Learning Curve
SD : 48846.5
N : 116
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Janeway si ve svém holorománu zkouší první setkání s dětmi lorda Berleyho tak, aby na ně udělala dojem. Pootvírala by snad všechny okna v domě, kdyby její přípravu Henry a Beatrice předčasně neukončili. Během rozhovoru zjišťujeme, že si kapitán musí oživit latinu. Zato v matematice a vědních oborech by jste si na ní nepřišli. V jednom okamžiku ale postava Mylady Beatrice a Mylorda Henryho náhle zmizí. Kathryn nařídí počítači postavy obnovit, ale vzhledem k přerušení v dodávce energie to není možné. Na můstku ji Chakotay potvrdí výpadek energie na šesté palubě. Tuvok to jde zjistit. Protože objeví otevřený přístupový panel, ptá se Torres, zda má někdo provádět opravu. Protože žádná oprava povolena nebyla, velmi ho překvapí pan Dalby, který akorát dokončil výměnu špatné bio-neurální baterie. Tuvok mu vysvětluje, že nepostupoval podle protokolu, když neinformoval ani poručíka Torres, a že opravou narušil celou řadu funkcí lodi. Dalby přiznává, že jisté věci dělá jinak než ostatní, ale neshledává v tom chybu. Hlavní je závadu odstranit, aspoň tak to fungovalo na Makitské lodi. Tuvok mu hned připomíná, že jeho nynější zařazení je ale loď Federace.
"Toho jsem si dobře vědom, a každý den, každou minutu toho lituji. Chtěl jsem jen dělat svou práci, pokusit se pomoc, a pokud je to v rozporu se zákony Hvězdné flotily, pošlete mě do vězení, pokud ne, nehte mě být!" dokončí rázně Dalby a odchází.
Kapitánův deník, Hvězdné datum 48846,5. Normálně by porucha gelové baterie byla jen drobností, ale v delta kvadrantu člověk bere všechno jinak.
Janeway nerozumí, proč ta bio-neurální baterie mohla vůbec selhat. Jsou velmi spolehlivé, je takřka nemožné je poškodit. Tuvok oznamuje, že příčinu poruchy ještě neznají. Poručík Torres analyzuje materiál porouchané baterie. Protože musela být nahrazena, ptá se kapitán, kolik jich mají ještě v zásobě. Zbylo jich 47, což moc není, když napájejí polovinu systémů lodi. Reprodukovat se nemůžou. Chakotay navrhuje přepnou některé systémy na izolineární obvody. Janeway to schválí.
Gelové baterie nejsou ale jediným problémem. Tuvok chce projednat pro něho znepokojující chování pana Dalbyho. Zmiňuje se o jejich incidentu s neohlášenou opravou, dále o podvodu s replikátorem a o zameškaných službách. Kapitán se ptá Chakotaye, který ho zná asi nejlépe, co by mohlo pana Dalbyho trápit. Komandér hlavně zdůrazní, že není zvyklí na zákony Hvězdné Flotily, což je v nynější situaci zásadní problém. Jelikož podle Tuvoka jeho přístup k práci hraničí s porušením kázně, vhodné by bylo postavit ho před disciplinární komisi.
Kapitán to označí za neúčelné, protože pan Dalby není jediný Makista, se kterým jsou potíže. Také to není jen otázka přístupu, ale hlavně zkušeností. Přeci od nich nemůžou očekávat chování běžné pro absolventy Hvězdné akademie. Janeway proto navrhuje jejich výchovu, učení pravidel Hvězdné flotily a umožnění zapadnout do týmu. Takže začne výcvik Hvězdné Flotily v terénu.
"Co myslíte, pane Tuvoku, vycvičil by jste pár čerstvých kadetů?" ptá se Kathryn.
"Já?" diví se Tuvok.
"Na akademii jste učil šestnáct let, to je skvělý předpoklad," připomíná kapitán.
"Komandér Chakotay by byl příhodnějším instruktorem. Je Makista a byl jejich kapitán," namítá poručík.
"Právě proto. Nemuseli by k němu mít respekt, k Vám ano," dodá Janeway.
Tuvok se smiřuje se svým novým úkolem. (kdo si co uvaří, si musí také sníst).
Kapitán nařídí Chakotayovi vybrat z Makitské posádky nejvhodnější členy, které se mají hlásit panu Tuvokovi.

