Death Wish
SD : 49301.2
N : 130
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Voyager objeví na své cestě zvláštní kometu. Je zvláštní, protože v okolí nejsou žádné hvězdné systémy. Janeway požáda Torres, aby přenesla vzorek. B'Elanna jde do transportního boxu, aktivuje silové pole a zapne transport. Místo vzorku se v transportním boxu objeví člověk, který klidně projde přes silové pole a představí se : "Ahoj, jmenuji se Q!!!" [Zvukový záznam...] (Pozn.: Není to ten známý Q z TNG, a proto ho budu nazývat Quinn - důvod tohoto jména se objasní později.) Kapitán vyhlásí poplach.
Quinn zatím ji a sebe přenese do jídelny, kde ji poděkuje za to, že ho vysvobodila. Ještě v jídelně začne Quinn projevovat zájem o smrt a vypadá to, že chce umřít. Učiní nacvičenou řeč (měl na to 300 let) [Zvukový záznam...] a udělá Q-Trik - ovšem místo toho, aby zmizel, zmizí všichni muži z posádky. Janeway okamžitě požaduje navrácení členů své posádky, ale Quinn ji nevyhoví, protože již vyšel ze cviku a jak říká, ani neví kde jsou. Přenese se s Janeway zpět na můstek a začne uvažovat nad tím, kdo se z Q naposledy setkal s lidmi. A pak náhle se objeví Q (ano ten starý známý Q s TNG ).
Q : "Cos to zase udělal Q?.....To je nadělení, pěkně děkuji do tohoto kvadrantu se měly lidé dostat až za sto let."
Quinn : "Nepřivedl jsem je sem, s tím nemám nic společného"
Q : "Jak se dostal ven?"
Janeway : "Obávám se, že tohle máme na svědomí my."
Q : "To je daň za to, že kapitánem je žena. [Zvukový záznam...] Víte, vsadil bych se, že velení dostane Riker." [Zvukový záznam...]
Janeway : "Předpokládám, vy jste ten Q, o kterém jsem tolik slyšela."
Q : "Tak vy znáte mou maličkost, Oh povídejte, povídejte jak moc mě Jean-Luc pomlouval za mými zády....(pak se ohlídne - všude samá žena)...řekněte mi, patří tato, žena pod Valkýrky, nebo už pozemské ženy nadobro skoncovali s muži?"  [Zvukový záznam...]
Quinn : "Došlo tu k malému omylu."
Q : "Malému omylu? Nech mě hádat, snažil ses spáchat sebevraždu....chápete proč strávil 300 let ve vězení..." a vrátí všechny muže zpět.

 
Q pak začne požadovat na Quinnovi, aby se šel s ním, že ho dá zpět do komety, ale nato Quinn požádá Janeway o azyl. Q se tomu vysmívá a chce Quinna vrátit zpět, ale pozdě. Rozpoutá se "souboj" během, kterého se Quinn snaží schovat, ale Q ho vždy najde s odůvodněním, že se také kdysi skrýval před Kontinuem a vyzkoumal všechny skrýše. Během souboje se ale Voyager dostává na velmi podivné místa: vznik vesmíru, mikrosvět i na vánoční stromeček.
Quinn ke Q : "Už žádné násilí, když to bude nutné bude si s tebou hrát navěky"
Janeway : "Tak to tedy NE!!, Slavní Q a jejich Kontinuum, samozvaní strážci vesmíru, jak se opovažujete přijít na naší loď a svým sporem ohrožovat posádku."
Q : "Už Vám, někdo řekl, že jste krásná, když se tak zlobíte?"... [Zvukový záznam...] a přenese loď zpět do Delta Kvadrantu do 24. století. Pak se všechny zúčastněné strany dohodnou, že spor vyřeší soudem. Q požaduje, jestli vyhraje on, tak Quinn zůstane navěky uvězněn, a Quinn požaduje, aby když vyhraje on, aby mu Kontinuum zaručilo, že bude smrtelným. A tak stojí před kapitánem těžké rozhodnutí.
Později je Tuvok ve své kajutě a studuje nějaké materiály. Dost škaredě ho vyruší Quinn (prostě se najednou objeví - při té příležitosti Tuvok zauvažuje, zda-li velká moc bytostí Q způsobila jejich špatné mravy) a požádá ho, aby byl jeho obhájcem. Tuvok souhlasí.
