Mortal Coil
SD : 51449.2
N : 180
Oficiální fotografie (1) z Star Trek Continuum
Oficiální fotografie (2) z Star Trek Continuum

Neelix má v jídelně rušno. Vyruší ho Chakotay s prosbou zda-li by se nepřipojil k misi, jejíž úkolem bude nabrat trochu proto-hmoty [proto-matter] z mlhoviny, okolo které právě prolétají. Neelix je tak trochu odborník na proto-hmotu, kdysi s ní obchodoval a tak se rád připojí s reklamním sloganem, že proto-hmota je nejlepší zdroj energie v kvadrantu. (pozn.: v Alfa taky, Neelixi).
V kuchyni na Neelixe vybafne Seven of Nine a začne si stěžovat na nutriční hodnotu předkládaných poživatin. Neelix se ji snaží objasnit, že z jídla by měla mít také radost a ne jenom sledovat jeho nutriční obsah, ale tohle vysvětlovat Borgovi je stejné jako házet hrách na stěnu. Neelix ji pak pozve na Prixin - Talaxianský rodinný svátek plný jídla, lidí a zábavy. Seven teda zdvořilostně přijme a zeptá, se jak by se měla připravit. Neelix se se smíchy neudrží a odpoví Seven, že stačí přijít:"To není mise, to je party."
V tom se ozve praporčík Wildman s prosbou na Neelixe, aby jí pomohl uspat malou Naomi. Seven vypadá trochu šokovaná a zeptá se, kdo je Naomi, takové člena posádky nezná (pozn.: nemá ji v databázi). Neelix ji objasní, že je to malá dcera praporčíka Wildman, první dítě, které se na Voyageru narodilo (viz.: VOY:"Deadlock") a on je její kmotr. "A právě teď mě potřebuje, povinnost volá...", prohlásí Neelix a odejde, nechaje Seven dále zkoumat potravu s malou nutriční hodnotou.
Ještě ne dvojletá Polokatariánka (tři ostny na čele) Naomi (vypadající na 7 let) nechce usnou dokud ji Neelix neubezpečí, že v místnosti nejsou žádné příšery. A tak Neelix prohledá pokoj, žádnou příšeru nenajde a tak může Naomi klidně hupnout do postýlky. Jenže tentokrát ji musí Neelix ještě říct nějakou pohádku.
Neelix ji tedy začne vyprávět o Velkém Lese - Talaxianském posmrtném životě, kde stále svítí slunce... a každý, na kterém záleželo je tam a dívá se. Naomi se zeptá, zda-li nás pozorují a Neelix ji o tom ujistí a malá Naomi usne. Maminka Wildman poděkuje Neelixovi úsměvem a Neelix odejde.
Neelix vejde na Nákladového Prostoru 2, kde chce najít "malý válec", pro nadcházející misi v mlhovině. Za malou chvilku ho i najde a poznamená, že naposledy když ho použil, skoro padl do rukou Kazonů (pozn.: jak dlouho jsem o nich už neslyšel...). Seven vyhledá klíč v databází a řekne:"Kazoni - druh 329" a vysvětlí Neelixovi, že je potkali v Ganském sektoru, "ale nezasluhovali si asimilaci!" Neelix souhlasí a utrousí, že netušil, že jsou Borgové tak vybíraví. Seven odpoví:"Proč asimilovat druh, který by nás vzdálil od dokonalosti." Neelix vytušil, že debata směřuje nesprávným směrem a odejde.
Večer Neelix, Chakotay a Paris se v raketoplánu přibližují k mlhovině. Chakotay oznámí přítomnost energie před nimi a Neelix mu předá instrukce a připraví v zadní části raketoplánu válec. Zaměří nějakou proto-hmotu a začnou ji transportovat. Vtom okamžiku začne po nich začne mlhovina metat blesky. Raketoplán dostává jeden zásah za druhým, štíty slábnou.
