Trials and Tribble-ations
SD : 4523.7
N : 503
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Pro detailní pochopení epizody je nutné přečíst TOS:"The Trouble with Tribbles"...
Další doporučená litaretura...
Porovnávací obrázky
Dva muži v modro-šedých oblecích vystoupí z výtahu v Ops. Stále těhotná Kira si všimne jejich příchodu, přistoupí k nim a oficiálně pronese: "Vítáme vás na Deep Space Nine, jsem Major Kira."
Menší blonďák se představí: "Dulmur."
Vyšší černovlasý se také představí. "Lucsly, Temporální vyšetřovací komise."
Do rozhovoru se zamíchá Dax a snaží se prohodit vtip o jejich přesnosti, Kira se tomu zasměje, ovšem oba drsní pánové nikoliv. Dulmur se zeptá, kde je Sisko a již neusmívající se Kira jim ukáže cestu. Kira se pak otočí na Dax, která jenom zděšeně zkroutí rty do: "O ooo!!"
 
 
O malou chvíli později. Sisko si nese svůj krýgl s Raktajinem a ptá se: "Jste si jistí, že si nic nedáte?"
"Jenom pravdu," odpoví Dulmur. Lucsly již črtá něco do PADDu.
Sisko se tedy posadí: "Kde bych měl tedy začít?"
"Na začátku," poradí mu Dulmur. "Ovšem, pokud to nějaký začátek má," dodá Lucsly. "Proč jste letěl s Defiantem do minulosti?" pokračuje ve vyptávání se Lucsly.
"Byla to nehoda," brání se Sisko.
"Takže tvrdíte, že to nebyl paradox předurčení," řekne Lucsly.
"Časová smyčka - která Vás donutí se opět vrátit do minulosti," dodá Dulmur.
"Ne," odpoví Sisko.
"Dobře." "Nenávidíme to," řekne oba pánové postupně.
"Takže co se stalo?" zeptá se Dulmur.
"Ale, zabere to hodně času," řekne Sisko.
"Chce se vytáčet?"
"Ne."
"Dobře. To nenávidíme také."
Dulmur konečně položí Siskův baseballák na stůl, Sisko si uvědomí, že jeho míček je zachráněn a hned se mu zlepší nálada.
"Takže kapitáne, začnete."
A tak Sisko spustí :"Před dvěma týdny byla Cardassianská vláda požádána, zda-li by vrátila BajoranůmOrb."
"Orb?" zeptá se Dulmur svého kolegy. Dulmur mu hned řekne, že jsou to objekty neznámého původu, které Bajorané považují za svaté předměty.
Sisko pak pokračuje, že každý Orb má specifickou funkci - např. Obr Vědění nebo Orb Času. No a ten, který právě vezli z Cardassie, byl Obr Času. To ale ještě nevěděli, protože to docela dobře mohl být podvrh, kterých bylo již spousta. Proto nechal Sisko Orb zajistit v jedné kajutě. A dřív, než opustili Cardassii, vzali na palubu ještě jednoho pasažéra.
 
Starý muž, prochází kolem Worfa do kantýny. Když uvidí Bashira s O'Brienem, kteří sedí u stolu, rozzáří se mu usměv."Lidi!!! Už jsem nedoufal, že někdy ještě uvidím normální obličeje," a představí se jako pan Waddly. Worf objasňuje Bashirovi a O'Brienovi, že pan Waddly je obchodník s Trilliem.
Zůstal po Klingonském útoku na Cardasii a nemohl se žádným způsobem vrátit zpět na území Federace. Waddly se pak zeptá, zda-li si může něco nareplikovat. "Víte co Cardassiani pijí brzy po ránu - Rybí šťávu - Horkou Rybí šťávu," pak si objedná Raktajino a pokračuje v tlachání: "Přísahám, že již šest měsíců si přeji Klingonskou invazi. Aspoň umí dělat kafe," a dodá něco o tom, že Klingoni smrdí.
Worf dá pohledem najevo svoji nevoli nad tím, co si právě vyposlechl a tak Waddly radši zmizí. O'Brien se ho snaží udobřit, aby si to nebral osobně, že každý smrdí a přece Klingoni mají hezkou vůni. Bashir tomu nasadí korunu:"Se špetkou šeříku."
Defiant se zamaskuje, aby nemohl být Klingony objeven a na můstku právě O'Brien vypráví Dax a Siskovi, že by mohli občas přičichnou k Worfovi a říct: "necítíte šeřík.."
Dax se tomu zasměje a konstatuje, že ona má jiné metody jak Worfa rozzlobit (již několik týdnu jsou páreček). Vtom O'Brien zaznamená, velké množství chronotonových částic. Vše na můstku se rozzáří do žluta a když jev zanikne, Sisko se okamžitě zeptá co to bylo.
"Nevím, ale vystoupili jsme z warp," oznámí Dax. Obrazovka zrní. O'Brien rychle překalibruje senzory a Dax může oznámit Siskovi:"Benjamine, něco nesedí, podle navigačních senzorů jsme 200 světelných let od naší poslední pozice." Vtom se Defiant začne odmaskovávat. Dax sděluje, že někdo aktivoval transport. Sisko vydá rozkaz, aby ho zastavili a opět aktivovali maskování.
"Zaznamenávám loď, přímo před námi," rychle oznamuje O'Brien.
"Můžete jí identifikovat," ptá se Sisko.
"Ještě ne," odpoví Dax. Defiant se opět zamaskuje. Sisko vstane a přejde k Dax, která dále oznamuje, že loď je až moc blízko.
"Potřebuji obrazovku, pane O'Briene," říká Sisko. O'Brien ji začne ladit. A postupně na zašuměné obrazovce se objeví stará loď třídy Constitution s označením NCC 1701.
"To je přece...", vyděšeně říká Dax.
"Enterprise!" dořekne za ní Sisko.

