně vše by bylo v pořádku. Riker se připravuje, že zamíří s Enterprise do prostoru Federace, ale Picard naléhá, aby zde zůstali a pokračovali ve zkoumání. Když je ale Riker stále neoblomný, Picard se zdá být naštvaný a Bev se ho pokouší uklidnit. Picard se posadí...
...a zjistí, že je opět na současné Enterprise při cestě na ošetřovnu. Tam zjistí, že nenarozené dítě sestry Ogawy se vrátilo do méně vyvinutého stádia. Bev mu sdělí, že tento efekt by je nakonec mohl zabít všechny. Picard svolá poradu a dá Datovi za úkol, aby našel jakýkoli způsob jak bezpečně zničit Anomálii. Když všichni odejdou, Picard chvíli přemýšlí, ale je opět vyrušen Q, který poznamená, že na Picarda teď čekají obrovská rozhodnutí. Q mu nabídne jiný pohled...
... a skočí s Picardem do doby počátku života na Zemi. Tady je také Anomálie, která ale vyplňuje celý kvadrant. Je jasné, že díky její přítomnosti se nemůže na Zemi zformovat žádný život. Lidstvo nebude zničeno, protože vůbec nevznikne. Picard si to rychle uvědomí, a Q mu pogratuluje k úspěšnému vyřešení záhady a kapitán se ocitá zpět na Enterprise.
Zeptá se Data jestli by nemohl zjistit jak se Anomálie zformovala. Data ale namítne, že jediné, co by proniklo interferencemi okolo centra Anomálie je tomografický obrazový scaner, který byl zkonstruován pouze teoreticky.
V současnosti, ale existuje a Picard rychle vysvětlí jeho princip Datovi. V centru poté naleznou tři tachyonové paprsky, které se setkávají v jediném bodě a všechny tři mají stejnou charakteristiku, jako kdyby byly všechny vyslány jedinou lodí!
V budoucnosti se Picard probudí a zamíří na Přední desítku za Rikerem. Tam celá jeho stará posádka odpočívá a vzpomíná na staré časy - kromě Worfa, který je na opačné straně místnosti. Beverly a Geordi přemlouvají Rikera, aby konečně ukončil své nepřátelství s Worfem, které začalo, když Riker nedokázal akceptovat, že už nikdy neuvidí Deannu (která je nyní díky vztahu s Worfem mrtvá).
Picard dorazí do Přední desítky a říká rozrušeně Rikerovi, že se musejí vrátit do Devronského systému protože teď ví, že tu Anomálii způsobil on sám, tachyonovým impulsem. "Vše jsme uvedli do pohybu...je to jako otázka: "Co bylo dřív vejce nebo slepice?", Wille!" Riker mu pořád nevěří, ale Data pochopil, co tím chtěl kapitán říct, a začne přednášet o paradoxu, který vytvořili - vlastně vytvořili věc po které pátrali - tři impulsy ve třech časových okamžicích, které se uprostřed Anomálie střetávají a udělali tak trhlinu v podprostoru, která vytvořila kapsu antičasu, jev který se pohybuje proti proudu normálního času. Riker je nyní přesvědčen, že Picard má pravdu a změní kurs do systému Devron - při tom požádá Worfa, aby se ujal řízení...
Enterprise dorazí na Picardem udané souřadnice Anomálie, ale tentokrát ji vidí i oni, je ve velmi raném stádiu svého vývoje. První co musejí udělat je přerušit dva paprsky z druhých lodí, které Anomálii živí. Picard to díky svým časovým skokům dokáže udělat velmi rychle. Ale nic se tím nevyřešilo. Geordi si uvědomí, že trhlina musí být opravena. To znamená vstoupit dovnitř trhliny a vytvořit kolem ní statické warpové pole. To by mohlo Anomálii přimět, aby zkolabovala a všichni doufají, že to vrátí události do normálu. Naneštěstí tento manévr musí být proveden ve všech třech časech, a když Picard poznamená, že to asi bude problém, zjistí že je opět v minulosti a právě přikázal, aby to tak udělali.