Neelix se vrátí do přední části raketoplánu a oznámí, že mají proto-hmotu. Vzápětí se jeden blesk dostane přes štíty, udeří Neelixe do hrudi a odhodí ho zpět do zadní části raketoplánu. Paris ala hlavní sestra okamžitě přiběhne k Neelixovi a začne zkoumat známky života. Chakotay převezme řízení a pádí domů - na Voyager. Za chvíli se zeptá, jak je Neelixovi. Paris nevěřícně pleští oči na trikordér:"Je mrtvý!!!"
Ovšem ještě nejsou z nejhoršího venku. Mlhovina pokračuje v metání blesků a tak musí Chakotay vyzvat Parise, aby opět sedl za řízení. Tom to udělá, ale jeho mysl stále vidí Neelixovu mrtvou tvář.
Kapitánův deník: Hvězdný čas 51449.2. Poté co jsme obdrželi nouzové volání od komandéra Chakotaye, poslali jsme do mlhoviny nouzový maják a pokoušíme se nalézt výsadkový team.
Na můstku Harry objeví raketoplán, ale Tuvok oznámí pouze 2 živé bytosti na palubě. Janeway vydá rozkaz je transportovat přímo na ošetřovnu, předá můstek Tuvokovi a vstoupí do turbovýtahu.
Na ošetřovně Doctor ujistí Parise, že nemohl udělat nic pro jeho záchranu a nemusí se obviňovat. (Neelix leží mrtvý na lůžku.) Pak se Doctor zeptá, jak by měli postupovat. Janeway odhalí, že Talaxiani truchlí celý týden a to přesně teď oni budou dělat. Chakotay řekne, že bude informovat posádku a Janeway prozradí, že nastuduje podrobnosti Talaxianských obřadů. Vtom vtrhne na ošetřovnu Seven a okamžitě se zeptá, jak dlouho je mrtvý. Doctor ji odpoví, že 18 hodin. Seven se tedy zeptá, zda-li jsou jeho neurální cesty nedotčené a dostane kladnou odpověď:"Takže ještě není pozdě ho reaktivovat."
Seven tím pochopitelně vyvolá Doctorův nesouhlas, ale poté co ho Janeway ztlumí, Seven prozradí, že Borgové asimilovali různé velmi rozvinuté lékařské technologie, které umožní mrtvého probrat až 73 hodin po smrti. Doctor říká, že Neelixovi nefunguje mozek, ale Seven odpoví, že podle jejich omezené definice možná, ale ne podle její a jednoduše objasní svůj plán, jak pomocí modifikovaných nanosond zachránit Neelixe. Janeway vznese námitku. Chce vědět, jestli bude Neelix mentálně v pořádku. Seven odpoví, že ano a Janeway ji dá souhlas s operací i přes Doctorův nesouhlas.
Později Seven provede zákrok. Doctor se ocitá v poněkud divné situaci asistenta, ale nemá na výběr. Během 10 minut nanosondy regenerují Neelixe, který najednou ozve:"Co tady dělám?" Seven a Doctor se otočí od panelu. Seven vypadá spokojeně, Doctor šokovaný.
"Mrtvý", zeptá se Neelix.
"18 hodin, 49 minut, 13 sekund", odpoví Doctor a přidá,"Blahopřeji Vám, udělal jste nový světový rekord."
Neelix se domnívá, že byl spíš v bezvědomí, ale Seven ho uzemní oznámením, že opravdu byl mrtvý. Janeway se mile dotkne Neelixe a řekne mu, že by měl poděkovat Seven a jejím nanosondám. Seven odhalí, že tuto technologii má Borg od druhu 149 a dále prozradí Neelixovi, že stále bude muset monitorovat jeho stav a dá mu ještě několik injekcí s modifikovanými nanosondami.
Neelix teda z toho není moc nadšen, snaží si to obrátit v žert:"Do té doby, než nezačnu asimilovat posádku, nebo mi začnou vyrážet implantáty." A jelikož je Neelix vlastně skoro zdráv, Doctor ho propustí do domácího ošetřování.
