Distant Origin
SD : neuvedeno
N : 165
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Odkazuje se na VOY:"Basics, Part II", VOY:"Macrocosm" a VOY:"Fair Trade"
Na jakési planetě (pozn. připadá mi trocha povědomá) v jeskyni dva cizinci (ještěrovitého vzhledu mající tři prsty s drápy) naleznou útržek uniformy Hvězdné Flotily a kosterní pozůstatky člověka. Mladší se zeptá, zda-li to geneticky souhlasí. Starší to odsouhlasí a poznamená, že to je nejdůležitější objev v dějinách jejich rasy - zvané Voth. A kohože to vlastně našli? Podle Makitské hodnosti to bude asi Hogan.

Na palubě jejich lodi. Oba jsou patrně archeologové a zkoumají svůj nový nález. Konstatují, že se jedná o jedince s rozvinuté kultury (podle polohy palce), ale jeho mozková kapacita je o 22% nižší než jejich. Mladší cizinec se podiví, že pozůstatek není ještěrovitého typu, Starší cizinec prohlásí:"Genetické znaky jsou jasné. Jsme příbuzní, avšak velmi vzdálení. Otázkou zůstává, co tady ten teplokrevník dělá?"
Pak na základě uniformy a insignie usoudí, že jedinec byl součástí nějakého jasně definovaného společenství, což implikuje loď. Pak starší pronese k pozůstatkům:"Viděli tvoje oči planetu našeho původu? Pravý domov naší rasy? Je nádherný? Je pokryt oceánem, pevninou? Je tam 9 měsíců nad tvojí hlavou? Nebo žádný?"
Starší se rozhodne, že musí najít loď této bytosti, protože její posádka určitě zná odpověď na to odkud pochází jeho rasa a rozhodne se, jelikož je to velmi závažný úkol, že kontaktuje Ministerstvo Stáří (pozn. snad se to tak překládá?) Mladší, jménem Vir, se obává, že je to příliš předčasné, ale Starší (zatím jenom Profesor) usuzuje, že ona loď může být už tisíce světelných let odsud a proto potřebuje více lodí na pátrání a tak nastaví kurz na Domovskou loď.
Později na palubě Domovské lodi na zasedání Ministerstva Stáří. Prefesor (nyní už Gegen):"Po milióny let jsme věřili, že jsem první rasou, která se vyvinula v této oblasti vesmíru. Tato víra byl základem všeho co máme. Někdy byl však tato víra zpochybňována - ne jenom ve vědeckých kruzích a filosofických, ba i celým národem. Můj objev dokazuje, že teorie Vzdáleného Původu - tedy, že jsem se vyvinuli v vzdálené části vesmíru na vzdálené planetě před mnoha miliony let. Naše pravdivá minulost... se ztratila" a poté, řekne že před rokem objevil tělesné pozůstatky bytosti, z kterými máme společných 47 genetických znaků. Předsedkyně zasedání, však odmítá tyto důkazy jako nevěrohodné, protože to může být podvržené. Gegen odůvodňuje, že musí být pravé. Předsedkyně zvolí jinou taktiku: "Vy tedy tvrdíte,že naše doktrína, naše historie, naše víra v sebe, autorita tohoto ministerstva je lež?" Gegen namítá, že nechce zničit naši společnost, ale některé představy se budou muset ve světle důkazů přehodnotit. Poté ministryně řekne, že si to musí ještě rozvážit a odejde.
Po zasedání, je Vir nadšen profesorovým počínáním, ale jeho dcera, která si to celé vyslechla, není příliš nadšená. Později. Vir přijde za profesorem a sděluje mu špatnou správu. Kruh Exobiologů ho nepodpoří protože se obávají Ministerstva (mohlo by je odsoudit za kacířství) a nechtějí porušovat doktrínu. Z toho plyne, že Gegen a Vir nyní stojí proti celé jejich společnosti. Ale Gegen má již důležitý nový důkaz na uniformě našel identifikaci lodě:"Voyager"
Gegen zapisuje do své správy, že hledat jednu takou loď je takřka nemožné, ale štěstěna se na nich usmála. Na vzdálené hvězdné stanici hraničící s Nekritským Prostorem, byli lidé kteří, kteří si na tyto podivné cestovatele vzpomněly. Upravili jim jejich vzhled (mají 5 prstů a ne tři...) a řekli jim kam letěli. Později od rasy Tak Tak získali něco konkrétnějšího - trocha warp plasmy na základě které by je mohli najít.