V nákladovém prostoru čekají čtyři Makisté, kteří nevědí, co se chystá.
Tuvok, který k nim přichází, jim to hned sděluje. "Sešli jsme se, protože kapitán Janeway se domnívá, že by Vám prospěl výcvik Hvězdné flotily. Proto..."
V tom mu skočí do řeči Makistka jménem Henley: "Požadujeme vysvětlení, proč právě my máme mít tu čest?"
"Odpověď na tuto otázku je naprosto evidentní. Přerušování vyššího důstojníka je nepřípustné. Účelem výcviku je objasnit vám protokol Hvězdné flotily, aby k podobným věcem nedocházelo."
Jeden z Makistů, pan Chell, ale nechápe, jak se provinil právě on, že byl zařazen do této skupiny. Tuvok cituje hlášení: "Jste mluvka, rozvratnický a nespolehlivý. Pořád jen něco slibujete a nic."
Ten se okamžitě ohradí: "To tedy hodně přeháníte. Zrovna včera jsem opravil servisní systémy."
"Pane, od této chvíle budete mluvit jen, když Vás vyzvu," upozorňuje Tuvok.
"Ale poručíku, chtěl jsem jen...."
"Čtyřicet koleček kolem nákladu. Začněte, teď," přikáže s klidem Tuvok.
"Ale.."
"Padesát."
Aby se situace ještě nezhoršila, začal v běhu.
"Jak jsem řekl, musíte dodržovat pravidla platná pro všechny kadety. Čeká vás fyzický trénink a tradiční studium. Taktické situace budou simulovány v simulátoru."
V tom Tuvok přistoupí k jednomu Makistovi, mladému Bajoranovi jménem Geron s otázkou, zda věnuje pozornost tomu, co jim tu říká. Opakovaně žádá odpověď a to hlasitěji. "A dívejte se mi do očí, když s Vámi mluvím."
To už nevydrží Dalby, který bez vyzvání Tuvokovi říká, aby ho nechal na pokoji, protože je to ještě kluk, který tu nemá co dělat. Dalby si je vědom, že ho může čekat trest dvě stě koleček, ale v tu chvíli mu to nevadí a říká, co si myslí. "Problém je, že tohle všechno je velice urážející. Nechtěli jsme na vaši loď, ale chápeme situaci a pracujeme nejlépe, jak umíme, a teď nám říkáte, že špatně. Možná, že máte pravdu, ale děláme nejlíp jak umíme a podle nás dobře. Co s tím? Chce tady někdo opravdu být? Neudrží mě tu ani phaserem. Než být tady, to se klidně nechám zavřít."
"Od něho se nemusím nic učit!" přidá se Henley.
Míří ke dveřím.
"Pane, právě jste porušil kázeň. Nařizuji vám, abyste zůstali!" říká Tuvok, ale je zřejmé, že ani u jednoho nevzbudil respekt. I Chell přestane běhat a s kolegy odcházejí z nákladního prostoru.

Naše čtyřka je tentokrát v jídelně. Geron se bojí, že nebylo asi to nejlepší odejít, že jim to jen tak neprojde. Henley ale namítá, že potřebují každého člena posádky, že je asi těžko vysadí z lodi nebo zavřou na sedmdesát let.
A Dalby říká, že je ze vzpoury neobviní, protože dělají práci jako ostatní. Nebudou skákat, jak oni písknou.
To už k nim přichází Chakotay se skleničkou pití, sedajíc si na Chellovu židli, kterou si přímo vyžádal.
Samozřejmě se ptá, co se stalo. Dalby se ujímá slova. "Komandére, na této lodi jsme na vlastní zodpovědnost. Nemůžou s námi jednat jako z kadety."
"Chápu." naslouchá Chakotay.
Henley pokračuje. "Bylo to směšné. Tuvok nechal běhat Chella kolem nákladu."
"A zasedl si na Gerona. To je nefér. Komandére, víte o tom, že jsme zvyklí na jiná pravidla. Jsou pravidla Hvězdné Flotily a Makitská," říká Dalby.
"Vy uznáváte jen Makitská?" ptá se Chakotay.
"Ano, vyhovují nám."
V tom se z prvního důstojníka stává opět Makitský kapitán. Nic netušící Dalby totiž dostává úder do tváře takové síly, že ho to odhodí až na zem. "Taky podle Makistů. Jestli to chcete takhle, dobrá, mě to vyhovuje. Můžeme to dělat zítra, pozítří, každý den, až se podřídíte panu Tuvokovi. Rozumíte mi? Jak odpovídá posádka Hvězdné Flotily?"