Později Janeway a Neelix jdou po chodbě. Poté co mu Janeway prozradí, že přinesená proto-hmota se prostě destabilizovala, Neelix se hlásí do práce a chce přispět k vyřešení problému, ale Janeway ho zadrží a řekne, mu, že teď se musí šetřit. Neelix tedy požádá, aby mohl pracovat aspoň na Prixinu a to mu nakonec Janeway odsouhlasí, a zavede ho do jeho kajuty.
Když se zavřou za ním dveře, Neelix odhodí svůj neustále přítomný (připitomělý) úsměv, klekne si k sošce velmi zvláštního stromu a zeptá se:"Alexia...proč si tam nebyla." (pozn.: Ha, problém)
Mezitím Seven a Tuvok rozmlouvají o životu po životě na rituálech k tomu svázaných. Seven to pochopitelně nechápe, co lidé, Talaxiáni a jiní tak vidí na smrti a nabízí Borgský pohled na věc. Mysl dělníka je po jeho smrti neustále uchovávána v Kolektivu, i když fyzické tělo dávno neexistuje - takže něco jako nesmrtelnost. Tuvok poznamená, že ona již není součástí Kolektivu a zeptá se, zda-li je i nadále tak klidná. Seven odpoví, že ano, přece nadále je Borg a tedy jí to nemusí vadit ovšem její tvář nenaznačuje stoprocentní přesvědčení o tom co říká.
Paris a Chakotay zkoumají ve strojovně, co se mohlo stát s tou proto-hmotou. Torres jim řekne, že by měli možná modifikovat paprsek a tak se Chakotay rozhodne vytvořit v simulátoru situaci v mlhovině a odejde ze strojovny nechajíc Torres a Parise pohromadě.
Neelix zastihne Chakotaye na chodbě a zeptá se ho, zda-li se k němu může připojit. Chakotay souhlasí a za malý moment odstartují simulaci. Chakotay převezme v simulaci svoji vlastní úlohu, zatímco Neelix se jen dívá - hlavně se fascinovaně dívá sám na sebe. Když paprsek zasáhne holografického Neelixe, opravdový Neelix zastaví program a přiklekne si nad svojí vlastní mrtvolu a dlouze se na ní dívá. Pak řekne:"Nic." Chakotay tomu nerozumí a tak mu Neelix vysvětlí, že právě zjistil, že není žádný Velký Les, žádný život po životě, žádné znovu shledání s Alexií, se svými rodiči a bratranci a sestřenicemi. To, co říkal Naomi, je jenom příběh, je to jenom mýtus. Chakotay pochopil a snaží se Neelixovi říct, aby nezahazoval svoji víru, kvůli jedné nehodě. Chakotay smaže holo-Neelixe. To Neelixe dorazí:"To z nás zbude. Když zemřeme... zzzt a je to." ["That's gonna be us, when we go--zzzt, that's it."] (pozn.: pokud máte lepší překlad....napište )
 
Později. Svátek Praxin se slaví v jídelně. Vládne veselá nálada a Tuvok se pokouší něco říct davu, ale nemůže, protože je moc velký hluk. Paris k němu přistoupí a předvede mu starý pozemský způsob - cinkání lžičky o skleničku. Tuvok teda přijme tento nový trik a použije jej. Ticho se dostaví a Tuvok pronese tradiční slavností řeč - něco ve smyslu, že nikdy nezůstaneme sami.
Posádka se pak otočí na Neelixe a připije na jeho zdraví. Neelix má tak akorát tohoto svátku, ale stále drží sebekontrolu:"Děkuji vám všem...Bavte se..počítači, hudbu," a zamíchá se do davu. 
Tam narazí na Chakotaye a omluví se za své chování na simulátoru. Chakotay odpoví, že pokud by něco potřeboval, kdykoliv může k němu přijít.