"Která Enterprise, upřesněte to kapitáne, máme jich pět," požaduje Dulmur.
"Šest," opravuje Lucsly (pozn.: 0,A,B,C,D,E = šest, i přesto, že tento díl byl poprvně vysílán před First Contactem.)
"Byla to ta první Enterprise. Třída Constitution."
Lucsly a Dulmur zalapají po dechu.
"Jeho loď," říká Dulmur.
"James T. Kirk," dodá Lucsly.
"Skvělé," vyzařuje nadšení Sisko. Ovšem druzí dva muži jeho nadšení vůbec nesdílí. Pro ně to byl nejhorší muž v dějinách - 17 temporálních anomálií. Dulmur se pak zeptá na čas, do kterého se dostali.
 
"4523.7," odpoví Sisko. Dulmur Datovsky rychle spočítá, že to bylo před 105 lety, 1 měsícem a 12 dny. Lucsly dodá, že v pátek a zeptají se, co právě dělala Enterprise. Sisko odpoví, že obíhala kolem staré základy K7 nedaleko Klingonských hranic a dostali se tam tak, že Waddly přemohl stráže a aktivoval Orb.
Sisko narychlo uspořádá poradu, na které Worf a Odo vysvětlí situaci. Worf prozradí, že pan Waddly se nejmenuje Waddly, ale Arne Darvin a je to Klingon a Odo vysloví domněnku, že Darvin jim vlastně sehnal Orb Času. O'Brien se zeptá, proč jsou zrovna tady.
"Máme teorii," řekne Worf a naťuká na obrazovce několik povelů a objeví se fotografie Darvina z aktuální doby (to znamená celkem mladíka). Worf pokračuje:"Tohle je Darvin, tak jak vypadá současně. Momentálně se nachází na stanici K7 jako oficiální zástupce Federace."
"Takž si myslíte, že je to špión?" zeptá se Bashir, kterého neustále fascinují špionáže.
"Jeho úkolem bylo zastavit úsilí Federace o kolonizaci této oblasti," chopí se slova Odo a dodá, že z toho důvodu se nachází na stanici, ale za 18 hodin bude kapitánem Kirkem objeven a zatčen. Pak ho Klingonské nejvyšší velení odsoudilo a nechalo ho vypadat jako člověka. A tak se Darvin živil jako obchodník celých 100 let a jeho poslední akce byly na Cardassii, kde musel kvůli Klingonské okupaci zůstat. Sisko si to pro sebe zrekapituluje a Bashir se zeptá, co bude asi Darvin dělat. Dax mu odpoví, že možná bude chtít Kirka zabít.
"Důležité je najít Darvina, dřív než změní historii. Víme kam se transportoval?"
"Ne odpoví," Worf, "záznamy transportéru smazal poté co se transportoval."
Sisko nezbývá nic jiného než ho najít a poslední co chce, je návštěva temporální vyšetřovací komise, když se vrátí. Bashir pak podotkne, že musí najít způsob, aby byli nenápadní.
A tak se Siskova posádka převleče do uniforem z před sto lety. Dax si zahladí skvrny, Bashir se si ulíže ofinku a obleče se do modré uniformy a vybaví se lékařským trikordérem, Sisko se navleče do žluté uniformy a O'Brien do červené.
Když se Bashir, Sisko a O'Brien potkají na chodbě, Bashir se zeptá, zda-li si náhodou nevyměnili uniformy.
"Vy nevíte vůbec nic o této době, doktore Bashire?" zeptá se O'Brien.
"Jsem doktor a ne historik," odpoví mu Bashir. Sisko mu vysvětlí: "Dříve nosili výkonní důstojníci červené uniformy, velící zlaté uniformy.."
"A ženy nosily krátké...," přeruší ho Dax v krátké červené uniformě o točí se dokola.
"Pomalu se mi tato doba začíná líbit," řekne si Julian.
 