Ráno začne přelíčení. Janeway hned zpočátku vyjádří svoji neochotu poskytnou azyl jenom kvůli tomu, aby se Quinn mohl zabít. Quinn se hájí slovy, že pro něj nesmrtelnost ztratila smysl. Q předvolá prvních svědka - sám sebe - a argumentuje, že Quinnova sebevražda by mohla vážně a nepředvídatelně ovlivnit Kontinuum a obviní Quinna, že trpí mentální poruchou a proto by mu nemělo být umožněno spáchat sebevraždu.
Poté vystoupí Tuvok a snaží se vyvrátit tvrzení, že jeho mandant je mentálně nevyrovnaný. Q jenom žasne jak Tuvok používá logiku. Poté přidá Tuvok další argument.
Tuvok na Q : "Je tu ještě něco. Je pravda, že jste byl kdysi obviněn Kontinuem z mentální lability"
Q : "Námitka!"
Janeway : "Námitka se zamítá!"
Q : "Moje záznamy byly smazány."
Tuvok : "Beru to jako ano, děkuji, to je vše." [Zvukový záznam...]
Q požádá o předvolání dalších svědků, snažíc se ukázat, že život Quinna ovlivnil životy lidí. Tvrdí, že je přenese tak, že to nenaruší časovou kontinuity a pak když jich vrátí nebudou si na nic pamatovat. A tak se objeví tři nový svědci: sir Isaac Newton, Maury Ginsberg a William Thomas Riker, který hned zareaguje.
Riker : "Q!!!, Co se tu sakra děje?"
Janeway : "Omlouvám se komandére, omlouvám se vám všem, jmenuji se Kathryn Janeway."
Riker : "Kathryn Janeway, loď Voyager?"
Janeway : "Přesně tak komandére [Zvukový záznam...] ...jste na palubě Voyageru, ztratili jsme se v Delta Kvadrantu a můžu vás ujistit, že až se vrátíte domů nebudete si na nic pamatovat...."

Newton a Ginsberg nic nechápou. Pak se podívají na Quinna a vzpomenou si. Newton si vzpomene, že to je ten muž, který strčil do stromu před tím, než mu na hlavu spadlo jablko a Ginsberg odvypráví jakousi příhodu, kdy mu "zachránil" život. Jenom Riker nechápe, co tady dělá. Nato mu Q ukáže fotografii jeho pra-pra-....-pra dědečka, kterého kdysi jeden muž - Quinn - odtáhl zraněného do polního lazaretu. Kdyby to neudělal neexistoval by žádný William Riker. [Zvukový záznam...] K tomu všemu ještě Q dodá, že kdyby nebylo jeho Borgové by bez varování napadli Federaci. Potom vrátí všechny 3 svědky zpět. Následně Tuvok požaduje, aby se podívali, kde musel Quinn být po 300 let. Před odročením jednání kapitán prohlásí, že udělí asyl a tím napomůže sebevraždě jenom když se prokáže, že Quinnovo utrpení žít je nesnesitelné.
Situace je pro Quinna zlá, ale při obědě přijde Tuvok (i když nesouhlasí s tím co chce Quinn udělat) na způsob, jak prokázat Quinnovo utrpení. Mezitím si Janeway pozve Q žalobce a učiní mu návrh:
Janeway na Q : "Až přijdete k dalšímu stání, řekněte, že Kontinuum nechce Q odsoudit k věčnému uvěznění, ale je připraveno ho přijmout do svých řad."
Q : "Rozhodnete v můj prospěch?"
Janeway : "Přihlédnu k tomuto vstřícnému gestu Kontinua při rozhodování."
Q : "A jak víte, že svoje slovo dodržím."
Janeway : "Povídají se o Vás moc špatné věci. Jste drzí, vměšujete se, jste zbrklí, sadističtí..."
Q : "Máte úplnou pravdu."