Později objeví i Voyager. Tehdy byl vzdálen 90 světelných let, na palubě je 148 životních forem a letí rychlostí warp 6.2. Gegenova lodě zapne maskování a transwarp a během několika sekund se naleznou za Federální lodí. A jelikož není nutné se podle Gegena obávat těchto zpropadených savců mohou se inkognito (maskovaní) transportovat na Voyager.
Gegen a Vir zamaskování procházejí palubami Voyageru. Nikdo je nevidí. V klidu sledují Toma a B'Elannu jak se hádají o nějaké inženýrském problému a Paris do toho pochopitelně přidává trocha flirtování. Nakonec se ukáže, že Paris měl pravdu, pozve ji do simulátoru na Klingonský bojový program a nakonec řekne: "Uvidíme se večer...a PSB". B'Elanna tomu neporozumí a Tom ji vysvětlí "Přines Si Bat'telh" a odejde. B'Elanna si jenom povzdechne: "Bat'telh". Později na můstku sledují jak Janeway vydává na můstku. Z toho usuzují, že patně tato společnost bude matriarchální. Po chvilce Harry Kim oznámí, že můstku něco je. Janeway se začne měnit na Action Kate. Nařídí zastavit, zvednou štíty a vyhlásí poplach. Oba vetřelci si uvědomí, že nejsou zrovna vítání a pokouší se beamnout zpět na jejich loď.
Jenže nějak jim to nejde. Když se podaří Harrymu je přesně lokalizovat, Gegen se beamne na jinou palubu, naneštěstí pro Neelixe, do jídelny. Z chvíli se tam objeví i bezpečnostní team vedený Chakotayem a Tuvokem. Tuvok zjistí, že se nacházejí asi 3 metry od Neelixe a Chakotay tam vystřelí. Maskovací pole se zruší. Vir zasáhne Chakotay nějakou šipkou a Chakotay omráčený odpadne. Tuvok nato odpoví a phaserem zasáhne Vira. Gegenovi se podaří nastavit jeho transportér a spolu s Chakotayem se transportuje na jeho zamaskovanou loď. Vir zůstane na Voyageru.
Později na ošetřovně. Vir je lehce zraněn a Doctor nařídí Kes, aby spustila test DNA. Poté přijde Janeway a snaží se zjisti, kde její první důstojník. Žádné odpovědi se nedočká, univerzální tlumočník má problém s překladem. Janeway si správně domyslí, že mají loď a je určitě maskovaná. Jenže Vir, aby nic asi nevyzradil, zamře oči a přivede se do komatu. Janeway nařídí Doctorovi, aby ho uživil a Tuvokovi, aby prozkoumal jejich technologii.
Chakotay se probudí na palubě Gegenovi lodě. Chakotay za nějakým silovým pole není příliš nadšen jeho situací a má mnoho otázek. Ovšem Gegen se ukáže na počítači Zemi a zeptá se Chakotaye, zda-li je to Chakotayův domovský svět. Chakotay nedopoví a zeptá se kdo je on. Gegen zopakuje otázku a Chakotay tentokrát odpoví, že je to Země. Pak vyčte Gegenovi, aby učinil tento první kontakt více civilizovaný a pak bude odpovídat ne jeho otázky. Gegen odstraní silové pole, představí se a řekne, "Dobře, Gegene, takže popovídejme si o Zemi."
Mezitím Janeway vtrhne na ošetřovnu. Doctor ji oznámil, že našel 47 shodných genetických znaků. Janeway se tedy zeptá, zda-li vyvinuli na Zemi. Doctor ji odpoví, že skutečnosti vy a náš host jste vzdálený příbuzní. Janeway se otáže jak vzdálení a Doctor ji odpoví, že patrně budeme muset zajít, až do pravěku.