Otřesený Dalby hned odpovídá. "Ano, pane."
Chakotay se pro jistotu ptá. "Má ještě někdo problém?"
Jelikož nemá nikdo námitek, napije se (zajímalo by mě, co v tom bylo) a odchází ze šokované jídelny.
 
V nákladovém prostoru Tuvok rozdává Makistům PADDy s úkoly na příští týden. Upozorní je, že zkoušet bude namátkou bez předchozího upozornění (to mi bylo vždy příjemné). Následuje kontrola uniforem. S předpisy se neslučovala čelenka, náhrdelník, náušnice a špinavé boty.
Nakonec říká. "Budete se hlásit v 19 hod na 11 palubě. Rozchod."
"Co budeme dělat?" ptá se Henley.
"To zjistíte v 19 hod. Rozchod."

Dalby má službu ve strojovně, kde se baví s B'Elannou o výcviku, který se mu nezdá nijak produktivní. Považuje ho spíše za trest, ale za nic, co by nezvládl.
V tom zjišťují další výpadek v dodávce energie způsobený opět poruchou gelové baterie.
Torres oznamuje Janeway další selhání v bio-neurálním obvodu. Posílá Dalbyho vyměnit tu baterii a zkontrolovat obvody, jestli tam není nějaký druh kaskádní zpětné vazby. Ví, že je nejde donekonečna jen vyměňovat, proto přináší Doctorovi nového pacienta.
"Má funkční poruchu a mechanickou závadu nemůžu najít. Chtěla bych, aby jste prověřil biologickou složku."
Doctor položí gelovou baterii na lůžko a zapne scanování.
"Aha, pacient je nemocen," oznamuje diagnózu Doctor.
"Můžete to upřesnit?" ptá se B'Elanna.
"Projednávat stav pacienta před ním samým by bylo porušením profesionální etiky. Doporučuji projevovat větší citlivost v přístupu k pacientům. Bez obav moje malá."
Protože Torres nemá čas na žerty, požádá Doctora, aby tentokrát na etiku zapomněl.
Biologická součást gelové baterie je infikována nakažlivým virem, neškodným pro humanoidy.
Pro ochranu obvodů lodi je nezbytné izolovat nakažené baterie, zahájit léčbu a hlavně najít zdroj infekce, aby se mohlo zastavit její šíření.
Makisté včetně Tuvoka jsou ve cvičebním s batůžky, protože je čeká běh na deset kilometrů. Poručík zařídil, aby na třinácté palubě nikdo nebyl. Z jejich momentální pozice by se na třináctou palubu dostali Jefferysovými průlezy směrem dolů o dvě paluby. Tuvok ale tuto trasu zamítne na nařídí se přesunout nejprve do jídelny.
 
"Na druhé palubě? To polezeme padesáti Jefferysovými průlezy!" říká Henley.
"Správně. Vidím, že vaše znalosti o vnitřní struktuře lodi se lepší. Pane Gerone, jděte první," dodává Tuvok.Za Geronem leze Chell, Henley, Dalby a nakonec Tuvok. 
Prolézání je opravdu vyčerpávající. 
Chellovi by v tu chvíli nevadilo, kdyby Tuvok uklouzl a spadl. 
 
Konečně se Tuvok zastavil. Není na něm vůbec nic znát.
"To nebyl běh, ale pochod smrti," namítá Henley.
"Možná cítíte potíže, protože jsem zvýšil gravitaci o 10%. Nikdy nevíte, co vás může potkat. Musíte být připraveni na všechno. Pánové Gerone a Chelle, vy jste běh nedokončili. Předběhli jsme vás o tři kola. Ten zbytek dokončíte teď."
Nezbývá jim nic jiného, než splnit rozkaz.
Tuvok ještě nakonec dodává. "Zítra budeme tuto disciplínu opakovat a očekávám, že všichni si svůj výkon zlepšíte."

