Inquisition
SD : neuvedeno
N : 542
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Navazuje na epizody DS9:"Hippocratic Oath", In Purgatory's Shadow, Dr. Bashir, I Presume, Statistical Probabilities...
Doktor Bashir se připravuje v ošetřovně pro vědeckou konferenci na Casperii Prima, na kterou odjíždí ještě dnes. Vyruší ho Miles s tím, že si zase vykloubil rameno při kajaku. Bashir mu ho napraví a poradí mu, aby si na něj dával nějaký ten den pozor. Doctor si ještě zabalí poslední paddy u sebe v kajutě, popřeje plyšovému medvídku (pozn. kterého má myslím od Leety), aby se tady hezky měl a už vyrazí na cestu. Přeruší ho volání Siska z Ops, že všichni starší důstojníci se mají dostavit do Ops.
Poté co se tam všichni důstojníci dostaví, Sisko představí ředitele Sloana z oddělení pro Vnitřní Záležitosti. Sloan přikáže všem vyšším důstojníkům, aby odešli do svých kajut - jsou dočasně zbaveni služby a mají domácí vězení. Sloan to odůvodní tím, že podle Velitelství Flotily někdo na této stanici porušuje bezpečností předpisy a poskytuje informace Dominionu. Bashir se zeptá jak dlouho to bude trvat a Sloan mu oznámí, aby neměl obavy, že již poslal na konferenci zprávu, že nepřijede
Později Julian se nudí ve své kajutě, Dokonce se nemůže ani najíst, protože nefunguje replikátor. Za chvíli přijde někdo od bezpečnosti a odvede ho za Sloanem. Sloan nejdřív zahájí rozhovor tím, že udělá narážku na to, že když minule letěl na konferenci byl zajat Dominionem a strávil 5 týdnu ve vězení. Pak Sloan odcituje ze zprávy, že právě on díky svém genetickému zdokonalení byl prvním, kdo dokázal skupinu podobně genetiky zdokonalených pacientů trocha ovládat a kontrolovat. A to je vše. Doctor si požádá o jídlo, protože mu nefunguje replikátor a Sloan mu vysvětlí, že jeho replikátor byl záměrně vypnut (aby si nemohl replikovat zbraň nebo vysílač ) a proto se mu za to Sloan omluví a vyslechne si doktoru objednávku.
Julian se opět nudí ve své kajutě. Za chvíli mu přinesou jeho jídlo, ale spletou se a přinesou mu Worfův gagh. ce medvídek neseděl tak, jak měl sedět. Pak mu tajně zavolá O'Brien a sdělí mu, že on byl u Sloana asi 2 hodiny a každá otázka se týkala Bashira. Dále ho varuje, aby byl opatrný. Pak se náhle přeruší spojení. Za malou chvíli opět přijde bezpečnost a opět ho odvedou k Sloanovi.
Sloan ho začne tentokrát daleko rasantněji zpovídat. Začne s jeho 5-týdenním zajetím v Dominionském táboře. Jeho otázky jsou velmi dotěrné a pak mu řekne, že podle generála Martoka tam byl 7 týdnů. Bashir to odmítne, ale Sloan se ho zeptá, proč by Martok lhal. Bashir mu odpoví, že Klingoni bývají v takových situacích pod daleko větším stresem. Sloan změní téma. Vysloví hypotézu, že jelikož jeho útěk z Dominionského tábora byl až příliš zázračný, možná ho nechali utéct, aby pro ně nyní pracoval. Bashir to opět odmítne, ale Sloan mu vysvětlí, že on o tom ani nemusí vědět. (technologie EM-gram disasociací ). Julian již takové řeči nesnese a snaží se odejít. Sloan ho ale definitivně obviní a odvede do vězení.

Bashir jde v poutech po promenádě. Sisko se zeptá jeho doprovodu, zda-li je to nutné a oni mu odpoví, že to byl rozkaz od ředitele Sloana. Pak uvedou Bashira do cely. Po chvíli přijde Sisko za Bashirem a sdělí mu, že Odo objevil, že Sloan ztratil syna během jedné bitvy s Jem'Hadary a tak může tím poznamenám. Pak se objeví Sloan a potvrdí Odovo zjištění, ale odmítne Siskovo nařčení z neobjektivnosti. Pak si Sisko vynutí od Sloana, aby mohl s Bashirem mluvit mezi čtyřmi očima.