Později v simulátoru. Janeway požádá počítač, aby našel podle paleontologických záznamů první známou fosílií, která by měla společné známky jak lidí tak bytosti na ošetřovně. Počítač ukáže ještěra, asi po kolena vysokého a pojmenuje ho Eryops, Devon, 400 miliónů let. Doctor poznamená, že je to poslední známý předek teplo a studeno krevných tvorů. Janeway se zeptá na nejvíce vyvinutého studenokrevného tvora, který se vyvinul s Eryose. Počítač ukáže Hadrosaurus z Křídy. Objeví se tvor na dvou nohách asi o 1 vetší než Janeway. Janeway řekne, že Hadrosaurus vyhynul během katastrofy před 65 milióny let a pak požádá počítač, aby vytvořil extrapolaci, jak by Hadrosaurus vyvíjel po dalších 65 miliónů let. Počítač zmorfuje Hadrosaurusa na bytost, která takřka k nerozeznání podobná té, co leží na ošetřovně. Doctor poznamená, že to co leží na ošetřovně je dinosaurus. Janeway se k němu nakloní a řekne: "Takže proč jsem ho neviděla na výstavě v Smithsonianu?"
Na palubě Gegenovi lodě Chakotay a Gegen přijdou k stejnému závěru, ale ukáže se problém. Vothové věří, že jsou nejvyvinutější rasou, velmi neradí žijí se savci a dokonce si myslí, že jsou savci nižší životní formy. Chakotay to vezme s klidem, jenom poznamená, že doufá, že udělal dobrý dojem. Gegen to připustí. Jenže Gegen nechce Chakotaye pustit, protože koná proti doktríně a tak potřebuje na obhajobu svých tvrzení živý důkaz. Chakotayovi se to moc nelíbí, ale nemá moc na výběr.
Později Tuvok a Paris zkouší maskovací získané maskovací zařízení. Tuvok chtěl ho Paris vyzkoušet na organickém testovacím subjektu a Tom si přinesl jablíčko. Tuvok s tím před výhrady souhlasí. Pak provedou pokus a opravdu jablíčko zmizí. Pokračovaní testů je přerušeno otřesem lodí.
Na můstku hlásí, že z podprostoru vystupuje loď. Hned je zachytí vlečným paprskem, odzbrojí je a beamne dovnitř lodě. Tam by mohl klidně lítat, kdyby tak Janeway a její posádka mohli svojí loď ovládat.

Celá loď je bez energie. Janeway si brzy všimne, že nepřátelská loď zjevně nechce vyjednávat a proto nařídí posádce, aby se ozbrojili. Ovšem jakýkoliv odpor je marný (pozn. i když to nejsou Borgové) všichni členové posádky byli postupně zajati, protože z nějakých důvodů jim přestali fungovat phasery. Jediný komu se podaří utéct do Jeffriských potrubí je Tom Paris. To všem sleduje Gegen s paluby své lodě a rozhodne se, že něco musí podniknout.
Mezitím jeden ze Starších vyslýchá Janeway. Chce vědět, kde jsou dva členové její posádky a Janeway to pochopitelně neví. A i kdyby věděla, stejně neřekne. Pak se ji zeptá odkud pocházejí a Janeway mu vklidu řekne:"Patrně ze stejné planety jako vy. Země." Ale starší je pochopitelně nevěří.
Mezitím ve strojovně se Tom odmaskuje, omráčí jednoho Votha a pokusí se obnovit přístup ke zbraním. Podaří se mu nabýt aktivovat phasery a nabít fotonové torpéda, pak zavolá Janeway a oznámí co udělala. Janeway stále se bavící s jedním se Straších mu objasní, že její kormidelník se právě snaží udělal velkou díru. Ale dřív než mu Janeway dá rozkaz k palbě, Parisovi se zablokuje přistup k zbraním. Když se to Janeway doví, poděkuje Parisovi:"Dobrý pokus, Tome". Už to vypadá s posádkou i Voyagerem špatně, když přiletí Gegenova loď a on sám spolu s Chakotayem předstoupí před Ministryni. Poprava se na chvíli oddaluje.