V transportní místnosti se B'Elanna ptá Kima, zda našli nějaké stopy po bakteriích. V deníku transportéru za poslední měsíc není ale žádná zmínka, že by biofiltry cokoliv zachytily. Torres připomíná planetu Napil, ze které přinesli potraviny pro Neelixe. Některé vypadaly podivně, např. Šplikt, mléko Gagel, ale v denících je všechno v pořádku. B'Elanna přikazuje prověřit systémy životního prostředí, protože se to může šířit vzduchem.
Když odchází, všimne si Chella.
"Chelle, co to děláte?"
"Pan Tuvok mi nařídil, abych odmagnetoval kabinu transportéru."
"Ale Vy máte mikroresonátor."
"Já vím."
"Proč nepoužijete magnetonový scanner? Byl byste hned hotov." ptá se Torres.
Chell ale vysvětluje, že má použít jedině mikroresonátor, se kterým mu tato práce má trvat odhadem 26 hodin.
 
V simulátoru vytvořil Tuvok můstek USS Voyageru pro bojovou simulaci. Chce tímto cvičením vštípit Makistům smysl pro spolupráci.
Dalby velí. 
Při simulaci přijímají tísňové volání od těžce poškozené lodi Ferengů.
I když jsou zaznamenány známky života, na volání nereagují.
Chell upozorňuje na možnou past, ale Dalby namítá, že je povinností nabídnout pomoc.
Když změní kurz na přiblížení, objeví se Romulanský Válečný pták.
Dalby vyhlásí poplach.
Zpráva o tom, že jsou na záchranné misi, nemá odezvu.
Romulané připravují zbraně a pálí do bočních phaserů.
Úhybné manévry moc nepomáhají, štíty jsou na 80%.
Dalby nařizuje zaměření phasery.
Objevuje se ale další Romulanská loď přímo před nimi. Pálí torpédy, což má za následek poškození palub 11 až 15.
Připravují protonová torpéda a pálí, ale Romulané jsou rychlejší a zničí jim štíty a prorazí palubu 9.
Henley dle rozkazu pálí co to jde, aby je poškodila co nejvíce.
 
V tom se ozve varovný signál a Tuvok, který počínání Makistů celou dobu pozoroval, resetuje program.
Shrne závěr, který je všem jasný. "Vaše první velení nebylo úspěšné. Všichni jste mrtví."
Dalby namítá, že to byla bezvýchodná situace. Makisté neshledávají ve svém počínání chyby.
Tuvok má přesto jinou možnost, ústup. "Nejlepší taktický tah je vždy ten, při kterém získáte nejvíc za nejnižší cenu. Zemřít při střelbě z phaserů vypadá hrdinsky, ale s dlouhodobého hlediska je to hloupost. Ústup je mnohdy nejlepší řešení."
"No pane Tuvoku, opět jste dokázal svoje, nejsme vhodný materiál. Dáte nám rozchod, pane?" ptá se Dalby.
"Rozchod. Počítači, konec."

V jídelně si Neelix všimne, že Tuvok sedí na opačné straně stolu, než obvykle a nemá před sebou šálek čaje. Nabídne se proto jako důstojník pro zvýšení morálky. Tuvok se nakonec přiznává, že mu dělají starosti Makisté, kteří nereagují správně na jeho pokyny. Nemůže přijít na to, v čem je problém. Jeho metody jsou správné a prověřené časem, vždy udělal z každého kadeta důstojníka Hvězdné flotily. Neelix mu vysvětlí, že chyba bude spíše v něm, v jeho nepoddajnosti a neoblomnosti. Makisté nejsou kadety Hvězdné flotily, musí se na ně jinak, poznat je, zjistit, jací jsou uvnitř. Tuvok si moc nevěří. V tom odejde od tématu otázkou, co je to za jídlo, které ho zaujalo výrazným zápachem. Neelix sděluje, že sýr pro pana Eshmora, a to ze Špliktu, který si dovezl minulý týden. Když si Tuvok uvědomí, že Neelix při výrobě sýru musel vypěstovat bakterie, podívá se na strop jídelny - ventilační otvor.....

Kapitánův deník, Hvězdné datum 48859,3. Poručík Tuvok ohlásil, co může být zdrojem infekce bio-neurálních gelových bakterií. Požádala jsem poručíka Torres a její tým, aby prověřili Neelixovu kuchyni.

"Sežeňte diagram proudění vzduchu v celé lodi. Ten sýr je plný těkavých bakteriálních zárodků, musí zůstat izolován v ochranném kontejneru. Ty bakteriální zárodky musely vniknout do tohoto přívodu a potom do ventilačního systému," říká Torres.
"Tím se dostaly do celé lodi a následně infikovaly bio-neurální obvody," dodá Tuvok.
Neelixovi, který z prohlídky není příliš nadšen, je to hrozně líto. Torres ho uklidňuje, že za to nemůže.
Náhle selhávají další baterie. Jestli to vnikne do systému podpory života, začnou vážné problémy. Důležité je, že se našel ten zdroj, aby mohl Doctor z čeho vyjít.