Mezitím Janeway přistoupí se skleničkou v ruce k Seven a zeptá, zda-li se dobře baví. Pochopitelně dostane zápornou odpověď. A tak ji Janeway poradí, aby se pokusila vmísit mezi lidi, chvíli poslouchala a pak řekla něco, co se toho týká. 
Dělnice se tedy vydá k první skupince, kterou zahlédne - Doctor a Wildmam. Když k nim Seven přijde, právě diskutují o neuvěřitelně rychlém růstu Katarianánkých dětí (pozn.: klasická výmluva, proč je daná postava starší než by se očekávalo). Seven zanalyzuje situaci a řekne:"Děti asimilované Borgy jsou umísťovány do dozrávacích komor na 17 cyklů." Wildman při těchto slovek se radši kvůli něčemu omluví a odejde.
Doctor chytí Seven za ruku a jak ji vede stranou promlouvá k ní:"V těchto dozrávacích komorách - vývoj konverzačních schopností, předpokládám, má nízkou prioritu?" (:-)))))))
Zpanikařená Wildman vyhledá Neelixe a požádá ho, aby opět uložil Naomi, protože ona bez toho nemůže usnout. S Neelixovými slovy "povinnost volá," oba odcházejí.
Při prohlídce pokoje Neelix najde jednu příšeru a uloží Naomi do postýlky. Neelix má po dlouhé době opět dobrou náladu, ale když chce Naomi slyšet o Velkém Lese, nálada je najednou pryč. Neelix se snaží říct, že to bylo jenom hloupý starý příběh a vůbec se mu do něj nechce, ale Naomi ho přesvědčí a Neelix ji teda něco řekne - ovšem tentokrát to byla hodně zkrácená verze - úplně bez života.
Neelix večer uklízí jídelnu. Přijde Seven a začne ho scanovat pro další injekci. Neelix se však nechce nechat oscanovat a už vůbec nechce nanosondy, ale Seven mu suše odpoví, že je potřebuje. "Část ze mně chybí, už se necítím jako Neelix. Možná ta část umřela a já jsem jenom to, co zůstalo," odhaluje svoje pocity Neelix. Ale Seven jenom požádá, aby stál klidně.
"Neprosil jsem se, aby jste mě přivedli zpět," řve Neelix.
"Tehdy jste byl mrtvý," odpovídá klidná Seven
"Vy Borgové si myslíte, že můžete spravit všechno...dobře, nemůžete spravit mě!!" a pokračuje ve řvaní, aby okamžitě vypadla. Když Seven podotkne, že si tak nesplní úkol, Neelix na ní zařve, že ho to vůbec nezajímá.

Náhle si uvědomí, že se sním něco děje a zkolabuje.
Na ošetřovně, Doctor a Seven oznamují Janeway a Chakotayovi, že Neelixovo tělo odmítá nanosondy a tak je smrt opět nebezpečně blízko. Dále oznámí, že se podařilo opět nastavit nanosondy a stabilizovat Neelixe. Janeway se zeptá, zda-li mohou předpovídat, zda-li se to nestane i v budoucnosti a Doctor ji odpoví, že to nemohou nijak předpovědět. Pak řekne Chakotayovi, že Neelix chce s ním mluvit. Chakotay přistoupí k Neelixovi, který leží na lůžku a Neelix se ho zeptá, zda-li mu pomůže. Chakotay souhlasí, ale upozorní Neelixe, že obrazy, které dostane nemusí být takové jaké chce a může trvat určitou dobu než se objasní jejich interpretace. Neelix pochopí a zeptá se jak se má připravit. Chakotay mu řekne, ať si připraví uzlíček - teda věci, které ho definují a umožní mu podniknout cestu. (pozn.: Chakotay je teda i lodní zaříkávač duchů.)
Později v Chakotayově kajutě, Chakotay a Neelix si sednou na zem a Neelix ukazuje svůj uzlíček - náhrdelník od Alexie, květinu z Kesiny zahrady a sošku Vedoucího Stromu (ten zvláštní strom stojí uprostřed Velkého Les v Talaxianském posmrtném životě ). Chakotay položí akoonah, před sebe a Neelixe, řekne Neelixovi, aby zavřel oči a soustředil se pouze na věci v uzlíčku. Pak začne zaříkávat:"Ah-koo-chee-moya. Jsme daleko o posvátných míst naší předků. Jsme daleko od hromů našeho lidu. Přišli jsme sem hledat vedení...."
Neelix se najednou ocitne - jinde. Ocitá se v jídelně na oslavě Prixinu, jsou zde všichni - Janeway, Doctor... Pak si všimne, že Janeway rozmlouvá s jednou Talaxinskou ženou. "Alexia!" zakřičí Neelix, ale když se prodere davem až k Janeway už tam jeho sestra není. Zeptá se Janeway, kam šla. "Ah, ano, ta mrtvá dívka - velmi šarmantní. Všimla jsem si rodinné podobnosti."
Neelix mírně v panice začne hledat svoji sestru. Ovšem narazí na Seven, která si neodpustí svoje, budete asimilováni, ale Neelix ji řekne, že na to teď nemá čas. Pak si všimne, že Alexia vyšla z jídelny a tak jde za ní... Záblesk a najednou se ocitne v lese u Velkého Stromu. Tam najde i Alexii a zeptá se jí, proč když zemřel tak ji zde nenašel. A Alexie mu odpoví:"Protože to vše byla jenom lež."
"Celý svůj život jsi věřil lži. 'Velký Les' , 'Posmrtný život'? To vše bylo vytvořeno kvůli tvému strachu ze smrti. Nic z toho není reálné."
"Pokud je to pravda, co je teda smyslem života."
"Žádný není. To je to co konečně si začínáš uvědomovat si."
Ale pak začne mluvit hlasem Naomi a požaduje, aby ji Neelix řekl o Velkém Lese. Pak zmizí.
A depresivní obrazy pokračují dál...
"Je to lež. Lhali Ti," řekne Paris nad právě mrtvým Neelixovým tělem.
"Víš, co musíš udělat," řekne Naomi v postýlce.
"Shromáždili jsme se v tento den abychom Neelixovi řekli, co musí udělat," řekne Tuvok již opět v jídelně.
"Zůstal jsi sám," říká Janeway.
"Život je irelevantní," prohlašuje Seven.
"Tak běž," radí Torres.
"Je to nesmysl," říká Harry.
"Je to lež," říká Chakotay.
"Víš co musíš udělat," říká Doctor.
Neelix je zděšen.........
Za malý moment se probere. Chakotay se na něj klidně dívá. Neelix zvedne ruku ke svým ústům, ale neřekne nic.
Později Neelix vstoupí do Astrometrické laboratoře kde najde Seven. Omluví se za jejich předcházející rozhovor a prozradí, že Chakotay mu pomohl se na to vše podívat z jiné perspektivy a cítí se daleko lépe. Seven vcelku nechápe, co se jí Neelix snaží říct a tak řekne, že by to udělala i pro jiného člena posádky.
Neelix se pak otočí, že chce odejít, ale zastaví se a řekne Seven:"Jste obklopená lidmi, kterým na Vás záleží a jestli to víte nebo ne, Voyager bude dobrý domovem pro Vás. Také určitě byl i pro mně."
"Byl?" zeptá se Seven, "zamýšlíte odejít?"
"Ne, budu poblíž, takže, sbohem," rozloučí se Neelix.
"Sbohem," odvětí Seven.
Večer. Neelix čistí jídelnu (teda je skvěla vypulírovaná) a přijde za ním Chakotay a řekne mu, že vize jsou kontinuální proces, z jedné nemůže vytušit řešení a tak by měli pokračovat. Neelix nejdřív nechce, ale Chakotay mu to dá rozkazem. Neelix to přijme a Chakotay odejde. Neelix dokončí úklid, zhasne světlo a odejde.
V Neelixově kajutě. "A konečně, pane Tuvoku. Jsem vděčný za příležitost, že jsem získal Váš respekt. Vaše síla, vaše moudrost byly pro mně inspirací a já jen můžu doufat, že vaše vzpomínka na mně poslouží inspiraci stejným způsobem."
"Bylo pro mně ctí strávit poslední roky mého života na Voyageru, s touto posádkou. Chci vám poděkovat za vaši laskavost a vaše přátelství. Sbohem."
Neelix ukončí zprávu a řekne počítači, aby ji poslal Janeway za jednu hodinu.
O malou chvíli později. Neelix vstoupí do prázdné transportní místnosti (na Enterpise byl v transportní místnosti vždy někdo) a trikordérem začne připravovat svůj odchod.
Harry na můstku zaznamená neautorizovaný přístup k transportéru, zjistí, že je to Neelix a chce se transportovat někam do mlhoviny. Janeway nařídí Harrymu zastavit transport a Chakotay se rozběhne do transportního boxu. Neelix pochopitelně prorazí přes Harryho příkazy a za malý moment se odtransportuje.
Paprsek se znovu objeví a Neelix se znovu materializuje.
Neelix teda z toho není moc nadšen a začne se o transport pokoušet znova. Vtom se objeví v transportním boxu Chakotay.
"Můžete mě zastavit, ale nemůžete mě zadržet," prohlašuje Neelix stojící na transportní plošině.
"Co se to snažíte udělat?", ptá se Chakotay.
"Vracím se zpět kam patřím."
"Patříte sem."
"Už ne. Zemřel jsem v mlhovině. Měl by jste mě nechat."
Chakotay se pak zeptá, co viděl v té vizi. "Moji sestru. Posádku, sebe. Všichni mi říkali stejnou věc - není žádný smyl života. A já s nimi souhlasím."
Chakotay pak řekne Neelixovi, že jeho vize jenom odrážela jeho momentální emocionální stav a je to logické.
"Před jedenácti lety, jsem viděl můj svět jako ruinu. Moje rodina mrtvá. To vše mě drželo v přesvědčení, že jeden den budeme spolu - že je znovu uvidím. Ale není to pravda. Nemůžu žít bez té naděje," odhalí svoje nitro Neelix.
"Rozumím, že to může změnit pohled na věci, ale taktéž to může vést k silnější víře. To nevíte - ještě tam nejste." Ozve se praporčík Wildman a volá Neelixe. Chakotay se snaží přesvědčit Neelixe, aby ji odpověděl, ale Neelix to nechce udělat. Chakotay prosí, aby se vrátil zpět do svého života, přece oni jsou teď jeho rodina, ale Neelix odpovídá, že to nestačí.
Wildman přijde do transportní místnosti a nejdřív nechápající situaci s úsměvem vysvětluje Neelixovi, že Naomi viděla příšeru v replikátoru a jedině Neelix ji odtamtud může dostat. Když Neelix neodpovídá, začne chápat, že něco není v pořádku:"Co se tady děje?"
"Snažím se ... učinit rozhodnutí," odpovídá Neelix, stále stojící na plošině. Chakotay je od něj tak metr. Chakotay změní strategii:"To děvče vás potřebuje. Příšera v replikátoru? Kdo jiný na lodi by to dokázal zvládnout."
Neelix se úplně chvěje a po chvíli odevzdává Chakotayovi trikordér. Pak se usměje na Wildman a řekne:"Povinnost volá..." Wildman si ještě vymění pohled s Chakotayem a pak s Neelixem odchází z transportní místnosti.
Naomi již leží v postýlce a ptá se Neelixe, zda-li ho příšera nedostala. Neelix odpovídá, že skoro, ale vyhnal ji. Neelix ji pak políbí a Naomi začne usínat. A zdají se jí sny. Zdá se jí, jak sedí pod Vedoucím Stromem a hraje si se svou oblíbenou plyšovou příšerou.
Copyright © 1999 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]