V transportní místnosti Miles vysvětlí, jak fungují senzory Enterprise a ve speciální dobu je nezachytí a během té doby (asi 3 sekundy) se odmaskují, transportují a opět zamaskují. Worf a Odo mají oblečené civilní šaty. Navíc Worf má zakryté čelo. Dax pak řekne Milesovi, aby ji a Siska transportoval na palubu 4 a on a Bashir by měli začít na palubě 21.
Sisko se otočí na Worfa a Oda a zeptá se na stanici. Worf řekne, že je tam pouze údržba, minimální ostraha. Odo dodá, že hledání nebude dlouho trvat. Sisko chce ještě něco říct, asi aby nezasahovali do minulosti, ale přeruší ho Miles s tím, že je čas na první transport.

Za malou chvíli. Sisko a Dax vystoupí na Enterprise z turbovýtahu. Nadšeně se rozhlédnou a vmísí se do davu. Po nich se do nějakého turbovýtahu transportují Miles a Julian.
"Připraven?" zeptá se Bashir Milese a zkontroluje si trikordér.

"Ano...paluba 21," zavelí O'Brien.
Nic.
"Paluba 21.....", pořad nic,"...říkám paluba 21."
"Možná budete muset říct Prosím," řekne Bashir a usměje se Milesovi do tváře. To se Milesovi moc nezdá. "Já nevím vůbec nic o této době," poznamená Julian.
"Možná je to pokažený," řekne Miles a oba se začnou zabývat mikrofonem na zdi.
V tom se otevřou dveře a vstoupí modře oblečená důstojnice. Přijde ke stěně a zakroutí jakousi pákou na zdi a řekne:"Paluba 15." Miles i Bashir pochopí.
Mezitím se Sisko a Dax prodírají davem. Najdou vedení komunikace a Sisko jej odklopí a hvízdne si při pohledu dovnitř. Dax si v tom samém okamžiku začne prohlížet trikordér:"Miluji klasický design z 23. století."
Mezitím Odo vstoupí do baru na K7, posadí se za stůl u stěny. Vtom do baru vstoupí Uhura a Chekov a popojdou k barovému pultu, kde se právě hádá nějaký obchodník (Cyrano Jones) s barmanem. Ale Odo nemá čas sledovat jejich rozhovor, protože ho vyruší servírka a zeptá se ho, co si dá.
"Dám si jedno Raktajino," odpoví Odo.
"Už jste druhý během krátké chvilky, co to je?" zeptá se barmanka a nasadí úsměv od ucha k uchu.
"Klingonské kafe," vysvětlí ji Odo, ale vzápětí si uvědomí, že tím prvním by mohl být. "Už druhý? Kdo byl první?"
"Starý muž, člověk."
"Kde je teď?" vyzvídá Odo.
"Asi před hodinou odešel, a říkal, že se ještě vrátí, myslím....My nevedeme žádná Klingonské jídla a nápoje, můžu vám přinést něco jiného?"
"Takariánský čaj," řekne teda Odo. Servírka již rozumí a odejde.
A právě tehdy Cyrano Jones představuje barmanovi nějakého malého chlupatého živočicha (pozn.: velikostí jako větší myš, ale nemá to oči, nohy,... nic jenom chlupy). Barman o živočicha zájem nemá, ale Uhuru ano.
Mezitím na Enterprise. Bashir si hraje s trikordérem, předstírá nějakou činnost a popohání O'Briena, aby už konečně začal něco dělat, ale ten se jen s hrůzou dívá na obvody ve stěně a má strach cokoliv udělat, aby něco nepokazil. Bashir zjistí, že tu Darvin není a začne scanovat další paluby.
V tom se objeví červeně oblečený důstojník - Japonec, nebo jiný Asiat - a ptá se, co tady dělají, ten úkol mu nařídil Scotty. Miles si rychle nedokáže vymyslet něco kloudného, ale Bashir řekne, že asi došlo k záměně. Japonec však překvapeně se zadívá na Bashira a zeptá, se zda-li to co drží, je lékařský trikordér.
"Ano to je, a já jsem doktor" odpoví mu Bashir.
"Proč je doktor potřeba při opravě relé?" nedá se Japonec.
"Máte pravdu. Pracují na studii - práce pod stresem. Proč teda oba nepokračují dál."
Japonec přistoupí blíž a O'Brien začne hledat správnou součástku:" Noo, nejdřív...bychom...měli odpojit tento transtátor." A odpojí ho. V celé sekce dojde k výpadku proudu a tak jej rychle vrátí zpět ze slovy."Takže by měl zůstat přesně tam kde je."
Bashir toho využije a řekne Japonci, že jak sám vidí stres má velmi negativní dopad. Japonec nyní chápe. Bashir se otočí na Milese a řekne mu, že dnes to již stačilo a doprovodí ho na ošetřovnu.
Miles požádá, aby to nikomu neříkal a Japonec to slíbí a popřeje O'Brienovi, aby se co nejrychleji dal do pořádku. Pak Miles a Bashir radši rychle odejdou.
Worf přijde za Odem do baru: "Dokončil jsem prohlídku primární obytné části....," pak si všimne nějakého podivného zvuku. "Co to šustí?"
Odo něco pohladí kolenách a řekne:"Milý, že. Barman jim říkal..." a s úsměvem ukáže Worfovi chlupatého živočicha, kterému se však Worf (pozn.: obecně žádný Klingon) vůbec nelíbí a zapiští.
"...Tribbl," dokončí za Oda s nelibostí Worf.