Tuvok (dle rady Neelixe) pozve pana Dalbyho do baru U Sandriny na kulečník. Dalby začíná a je znát, že tágo nedrží v ruce poprvé.
"Chodíte sem hrávat?"
"Jen někdy. Hrál jsem to v mládí."
"Máte rodinu?" ptá se znovu Tuvok.
"Co to znamená, tenhle výslech. Ukázka chování, předpis Hvězdné Flotily?"
"Myslel jsem, že když se lépe poznáme, budou pak naše vztahy lépe fungovat."
"Lépe poznat? Dobře. Tak krátce o Kenetu Dalbym. Žil jsem na Bajorských hranicích. Tvrdý život. Když jsem se dostal do nesnází, musel jsem se s tím vypořádat. Byl jsem naštvaný na každého a na všechno. Až do chvíle, než přišla jedna žena. Pak ji Cardassiané znásilnili a zabili. Spolu s Makisty jsem se snažil pozabíjet jich co nejvíc. A co Vy, máte rodinu?"
"Ano mám. Ale nic podobného, jako Vy, jsem neprožil. Všiml jsem si, že se zastáváte pana Gerona. Jste dobří přátelé?" ptá se Tuvok.
"Ne. Je uzavřený. Když jsem ho poznal, byl jako já v tomhle věku. Chtěl jsem být jeho přítelem, aby neskončil tak jako já. Ale neměl jsem štěstí. Pak jsme zůstali trčet tady. Být tak daleko od domova je pro všechny mladé těžké. Byl bych rád, aby se necítil ještě hůř, než se cítí teď."
"Komandér Chakotay doporučil pana Gerona pro tento program. Měl dojem, že když bude schopen se učit, dosáhne stanovených cílů, bude ochoten změnit názor na sebe k lepšímu," vysvětluje Tuvok.
"Takže kvůli tomu je tady," pochopí Dalby.
"Chceme, aby tahle zkušenost byla pozitivní pro všechny."
"Když myslíte. Ale pochopte jedno. Nechci Vás poznat a nechci být vaším přítelem," dořekne Dalby a odchází.

Doctor se na ošetřovně přiznává, že je to nejzhoubnější infekční vir, který kdy viděl. Systematicky napadá každou buňku biologické hmoty. Nereagoval na všechna antibakteriální činidla, kterým byl vystaven (které byly k dispozici). V tom selhávají další bio-neurální obvody. Postihuje to všechny obvody. Janeway se Doctora ptá, zda už nemá nějaké návrhy léčby. Ten pro ni ale nemá příznivou odpověď.
Něco mu ale nejde na mysl. "Zdá se mi podivné, že se ty bakterie při diagnostickém průzkumu nikde jinde neobjevily. Ale když se ty bakterie nerozšířily z toho sýra, tak jak se mohly ty gelové baterie nakazit?"
V tom Kes přivede Doctora na správnou cestu. Viry mohou žít uvnitř bakterií. Ty bakterie jsou hostiteli infekčních virů. Chtějí proto vyzkoušet na bakteriích antivirový prostředek.

Makisté jsou s Tuvokem opět v nákladovém prostoru, když zrovna selhávají inerciální tlumiče a další systémy. Tuvok nařídí rozchod, ale žádné dveře nejdou otevřít ani ručně.
 
Bio-neurální síť selhává. Systémy ztrácejí rychleji, než je stačí nahradit. O přepnutí na izolineární obvody se pokouší Torres, ale trvá to dost dlouho. Situace je dost vážná. Pohon nereaguje, nefungují systémy hlavní sítě, komunikace, transportéry, výtahy a systémy životních funkcí.
Janeway nakáže B'Elanně převést všechnu energii do systémů podpory života a pracovat na izolineárních obvodech.
Makisté a Tuvok uvízli v nákladovém prostoru. Na můstek se dovolat nemůžou, protože nefunguje komunikace. Tuvok vzniklou situaci příhodně komentuje. "Obávám se, že se pro tuto chvíli budou muset obejít bez nás."