Na druhý den ráno Sloan vyšetřuje Bashira. Je u toho i Sisko jako jeho obhájce. Sloan vyhrabe všechny Bashirovi akce a použije jich proti Bashirovi: Když byl s O'Brienem na planetě s Jem'Hadary; o geneticky zdokonalených pacientech a Bashirově požadavku, aby se Federace vzdala. Bashir se brání tím, že chtěl zachránit, co nejvíc životů a nakonec na něj Sloan vytáhne, že celých 5 let lhal o svém genetickém zdokonalení. A na úplný závěr se Sloan zeptá, zda-li by někdy řekl pravdu o svém genetickém zdokonalení nebýt prozrazení. Bashir odpoví, že asi ne.
Večer Bashir zjišťuje, že i Sisko mu přestává bezvýhradně věřit, když se ho zeptá, zda-li ta disasociace by bylo možná. Pak Sisko odejde a Bashir usne. V noci Bashira probudí Sloan s ochrankou se sdělením, že má rozkaz ho odvést na základu 53. Bashir mu ale řekne, že na to nemá právo. Sloan mu ukáže rozkaz a už ho chtějí odvést, když je Bashir transportován Cardassianským paprskem. Objěví se na lodi, kde ho přivítá Weyoun!
Weyoun: "Dobrý večer, doktore"
Bashir: "Weyoun!"
Weyoun: "Vítejte doma!"
Během následujícího rozhovoru se Weyoun snaží vysvětlil Bashirovi, že opravdu pro ně pracoval, ale Bashir tomu nechce uvěřit. Když mu Weyoun donese jídlo, které si tehdy na stanici přál, začne mít Bashir podezření, že doopravdy Sloan spolupracuje s Dominionem. Ovšem na diskusi není čas. Defiant napadl tuto Cardassianskou loď a Weyoun je nucen odejít na její můstek.
Po zničení štítů lodě se transportují Worf a Kira, zneškodní jednoho Cardassiana na stráži a vezmou Bashir zpět na Defiant.
Tam nechce však s Bashirem nikdo nic mít. Sisko, Dax i O'Brien ho obviní ze špionáže pro Dominion a vůbec nevyslechnou Bashirovu domněnku, že Sloan je ten, který zrazuje Federaci. Julian chce zadržet O'Briena a dotkne se jeho ramena. O'Brien ho odstrčí rukou tak, jak by to nemohl udělat bolavým ramenem. Bashir se ho zeptá, zda-li je jeho rameno již v pořádku, poté co si vykloubil ve Springballu. O'Brien odpoví, že jo. Bashir mu ovšem sdělí, že se to nestalo ve Springballu, ale na kajaku a tím zjišťuje, že toto vše není reálné.
Najednou všechno zmizí a on se ocitá v simulátoru spolu se Sloanem a dvěma s jeho ochranky. (Sloan je oblečen v podivné černé uniformě.)
Sloan mu prozradí, že to vše bylo jenom test, zda-li je loajální k Federaci. Zjevně se ukázalo, že je. Pak se Bashir zeptá, kdo doopravdy jsou a pro koho pracují. Sloan odpoví, že pro Federaci, ale nepracují pro Vnitřní Oddělení, ale jsou samostatná organizace: sekce 31 a jejich úkolem je vyhledávat potenciální nebezpečí pro Federaci. Pak se Bashir zeptá komu se zodpovídá a dostane neuvěřitelnou odpověď: Nikomu a nikdo jich neúkoluje. Již 200 let pracují bez specifických úkolů. Pak Sloan odhalí Bashirovi ještě jednu věc. To celé podnikli, aby ho získali do jejich organizace. Bashir odmítne.
Později na stanici, Bashir vypráví Kiře, Odovi a Siskovi, co zažil. Bashir se zeptá Siska co zjistil o Sekci 31, ale Sisko mu odpoví, že Velitelství Flotily nic neví o Sekci 31. Bashir se podiví proč vůbec Federace založila takovou organizaci a Odo mu odpoví, že je to logické. Každá velmoc má svoje tajné organizace.
Sisko na závěr, řekne Bashirovi, že příště, když se ho budu snažit získat má říct ano a Odo dodá, že pak se už si nebude muset na špióny hrát.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]