 
Odo pak vyzve Worfa, aby se posadil jelikož je moc na očích. Worf si teda přisedne a zeptá se:"Odo, odkud máte tu věc."
Odo mu odpoví, že od muže jménem Cyrano Jones a vůbec nechápe Worfu zlost vůči tomu malému tvorečkovi. Worf mu teda vysvětlí, že tribblové se hrozně rychle rozmnožují a byli smrtelnou hrozbou pro Klingonskou Říši. "Tento malý tvor?" posmívá se Odo a opět ukáže Worfovi tribbla. Tribbl znechuceně zapiští a i Worf se odtáhne. "..opravdu smrtelná hrozba pro Klingonskou říši," pokračuje Odo a dále hladí tribbla.
Worf řekne, že způsobili svým přemnožením ekologickou katastrofu a museli být vyhubeni. Odo nechápe, proč by takový milý tvoreček, mohl být nějak škodlivý. Worf pokračuje: "Stovky bojovníků byly povolány, aby je po celé galaxii hledali. Jedna velká armáda pak zničila domovský svět tribblů. Na konci 23 století byli tribbli vyhubeni."
"Ó, jaká slavná kapitola Klingonských dějin," vysmívá se Odo, "řekněte, zpívá se ještě dnes píseň o vítězném lovu na tribbly, hehehe."
Ale odpovědi se nedočká. Rozezní se siréna.
Na Enterprise siréna zní také. Všude je organizovaný zmatek.
"Co budeme dělat?" ptá se Dax Siska, který právě něco dělá na zařízeních ve zdi.
"Půjdeme na bojová stanoviště," prohlásí Sisko a oba se vmísí do davu. Nastoupí to výtahu (pozn.: nevím jestli bych měl těm vykopávkám říkat turbovýtahy :-)), kde Sisko správně zaktivuje výtah, aby jel na 7. palubu. Pak zastaví výtah a řekne:"Možná bychom měli zjistit co se děje," a bouchne do "komunikátoru" na hrudi:"Sisko Defaintu." Dax si toho všimne a začne se mírně tlemit, ale nachá Siska se v tom vykoupat. Sisko po několik sekundách zjistí, že tímto zůpsobem se s Defiantem nespojí a šáhne do kapsy pro vysílačku. Dax se již nahlas usměje a Sisko požádá Kiru o zprávu.
"Jeden Klingonský křižník třídy D7 vyletětl z warpu a přiblížil se ke stanici," sděluje Kira sedící v kapitánském křesle na Defiantu.
"Aktivovali zbraně?" zeptá se Sisko.
Kira naťuká povely a řekne, že ne.
Dax se vmíchá do rozhovoru:"Kiro, můžete identifikovat loď?"
"Je to IKS Kloth."
"To je Kolothova loď," oznamuje Dax.
"Cursonův starý přítel?" ptá se Sisko.
"Ano správně", říká Dax a pak si vzpomene, že ji Koloth kdysi vyprávěl, jak se s Kirekm vzájemně uráželi. Kira mezitím oznamuje, že dva Klingoni se transportovali do úřadu staničního šéfa.
Dax navrhne:"Měli bychom se transportovat na stanici a Odovi a Worfovi pomoct. Víme, že tam Darvin před pár hodinami byl."
"Ale já si myslím, že bude lepší, když tam pujdou doktor Bashir a načelník O'Brien," řekne Sisko.
"Ale když tam půjdeme, můžeme se střetnout s Kolothem."
"Přesně tak."
Dax začne prosit, ale Sisko je neoblomný a řekne Kiře, aby informovala O'Briena a Bashira a transprtovala je na stanici.
Dax resignuje:"Mohla jsem se pobavit."
"Až moc pobavit," usměje se Sisko a vyjdou z tubovýtahu.
 