Tentokrát jsou Tasha, O'Brien a ostatní opatrní a chtějí vysvětlení. Picard jim ale sdělí, že jim žádné nemůže poskytnout. "Upřímně, nemuseli bychom to přežít," říká, "ale já chci, aby jste uvěřili, že to dělám za vyšším cílem a že to, co je nyní v sázce je víc než si kdokoliv z vás umí představit. Vím, že máte o mě pochybnosti, mezi sebou, i o lodi. Vše co mohu říct je, že ačkoliv jsme spolu teprve krátkou dobu , vím že jste nejlepší posádka ve Flotile - za každého z vás bych se zaručil svým životem. Takže, vás žádám, aby jste mi pro tentokrát věřili."
Enterprise v minulosti stanoví kurs a vletí dovnitř.
V současnosti Data navrhuje, aby udělali to samé. "Pane Date, vy jste inteligentní - v jakékoli době," usměje se Picard když dává souhlas, aby to provedli.
Všechny tři lodě vstupují do nitra Anomálie. A také všechny tři mají stejné potíže s výpadky hlavního systému. Když dosáhnou souřadnic, které počítač určil jako střed, konečně se navzájem uvidí. Iniciují statické pole - ale časové nestability si vybírají svoji daň na warpových jádrech.
Enterprise z minulosti ztrácí zásobník antihmoty a s obrovským zábleskem vybuchne.
Enterprise ze současnosti ji zakrátko následuje.
"Dvě dole, jedna zbývá," poznamená Q na lodi z budoucnosti. Anomálie už téměř zkolabovala, ale Enterprise už dlouho nevydrží. "Sbohem, Jean-Lucu, budete mi chybět," přemítá Q. "Měl jste takový potenciál. Ale, všechny dobré věci musí jednou skončit..." [Zvukový záznam...]
Anomálie zkolabuje, a současně se vypaří i Enterprise...

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
Následuje rozuzlení
POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!


...a Picard se ocitá zpět u soudu, hlavu v dlaních, jak se reflexivně chránil před explozí. "Kontinuum si nemyslelo, že by jste to mohl dokázat," slyší říkat Q, "ale já věděl, že to dokážete."
Když Picard požaduje vysvětlení, Q potvrdí, že to zabralo, a že lidstvo je zase jednou zachráněno. Picard mu zase poděkuje, že mu dal šanci, aby lidstvo dostal z těchto problémů, ale Q poznamená, že to v první řadě bylo Kontinuum kdo mu tu šanci poskytl.
Q pokračuje, a připomene Picardovi, že "zkouška nikdy nekončí. Chceme vidět jestli máte schopnost rozšířit svou mysl a své obzory ... a po jeden krátký moment jste to udělal."
"To když jsem si uvědomil ten paradox."
"Přesně. Po tento jediný zlomek vteřiny, jste byl otevřen možnostem, o kterých jste nikdy neuvažoval. To je výzkum, který od vás očekáváme: ne mapování hvězd a studium mlhovin, ale pátrat po neznámých možnostech existence."
"Co se mi tím snažíte naznačit, Q?" ptá se Picard. A Q mu to už už řekne, ale zarazí se a začne se svou lavicí vzdalovat. "To zjistíte. V každém případě, já se budu dívat. A pokud budete mít štěstí, možná se uvidíme, abych vás čas od času pozdravil. Uvidíme se - tam .." [Zvukový záznam...]
...a Picard se ocitá v chodbě blízko Worfa a Troi, zpět v současnosti, a zpět ve svém koupacím plášti. Vše je jak má být, a on je jediný, který si to vše pamatuje.
Později, hrají starší důstojníci, kromě Troi a Picarda, poker. Všichni se podivují, proč jim toho kapitán tolik řekl o jejich budoucnosti, a dal jim tak možnost svou budoucnost změnit. Ale protože časová podstata tohoto incidentu, už budoucnost změnila, Data spekuluje, že budoucnost je velice proměnlivá - a Riker podotkne, že tentokrát ji změnit mohou "takže se některé události vůbec nestanou."
Do kajuty vchází Troi a připojuje se ke hře. Krátce po ní vejde i Picard, ke všeobecnému překvapení. "Tohle jsem měl udělat už dávno," uvažuje nahlas Picard, když ho Troi ujišťuje, že byl vždy vítán.
"Dobře," pokračuje, "pět karet, nic divokého - a nebe je limit..." A stejně jak hra pokračuje, tak i Enterprise letí mezi hvězdami...
Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka]