Seska
Rasa: Cardassian (chirurgicky předělaná na Bajorana)
Pohlaví: Žena
Místo narození: neznámé, ale pravděpodobně Cardassia Prime
Hodnost: Praporčík
Rodina: syn (jméno neudáno), manžel Jal Culluh
Poslední umístění: spolupracovala s Kazony na jedné jejich lodi jako odborník na Voyager.
Datum úmrtí: 50032.7
Seska je agent. A jak to už bývá u agentů její minulost je zahalena tajemstvím. Její postavení na Voyageru je kdesi mezi vědeckým pracovníkem a pomocníkem ve strojovně. Nicméně protože je zcela zjevně zkušený agent, její znalosti jsou mnohem hlubší - a to nejenom znalosti technické, ale i znalosti v psychologii.
Jak jinak by se jí podařilo provádět takové "husarské" kousky, které měla na svědomí. Mezi ně ostatně můžeme započítat i "lásku" k Chakotayovy nebo přátelství s B'Elannou.
Seska se dala k Makistům, protože to vyžadovalo její poslání - její vyzáž byla chirurgicky změněna, aby byla Bajorankou. Jejím úkol byl celkem paradoxně stejný jako Tuvokův - infiltrovat je (krásně to řekl Chakotay Tuvokovy, když se dozvěděl, že je Cardassianka: "Vy jste pracoval pro ni (Janeway). Ona pracovala pro ně (Cardassiany). Kdo tady pracoval pro mě?!"). Když se však Voyager dostal do Delta kvadrantu - Seska to těžce nesla.
Jejím osobním cílem se stalo přežít za jakoukoliv cenu a výcvik jako agentky ji v tom jenom pomohl. Spojila se s Jalem Culluhem - prvním MajemKazonNistrimů. Výměnou za Federální technologii - a tím i nadvládu na ostatními sektami Kazonů - získala ochranu. V průběhu dalšího roku pak prostřednictvím Culluha působila Voyageru pouze obtíže - Culluha si totiž obmotala kolem malíčku. Dokonce měla s Culluhem syna.
Jako správnému agentovy jí však na palubě zůstal informátor - zrádce Michael Jonas - který ji poskytoval nedocenitelné informace a který ji nakonec skoro pomohl zvítězit. Konec její kariéry nastal celkem paradoxně chvíli po jejím největším úspěchu (poté co 50032.7 ovládli Nistrim Voyager). Zemřela, když Tom Paris, Doctor a praporčík Suder za pomoci Talaxiánů znovupřevzali Voyager.
 
Životopis
2371
(48439.7)
Seska je jedním ze dvou makistů, kteří slibují Chakotayovy podporu v případě, že by chtěl převzít loď.
2371
(48642.5)
Seska přesvědčí B'Elannu, aby ukradli technologii jiné civilizace a tím porušili pravidla federace.
2371
(48658.2)
Seska je prozrazena při pokusu předat Kazonům replikátor, ale podaří se ji uniknout a přidat se ke Kazonům.
2372
(49208.5)
Za Sesčina přispění se podaří Kazonům proniknout na Voyager a ukrást zde transportní modul - Chakotayovy se však podaří modul najít a zničit.
2372
(49337.4)
Seska přesvědčí Culluha, aby se účastnil jednání s Janeway, která chce uzavřít spojenectví. Poněkud se to zvrtne a nakonec k tomuto kroku nedojde.
2372
(49485.2)
Mistrovská past, kterou na Voyager nachystala Seska se ukáže být nedostatečnou, proti pasti na zrádce nastraženou Janeway, Tuvokem a Parisem. Sesčin informátor Jonas zemřel (vypařil se v plasmě).
2372
(neuvedeno)
Sesce se narodil syn - využije toho a vymyslí plán, díky kterému ovládnou Kazon Nistrim Voyager a posádka je přesunuta na vulkanickou planetu.
2373
(50032.7)
Posádce Voyageru se za pomoci Talaxiánů podaří znovuzískat Voyager a Seska během boje umírá.
2373
(50953.4)
Dochází k Sesčinu menšímu vzkříšení prostřednictvím simulace v níž se jí skoro podaří zabít Parise a Tuvoka. I zde však "zemře".
Copyright © 1999 Martin Minář