Sisko říká pánům od temporálního vyšetřování, že Klingoni chtěli pouze návštěvu. Kirk to povolil s tím, že se na stanici bude transportována vždy jenom malá skupinka Klingonů. Když Enterprise zrušila poplach, pokračovali v hledání po Darvinovi.
Kira informuje Bashira a O'Briena o jejich novém úkolu a tak Bashir navrhuje, že by měli vyhledat nějaký turbovýtah. Když vstoupí do výtahu opět narazí na jejich starou známou.
O'Brien požádá o přesun na palubu 10. Slečna se rozhlídne a řekne."Váš poklop je otevřený." O'Brien pohledem zkontroluje Julionovy gatě, ale nenajde na nic závadného. "Co prosím?" zeptá se Bashir.
"Na trikordéru," doplní slečna, "ztrácíte energii."
Juilan teda zavře poklop a s úsměvem poděkuje. Slečna pak prozradí, že byla před několika dny převelena z Lexiktonu, řekne Bashirovi svoje jméno (poručík Wathley) a kde bude v 15:00 takže si s ním dá vlastně schůzku. Pak vystoupí a Julian ještě dlouho pozoroval její mírně pohupující zadeček.
Bashir zahledá v paměti a zjistí, že to možná byla jeho prababička.
"To je přece velmi obvyklé jméno," tvrdí O'Brien.
"Ale co kdyby to byla pravda," rozčiluje se Bashir.
"A je na tom něco neobvyklého?"
Bashirovi se to teda neobvyklé zdá - co kdyby se teď do něj zamilovala o se stal svým vlastním pradědečkem. O'Brienovi se to zdá být směšné.
Ale Bashir pořád pokračuje, "Kdybych ji potkal, možná bych se nikdy nenarodil."
Přeruší je Kira:"Náčelníku, jste připraveni na transport?"
"To jsme státe," odpoví ji O'Brien.
Bashir přistoupí zpět k O'Brienovi a řekne něco ve smyslu, že když se vrátí zpět na Deep Space Nine možná zjistí, že nikdy neexistoval. O'Brienovi se to nezdá až tak marná myšlenka a začne se uchechtávat. A směje se i během transportu.
 
Mezitím Sisko a Dax pokračují v pátrání po Darvinovi. V tom si Dax všimne přicházejícího Kirka a Spocka. Zatímco si Kirk přebere zprávu od Chekova, že na kanále G má pana Barise. Kirk si to přebere a vyslechne si stížnost Barise, že má na palubě 12 Klingonů. Kirk se ho snaží uklidnit, že to přece nemůže být tak hrozné..
A zatím Dax sleduje oba legendární důstojníky:"Neměla jsem ponětí, že v reále vypadá ještě o mnoho lépe. Ty jeho oči."
Sisko ji odpoví, že taky proto měl Kirk mnoho žen. Ale Dax má namysli někoho jiného:"Ne jeho..Spock." Sisko zjišťuje, že Dax nemůže v blízkosti těch dvou pracovat a tak ji radši odvede pryč. Když míří k výtahu, Dax začne Siska ukecávat, že si přece nemůžou odepřít možnost seznámit se s nejlegendárnějšími muži historie Hvězdné Flotily. Sisko je však neoblomný, mají přece úkol.
"To je přece James T. Kirk," prosí Dax.
"Samozřejmě, že se s ním chci seznámit, potřást mu rukou a zeptat se. 'Jak jste porazil Gorna na Cestosu III?' " odhalí se Sisko.
Dax si uvědomí svojí chybu a stáhne svoje požadavky. Pak nastoupí do výtahu a odjedou neznámo kam.