Přichází Ministryně a hned Gegena obviní z kacířství. Chcete odvolat svoje teorii o Vzdáleném Původu. Gegen odpoví, že nechce a na co mu Ministryně řekne, že tedy zahájí proces.
Ministryně naléhá, aby odvolal svoji teorii, ale Gegen odmítá protože nemůže, protože má důkaz o její správnosti a ukazuje na Chakotaye. Ministryně s tím nesouhlasí, protože podle jejích vědců, kteří taktéž našli podobnosti, je to pouze náhoda. Nato Chakotay se zeptá zda-li může promluvit. Ministryně mu to povolí. Chakotay jí řekne, že v jejich databance se nachází více než stovky fosilií, které mají stejné genetické znaky, takže se nemůže jednat jenom o náhodu. Ministryně i toto odmítne s tím, že nejde o data, ale o jejich interpretaci. Pak se zeptá Gegena, zda-li podle něj neexistuje nějaká možnost, že by se mýlil. Gegen připustí, že ještě nemá kompletní obraz, interpretace je neoddiskutovatelná. Ministryně pak řekne, že jsou i jedinci, kteří s vámi nesouhlasí a nechá přivést Vira, který posléze řekne všechno tak, jak si Ministryně přeje (evidentně ho přinutili). Nakonec prohlásí, že nevidí žádné genetické spojení mezi Vothy a lidmi. Poté Vir odejde.
Gegen nyní naštvaný prohlásí, že nyní se nejedená o pravdu, ale o to zda-li ona zůstane ve svém úřadu a radši půjde do vězení, než aby odvolal svoji teorii. Nakonec již jiným hlasem Gegen řekne, že je to on kdo se spltl, protože si myslel vám zaleží na pravdě bez ohledu na to jaká je. To Ministryni naštve:"My nejsme imigranti. Nepopřu 20 milionů let naší historii jen proto že nějaký bezvýznamný Voth má svoji teorii. Naposledy, mohl..jste..se..splést?"
Chakotay:"Jste to vy kdo se mýlí." A vyloží ji jeho pohled na věc. Řekne jí, že jejich doktrína stojí proti pokroku a snaží se jí říct, aby otevřela oči. Ministryně mu odpoví, že kdyby otevřela oči této teorii uviděla by rasu, která není prvorozená a to je neakceptovatelné. Chakotay ji na to však řekne, že on by viděl něco jiného. Rasa plazů na Zemi se zdokonalila tak, že získali řeč, technologii a pak když Země byla v nebezpečí odletěli do vesmíru a dostali se až do Delta Kvadrantu...
Chakotay měl dlouhý a výborný proslov, ale po něm se Ministryně zeptá Gegena, zda-li odvolá teorii. Gegen odmítne. Ministryně pronese rozsudek a odsoudí Gegena na život ve vězeňské kolonii. Pak dodá, že Chakotay a posádka Voyageru také. Voyager bude zničen. Gegen Ministryni zastaví. Ministryně se ho zeptá, zda-li by jí navrhl alternativu. A Gegen to udělá. S velkým zármutkem odvolá svoji teorii. Ministryně to přijme a přeřadí Gegena do jiného vědního oboru a Chakotayovi řekne, aby okamžitě odletěli z jejich teritoria.
Později je Voyager je doprovázen Gegenovou lodí z jejich teritoria. Chakotay se beamne na Gegenovu loď. Gegen mu řekne, že na něj nikdy nezapomene a odhalí mu, že ho považuje za kolegou i přítele. Pak vytáhne Chakotay s krabičky dárek a dá ho Gegenovi, ze slovy:"Je tady ještě něco na co nikdy nezapomenete." Dárkem je malá maketa Země. Gegen si poťuká pařátem na východní pobřeží Ameriky a řekne:"Jednoho dne, ji každý Voth ji přijme jako svůj domov."
Chakotay: "Jednoho dne. Oči otevřené."
Gegen:" Oči otevřené."
Chakotay se transportuje na Voyager.


Pozn.: To je už třetí epizoda, v které má Tom něco s B'Elannou. Jak se to bude vyvíjet dál?
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]