 

Když Kim hlásí, že je 15 paluba bez energie a 7 paluba bez gravitační sítě, dovolává se na můstek Doctor (asi nějakou speciální linkou) se zprávou, že něco objevil. Gelové baterie reagují na infekci zrovna tak, jako humanoidi, horečkou. Když zkoušeli ohřát vzorky bio-neurálních obvodů, dosáhli slibných výsledků.
Pro zlikvidování infekce na celé lodi je nutné udělat to samé s celým Voyagerem. Zvednout teplotu všech gelových baterií. B'Elanna ví, jak to udělat. Je do nich nutné zavést dávku vysokoenergetické plasmy ze symetrického warpového pole, tj. generovat invertováním warpového pole do lodě.
"Tu požadovanou energii bychom mohli vyrobit tak, že zatím, co bychom zůstali stát, motory pojedou na 80%," říká Torres.
"Dostaneme z nich těch 80 % i při těchto ztrátách?" ptá se Kathryn.
"Pokud do nich přesměrujeme záložní energii, tak by to mělo stačit. Ale bude to riskantní," upozorňuje B'Elanna.
"Ano, já vím, ale musíme to zkusit," rozhoduje za všechny kapitán.
Po několika příkazech to Janeway nařídí spustit.
Na celé lodi se rychle otepluje.
Tuvok z toho vyvodí, že se kapitán pokouší udělat něco z těmi výpadky. "To, že nevíme, co to znamená, může vést k různým představám. Nesmíme popustit uzdu strachu. Pane Gerone, je možné, že řídící panely ještě fungují. Zkuste prosím otevřít dveře."
Když Geron vylézá po žebříku k řídícímu panelu, Tuvok plánuje další cestu po otevření dveří.

Motory pracují na 74 %, což je pro dávku plasmy málo. Proto nezbývá nic jiného, než zvýšit tok antihmoty. Začíná to fungovat. Teplota stoupá na 340 K. Při 360 K, kdy jsou motory na 79%, Janeway nařídí spustit dávku plasmy. Torres varuje, že to může zničit některé rozvody.
To se přesně stalo v nákladovém prostoru. Všem hrozí během několika minut otrava. 
"Musíme ihned pryč!" říká Tuvok.
"A co Geron?" ptá se Dalby, když ho vidí v bezvědomí. "Neopustím ho!"
"Vlezte do průlezu. Nemohu riskovat, že ztratím dalšího z vás!" nařizuje Tuvok.
"Co to je? Pravidlo Hvězdné Flotily?" rozčiluje se Dalby.
"Takticky správné je obětovat menšinu pro většinu," vysvětluje Tuvok.
"Za to, co je taktické, nedám ani sirkasiánský fík. Jdu tam pro něho. To je okamžik, kdy ústup není alternativa!"
Tuvok Dalbyho násilím zadrží. "Do Jefrického průlezu, hned! Pane Dalby, jestli neposlechnete, zlomím Vám ruku."
"To Vám nezapomenu! Necháte ho zemřít!"
Když se Chell, Henleyová i Dalby dostávají ven, Tuvok za sebou zavírá přístupový otvor a vrací se pro Gerona.
Janeway (vypadá, jako kdyby po sprchování nepoužila ručník) volá na ošetřovnu. Doctor ji sděluje, že úroveň bakteriálního zamoření klesá. Potřebuje ještě pár minut.
Tuvokovi se podaří dostat Gerona z hořejšího patra po žebříku dolů. Jelikož se dusí jedovatým plynem, omdlí také.
Doctor se pracně dovolává na můstek. Ohlásí se mu Chakotay.
"Všechny infekční bakterie byly zničeny. Nebezpečí další infekce nehrozí." 
Suchý Doctor se usmívá na mokrou Kes.

Kathryn se sotva zmůže přikázat Kimovi, aby začal znovu zapojovat systémy.
Makistům se podaří odblokovat hlavní přístupové dveře a dostat Gerona s Tuvokem ven.
Oba opět nabývají vědomí. 
"Předpisy Hvězdné flotily říkají, že je nepřijatelný risk, jít ho zachránit." říká Dalby.
"To je. Ale nedávno jsem si uvědomil, že je žádoucí tyto předpisy někdy porušit." odpovídá Tuvok.
"Poručíku, jestli Vy se učíte, jak ty předpisy porušovat. Jdeme, ať už jste na ošetřovně."

Copyright © 1999 Hana Volková

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]