Později. Bashir a O'Brien přijdou do baru a posadí se k Odovi a Worfovi ke stolu. Za malý moment přijde do baru také Scotty, Chekov a nějaký bezpečností důstojník posadí se k nedalekému stolu. O'Brien si všimne jejich příchodu a řekne: "Vidíte kdo to přišel..to je Kirk."
"Kde?" ptá se Worf.
"Tam nalevo, tam u toho stolu, ten ve zlaté uniformě."
"To je Kirk?" nevěřícně se ptá Bashir.
Chvilku sledují domnělého Kirka.
"Bylo by pro mně čest mu podat ruku," oznamuje Worf.
"Nebo si dát drink," říká O'Brien .
"Pánové, tady si nikdo nedá s nikým drink," upozorňuje Odo.
"Má pravdu, neměli bychom narušovat časovou linii," říká O'Brien.
Přijde servírka:"Co vám můžu přinést a neříkejte, že Raktajino...."
"Kdo si objednal Raktajino?" přeruší jich Odo.
"Klingoni."
"Klingoni?" ptá se Odo nevidíc žádného Klingona, pouze Worfa a ta je ještě zamaskovaný.
"Tam a tam taky" ukazuje servírka.
"To jsou Klingoni?" ptá se Bashir.
"Aha, chlapci.. myslím, že jste už dost pili," řekne servírka a odejde.
Odo, O'Brien a Bashir se podívají na Klingony u vedlejšího stolu a pak se dlouze zadívají na Worf. Ten nakonec pronese:"To jsou Klingoni!!.. a to je dlouhá historie."
"Co se stalo? Genetické techniky?" ptá se O'Brien.
"Nebo virová mutace..." zeptá se Bashir.
Jenže Worf vysvětlení nepodá, protože u vedlejšího stolu to začíná pomalu vřít.
Jeden z Klingonů, poněkud připitý, začne prudit, že Pozemňáci si zřejmě ve vydržování parazitů libují a že je nemá moc v lásce, protože mu připomínají regulanské krevní červy - jsou také tak měkcí a bez tvaru. Opodál sedící skupinka z Enterprise se v rámci protokolu snaží dělat že neslyší, nicméně zejména Chekov skřípe zuby a vypadá to, že by po Klingonovi skočil, nebýt toho, že vedle sedí Scotty. Toho Kirk na stanici poslal, aby zajistil, že nedojde k rozmíškám. Klingon si ale nedá pokoj a začne urážet Kirka. Chekov vylítne, ale Scotty ho stáhne zpět na židli. Klingon, když vidí, že jeho opilecké žvásty měly odezvu, pokračuje o to jedovatěji.
Pak si ale dovolí moc: označuje Enterprise za hromadu rezavého železa a tak podobně. Scotty strne a pronese památnou větu: "Chlapče, 'si nemyslíš že bys to měl trošičku povopravit?" Klingon souhlasí, že by měl - nechtěl prý říct že Enterprise je dobrá jen na odtah šrotu, ale že je to šrot co potřebuje odtáhnout. Pak se otočí a začne se smát. Scott si stoupne a jde ke Klingonovi...joj, ta sedla! Skotská pěst je skotská pěst.
Vypukne bitka, do které jsou okamžitě zataženi všichni přítomní.

Bashir a O'Brien se pochopitelně přidají na stranu Flotilňáků, a kupodivu i Odo a dokonce i Worf. Během rvačky si Odo všimne Darvina a řekne to Worfovi. Worf musí ještě dorazit jednoho Klingona a spolu s Odem se rozběhnou za Darvinem.
Mezitím je však rvačka u konce protože se přiřítí ostří hoši z bezpečnosti Enterpise a Bashir a O'Brien jsou také zatčeni.
 
Opět na DS9. Pánové od temporálního vyšetřování okamžitě Siskovi vytknou, že dopustil, aby jeho muži narušovali časovou linii. Sisko to jako chybu připustí, ale řekne, že nenastalo žádné poškození časové linie. To mu nakonec Dulmur a Lucsly uvěří, nemaje stejně jiné možnosti. A tak Sisko vypráví dál.

 
Kirk si nechá celou skupinku rváčů (mezi nimi jsou i Bashir a O'Brien) postavit do řady a chce vědět, kdo to spískal. Kirk přistoupí k O'Brienovi a zeptá se ho:"Tak kdo to začal?" "Nemám ponětí, pane," odpoví mu O'Brien. Vedle O'Briena stojí Chekov, ale také nic nevyzradí, že prý si nepamatuje. Kirk už to dále nechce poslouchat a tak zavelí rozchod a provinilcům dá domácí vězení.
O'Brien a Bashir se z toho klidně vylízali, ovšem Miles si neodpustí poznámku, že lhal kapitánu Kirkovi a to musí určitě říct Keiko. Vtom Bashir na něco šlápne. Projeví se to jasným zapištěním. No jasně - Tribbl. Zvedne ho, pohladí: "Je mi to líto, můj malý příteli. Kdo tě tady nechal tak opuštěného?"
O'Brien se však podívá do další chodbičky a tam zatribblováno: "Není sám."

 
Tři muži se transportují na Defiant. Je to Odo a Worf a drží Darvina. Když se transport ukončí, Odo pronese:"Vítejte zpět, pane Darvine." Darvin se brání, ale brzy pochopí, že z Worfova sevření nemá šanci uniknout. Odo ho chce zavřít do vězení, ale Darvin se ohradí:"Vy chcete zatknou největšího hrdinu Klingonské historie?"
"Vy nejste největší hrdina Klingonské historie," snaží se mu objasnit Worf.
"Tak brzy budu, přemýšlel jsem o své soše v Hale hrdinů, jenom vám chci říct svou vizi," řekne nadneseně Darvin, pak ho Odo přeruší, ale Darvin klidně pokračuje dál:"Vidím svou sochu, v jedné ruce hlava Kirka...a ve druhé tribbla."
Worf ho hodí na zeď a zařve na něj:"Co jste udělal. Někoho jste angažoval, aby ho zabil. Nebo sabotoval Enterprise."
"Nic tak banálního," řekne Darvin.
"Dal do tribbla bombu," ptá se Sisko do komunikátoru Oda. Odo vysvětlí Siskovi, že to Darvin je Klingon, Kirk objeví pomocí rozhořčené reakce jednoho tribbla. Dále mu řekne, že Darvin odmítá říct, kde ta bomba je, ale říká, že asi za hodinu vybuchne.
"Ten tribbl může být kdekoliv," říká Sisko.
"Benjamine, musíme risknout jít na můstek," a dodá, že pomocí interních senzorů mohou během několika sekund zjistit, zda je tribbl na Enterprise.
"My se postaráme o Enterprise," řekne Sisko Odovi, "a zbytek se transportujte na K7 a hledejte tam."
"Rozumím, ale myslím, že by pan Worf měl zůstat tady. Zdá se, že na něj tribblové alergicky reagují," navrhne Odo.
"V pořádku."
Do rozhovoru se zamíchá i O'Brien se sdělením, že neví jak využít interní senzory K7.
"Tak musíte každého tribbla oscanovat zvlášť," řekne Sisko.
"Ale mohou jich být tisíce," říká O'Brien.
"Statisíce," hádá Bashir.

"1 771 551. Každý tribbl se rozdělí na dva tribbly během dvou hodin.. Za tři dni....," spočte Dax.
"Děkuji moc," přeruší ji Sisko.

 
Později na můstku. Sisko sedí za jednou konzolou a Dax tak různě chodí po můstku a snaží se převést Siskovi interní senzory. Dveře turbovýtahu se otevřou a Kapitán Kirk přijde na můstek a zamíří ke svému křeslu. Všude samí tribblové.
Chce si sednout, ale posadí se na tribbla, který mu to dá najevo svým pískotem. Takže ho odstraní ze židle a rozhlédne se. Nato zavolá McCoye na můstek. 
Všude vidí tribbly (teď už zbývá aby si začal protírat oči a nervózně se ohlížet přes rameno). Obejde tedy můstek a posbírá chlupaté kuličky do náručí.
Mezitím Dax splní svůj úkol a přijde ke Siskovi. Sisko zapne interní senzory a zjistí, že na můstku bomba není. Dax pak prozradí, že už se bála, že bomba byla v tom tribblovi, na kterého si Kirk sednul a že by v tu ránu explodovala. Zatímco na pozadí Kirk vyzvídá od Uhury, jak se všichni ti tribblové dostali na můstek a Uhura mu říká, že netuší, Sisko dokončí prohlídku až po 6. palubu.
Na můstek vejde McCoy a naskytne se mu veselý pohled na kapitána s náručí plnou chlupů. McCoy ale nenese veselé zprávy: pokud nedostanou tribbly hodně rychle z lodi, budou je mít za chvíli až po zadek. 
Dax sleduje McCoye a sděluje, že ho zná. Sisko ji napovídá, že to Dr. McCoy, hlavní doktor na lodi. Dax si vzpomene:"To musí být Leonard McCoy," a prozradí, že ho poznala ještě jako studenta na Zemi. Sisko se zeptá, zda-li to byl Curzon, ale Dax prozradí, že její tehdejší hostitel byla Emany. Sisko vytrhne Dax se vzpomínek (možná zamilovaných) oznámením:"Proscanoval jsem všechny paluby, bomba není na palubě lodi."
"Takže musí být určitě na K7," řekne Dax.
A opravdu - kamera zabírá jakousi šachtu vyplněnou tribbly. Jeden z nich je ten obdařený bombou.
 