Janeway : "Prostě jste pakáž...Kontaktovali jste nás s Borgy...Pěkně Vám děkujeme,...ale nikdy jste nikomu z vás nelhali"
Q : "Zdá se, že jste objevila mou nejlepší vlastnost. Červenám se?.....Rád bych Vám pomohl Kathryn, ale nemůžu, jde o nejnebezpečnějšího muže v celém Kontinuu,....zapomeňte na to co Vám teď řeknu, ale jeden z jeho pokusů vedl k nedorozumění s následnou 100-letou válku mezi Romulany a Vulkany. To ne, musí zpátky do vězení, ale můžu Vám pomoct při rozhodování,... Kontinuum je ochotno Vám prokázat malou službičku, budeme-li spokojeni s výsledky. Podívejte se ven."
Janeway se otočí a za oknem vidí Zemi.
 
Q : "Teď je tam,... a už je pryč." [Zvukový záznam...]
 
Když se jednání opět začne, požádá Quinn, zda-li by nemohl soudu ukázat život v Kontinuu - samozřejmě tak, aby to humanoidní smysly pochopili. Q, Quinn, Janeway a Tuvok se ocitnou na cestě uprostřed poště a nedaleko je stavení.
Quinn začne objasňovat, že v Kontinuu je neuvěřitelná nuda, protože všichni všechno dávno vědí, nikdo nemluví, protože není o čem (už asi 10000 let). Pak Quinn prozradí další překvapení. Řekne, že jeho názory inspiroval vlastně Q, kterého kdysi Kontinuum muselo vykázat, protože byl nezvladatelný a vše co dělal, bylo jen kvůli jeho zoufalé touze se bavit. A dělal to proto, že žádný humor ho nemohl doma čekat. Pak se však napravil
Ale někdo si ho tehdy všimnul - Quinn, a pokračoval v jeho stopách, ale vygradoval svůj způsob myšlení a začal mluvit ve prospěch smrti. A Kontinuum se ho začalo bát a proto ho odsoudili k věčnému uvěznění. Kontinuum se rozhodlo, že práva jednotlivce můžou být uznány jenom, když nejsou v rozporu s názory státu. Na závěr řekne Quinn Janeway, že jeho společnost trpí nemocí zvaná nesmrtelnost. Po návratu na loď, kapitán odročí jednání a svoje rozhodnutí přednese ráno.
Kapitán je již ve své postýlce, otočí se a vedle ní Q!! Kapitán zděšení vyběhne z postele. Q ji snaží uplatit na jeho stranu, ale marně. Ráno kapitán vynese rozhodnutí ve prospěch Quinna s odůvodnění, že stát nemůže donutit člověka k věčnému životu a nepředvídatelné změny, které mohou nastat v Kontinuu, nejsou důvodem, aby nějaká bytost nesnesitelně trpěla. To se Q nelíbí, ale je donucen dodržet slib a odejmout Quinnovi jeho schopnosti. Quinn má radost, ale kapitán se ho snaží přemluvit, aby nezahazoval svůj život, protože teď když jste smrtelný, můžete mnoho věcí objevovat.
Voyager letí dál, Quinn dostal kajutu a nechal se zapsat do seznamu členů posádky pod jménem Quinn (Pozn.: to je ten důvod proč mu tak říkám od začátku ). Janeway zvažuje kam zařadí nového člena posádky, když tu náhle volá Doctor - Quinn umírá, snědl jed. Doctor nezná protijed. Janeway přijde na ošetřovnu a Quinn se s ní rozloučí a umře. Janeway s Tuvokem začnou uvažovat, kde se na palubě mohl vzít ten jed.
Pak se objeví Q ze slovy : "Sehnal jsem mu ho"
Tuvok : "Vy jste mu sehnal jed?"
Q : "Zdá se to nelogické Tuvoku?, tím že chtěl ukončit život mě něco naučil, nelhal vám, když tvrdil, že mě Kontinuum násilím vrátilo do svých řad, nebyl jsem tak statečný a rozhodný jako on. Řekl, že jsem byl neovladatelný, ale právě on byl muž, který měl tuto vlastnost. Jen doufán, že budu jeho dobrý žák."
Janeway : "Obávám se, že vaše chování Kontinuum moc nepotěší."
Q : "Ze srdce doufám, že ne. Aurevoir, madam kapitáne, ještě se uvidíme!!" [Zvukový záznam...] a zmizí.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]