 
Mezitím na K7. Odo, Bashir a O'Brien beznadějně pročesávají haldy tribblů. Úsloví o kupce sena by celkem sedlo, problém je jenom v tom, že v tomto případě se velikost kupky geometricky zvětšuje. Odo zapípá komunikátor:"Tady Odo."
"Bomba není na Enterprise, musí být u vás," sděluje Sisko.
"Musíte ještě zkontrolovat dvě paluby a času už moc nezbývá."
"Tak za vámi pošlu další teamy z Defiantu."
Odo objasní, že hlavní problém není ve více lidech, ale multiplikaci tribblů. Dax (se Siskem ve výtahu) přijde s myšlenkou:"Benjamine, možná bychom mohli zúžit hledání. Darvin patrně umístil bombu do místa, kde bude Kirk v následující hodině."
Sisko tedy řekne Odovi, aby pokračoval v šíleném pátrání dál a požádá výtah, aby je zavezl na palubu 5.
Později. Sisko a Dax sedí v jídelně. Za malou chvíli k nim přijde Kirk se Spockem. 
Kirk si dá kuřecí sendvič a kávu - a když na něj aparát vyplivne tác, je na něm víc tribblů než jídla. A tak se Kirk definitivně rozhodne: ty věci musí pryč z lodi.
Vejde Scotty s hromádkou tribblů a informuje kapitána, že jsou všude - pravděpodobně ve všech jídelních replikátorech. Když se Kirk Scottyho zeptá, jak se ty potvůrky rozlezly po celé lodi, Scott prohlásí, že je to přece jasné - klimatizací. Spock nadhodí, že na stanici přece také mají klimatizaci...určitě i v tom skladu, kde je uloženo obilí... Celý tento rozhovor pečlivě Sisko a Dax sledují - už vědí kde hledat - v skladišti zrní!!
Kirk vyrazí k transportní místnosti, když předtím zavolá Lurrymu, aby se s ním a Barisem setkal u skladiště zrní. A tak Dax se Siskem tam musí jít také - ovšem přímo do toho skladiště.
Sisko a Dax sestupují po schůdkách do jakési místnosti. (pozn.: Ha tady jsem už byli, když nám kamera ukazovala, kde je ten bombový tribbl). Sisko konstatuje, že většina je mrtvá. Dax zaznamenává slabou trikobaltovou signaturu - je to jisté, bomba je zde.
Kirk a Spock jsou již u skladiště a Kirk přikáže strážnému, aby jej otevřel. Nejde to, dveře jsou nějak zaseklé. Kirk to zkusí, ale taky nic. Dax v skladišti:"Někdo se snaží otevřít hlavní dveře."
Zkusí tedy servisní vchod. Ten se otevře bez problémů a zasype Kirka hromadou tribblů.
Mezitím Dax:"Benjamine, musí být přímo před námi." a zuřivě kontrolují jednotlivé tribbly.
Zkontrolované odhazují a tak padají Kirkovi přímo na hlavu.
A tribbly stále padají na Kirka. Tribblů musí být tisíce. Ne, statisíce. Spock jako obvykle přichází s přesným propočtem: 1 771 551.
Když to Sisko zaslechne, koukne se s úsměvem na Dax. Ta mu usměv oplatí a pokračují dál v hledání.
A Pak ho Sisko najde:"Mám ho...." Spojí s Defiantem. "Sisko Defiantu. Našel jsem bombu. Zaměřte můj signál trikordéru a transportujte ho do vesmíru." (Mezitím Baris cupuje Kirka)
Kira: "Rozumím..." a za několik sekund transportní paprsek přenese tribbla i trikordér mimo stanici. Oba předměty si tak letí, v pozadí je vidět stanice a Klingonská loď. Pak najedou BUM!
"Kira Siskovi, fungovalo to."
Mezitím Kirkovi pořád padají na hlavu tribbly a Sisko může sdělit, že po detonací bomby historie může vesele pokračovat dál a umožní Kirkovi odhalit Darvina.
Kirk pak přiblíží několik tribblů ke Darvinovi a ti spustí ohromný kravál. Kirk přikáže McCoyovi, aby pořídil Darvinův lékařský scan - a ten to potvrdí. Darvin je Klingon.

 
Sisko pak může pánům od temporální vyšetřování říct, že Major Kira použila Orb Času a oni se vrátili zpět, ale předtím si Sisko ještě neodpustil jednu věc.
Sisko přijde na můstek za Kirkem a podá mu bloček.
"Promiňte kapitáne, tady je rospis služeb na zítřek k vaší kontrole," říká Sisko.
Kirk si pochopitelně nemůže vybavit jméno:"Poručík, poručík..."
"Poručík Benjamin Sisko, pane,"
řekne Sisko."Byl jsem zde dočasně převelen a dříve než odejdu, chtěl bych jenom říct, že pro mne bylo ctí sloužit pod Vámi, pane."
Kirk mu podepíše papír a vrátí ho Siskovi:"Děkuji poručíku, můžete jít."
"Děkuji pane,"
odpoví Sisko a odejde.
[Zvukový záznam...]

Pánové od temporálního pak Siska ubezpečí, že jednal správně, nijak zvlášť se neprovinil a oni by možná postupovali stejně. Ještě v Ops Dulmur řekne:"Naši zprávu obdržíte asi za měsíc, ale podle toho co jste nám řekl, není nutné se ničeho obávat."
"To jsem rád, že to slyším" odpoví Sisko.
"Nashledanou, kapitáne"
"Nashledanou."
Oba muži spořádaně nastoupí do výtahu a Lucsly řekne:"K přistávacímu doku 7."
 
Když už jsou pryč, Sisko si vydechne a Dax se ho zeptá:"Dopadlo vše dobře?"
"Hm," přikývne Sisko.
"Dobře," řekne Kira, "Konstábl vás čeká na promenádě."
Na promenádě. Odo někam hledí. Sisko k němu přistoupí a zadívá se na stejné místo.
"Řekl jste jim o tom," ptá se Odo.
"Neptali se," odpoví Sisko, "jsem otevřený návrhům, pánové."
"Možná bychom měli postavit novou stanici," řekne Dax, která se právě objeví a sleduje to samé co ti dva.
Co sledují? Quarka jak má na hlavě tribbla.A ne jen tam.

  Triblové jsou absolutně VŠUDE!
Copyright © 1999 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]